Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

DENİZCİLİK

Denizcilik endüstrisi, milyonlar değerinde bir güç merkezidir ve günümüzün evrim geçiren güçlükler ile risklerinin yönetilebilmesi için denizcilik alanında uzmanlığa sahip bir risk danışmanına başvurulması kaçınılmaz olmuştur.

Denizcilik alanında 100 yıldan uzun bir uzmanlığa sahip olan dünya genelindeki 600 denizcilik uzmanı ve 3 milyar USD tutarında küresel teminat düzeyi.

Sürekli dalgalanmalardan, petrol kirliliğinden, kayıplara kadar olan risklerin oluşturduğu uygun bir ortamda sürekli olarak evrim geçiren ticari denizcilik endüstrisi eskisinden daha karmaşıktır. Her gün milyonlarca dolar değerinde uluslararası operasyonlar gerçekleştirilirken nakliyecilik, küresel ticaretin yaklaşık %90’ını kapsıyor. Bu alandaki risklerin etkili bir tarzda yönetilebilmesi için ekstrem düzeyde bir uzmanlığın bulunması elzemdir.

Küresel ticaret dünyanın uzak köşelerine doğru genişledikçe, denizcilik endüstrisinin tamamı yeni büyüme fırsatlarına sahip oluyor. Bu endüstri aynı zamanda yeni güçlükler, öngörülemeyen maliyetler ve her zaman mevcut katastrofik kayıp riskleri ile karşı karşıyadır. Değişimin hızı artıyor ve hızlı müdahalelerde bulunulmasını ve daha büyük operasyonel etkinlik seviyelerine sahip olunmasını gerektiriyor.

Marsh’ın Denizcilik Birimi; risk, sorumluluk ve sigorta konularında denizcilik endüstrisinin lider danışmanı konumundadır. Neredeyse 600 denizcilik uzmanını içeren küresel olarak koordine olmuş takımımız, küresel ölçekte 3 milyar USD tutarında denizcilik primi üretmekte ve etkin maliyetli, sıklıkla bulunması güç sigorta çeşitlerinde çözümler sunuyor. Risk profillerini farklılaştırmalarında müşterilere yardımcı olarak sigortacıdan alınacak teminatlar için daha iyi rekabet edebilecek duruma gelmelerini sağlıyoruz.

Endüstrinin takip ettiği veriler, analizler ve benchmarking imkanları ile desteklenen denizcilik uzmanlığımız sayesinde risklerin belirlenmesine ve önceliklendirilmesine, ayrıca bilançonuzun ne kadar riski uygun bir şekilde taşıyabileceğinin belirlenmesine yardım ediyoruz. Denizcilik endüstrisine özel yenilikçi risk yönetimi çözümleri geliştirmek için teknolojiden de yararlanıyoruz. Sadece denizcilik hasarlarına bakan personelimiz, nakit akımının devamı için hasar talebi ödemelerinin hızlandırılmasına yardım ediyorlar.

Dinamik ve kapsamlı küresel hizmet yaklaşımımız ile tekne ve makineler, denizcilik mali mesuliyeti, koruma ve tazminat ve deniz kargosu alanlarında çözümler sunuyoruz. Marsh’ın Denizcilik Birimi sayesinde toplam risk maliyetinizi en aza indirebilirsiniz, işleme güçlüklerine karşı bilançonuzu koruyabilirsiniz ve giderek daha fazla küresel hale gelen piyasa ortamında rekabet gücünüzü koruyabilirsiniz.