Skip to main content

Medya

Medya içeriği, daha yoğun paydaş incelemeleriyle karşı karşıya kalmakta ve bu da artan sorumluluk risklerine ve davalara yol açmaktadır. Güçlü analizleri stratejik pazar bilgileriyle birleştirerek medya kuruluşlarının bu ve diğer risk zorluklarını tespit etmelerine ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabiliriz.

Medya sektörü; televizyon istasyonları ve haber kuruluşlarından içerik sağlayıcılara, yayın şirketlerine, çevrimiçi eğlence kuruluşlarına ve web sitelerine kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan oluşur. Sektöre ister işletme sahibi, dağıtıcı, üretici, ortak veya ilgili içeriğin yaratıcısı olarak dahil olmuş olun, bu kuruluşların varlığı risk altında olabilir. Bu riskler medya sorumluluğu ve siber güvenlikten, doğal afetler, toplumsal huzursuzluk veya siyasi olaylarla ilgili haber yapan muhabirlere, personele ve ekiplere koruma sağlanmasına kadar değişiklik gösterebilir.

Marsh'ın dünya çapında medya risk yönetimi ekibi, müşterilerin çeşitli medya alanlarındaki riskleri değerlendirmelerine, analiz etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olma konusunda uzun yıllara dayanan sektör deneyimine sahip olan kendini kanıtlamış uzmanlardan oluşmaktadır. Yaklaşımımız, uygun sigorta çözümleri ve kapsamlı acil durum planlaması dahil olmak üzere ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir risk yönetimi programı geliştirmek için sizinle iş birliği içinde çalışmamızı sağlar.

Küresel SSS

Medya kuruluşları özellikle karalama ve iftira suçlamalarının yanı sıra fikri mülkiyet ve programcılık yönetmeliği ihlallerine karşı savunmasızdır. Hukuk müşaviri tutmanın ve kişinin kuruluşunu (ya da kendini) bu iddialara karşı savunmasının, çoğu zaman on milyonları bulan önemli maliyetleri olabilir.

Çıkarlarınızı korumak için kuruluşunuzun ve reklam ajansları, yapımcılar, yazarlar, yazılı veya görsel-işitsel yayıncılar, blog yazarları ve sosyal medya influencer'ları gibi katkı sağlayıcılarınızın risk ve ihtiyaçlarına göre özel olarak uyarlanmış geniş kapsamlı bir medya sorumluluğu sigortası poliçesine yatırım yapmalısınız.

Medya sorumluluğu sigortası, medya kuruluşları için özel olarak tasarlanmış bir tür hata ve eksiklik (E&O) poliçesidir. Bankacılık ve finans gibi sektörlerde görülen E&O sigortasından farklı olarak medya sorumluluğu sigortası, medya kuruluşlarını özellikle karalama, özel hayatın ihlali, telif hakkı ihlali, intihal, kasıtlı haksız fiiller ve daha fazlasına karşı sigortalar.

Bu teminat genellikle yazarlar ve yazılı veya görsel-işitsel yayıncılar (çevrimiçi blog yazarları ve sosyal medya influencer'ları dahil), reklam ajansları ve medya içeriği oluşturan veya dağıtan herkes tarafından satın alınır. Günümüzde gazeteler, televizyon haber programları ve podcast'lerden Facebook, Instagram, TikTok ve Twitter'a kadar bilginin yayılabileceği birçok yol göz önünde bulundurulduğunda özellikle faydalı olacak şekilde, medya profesyonellerinin sorumluluklarını çok çeşitli medya platformlarında güvence altına alacak şekilde uyarlanabilir.

Medya kuruluşunuzun iş yapısına bağlı olarak yardımcı olabilecek başka birçok sigorta türü de mevcuttur. Bunlar arasında gayrimenkul sigortası, genel sorumluluk teminatı, şemsiye ve artan limit teminatı, teknolojik E&O, işe gidip gelme ve ulaşım riskini kapsayan planlar (çalışanlar haberler veya etkinlikler için seyahat ediyorlarsa), ticari otomobil teminatı ve işçi tazminatı (uygun olduğu durumlarda) yer alabilir. İş için ülke dışına seyahat eden çalışanlarla ilgili riskler için çok uluslu teminatlar da gerekebilir.

Medya içeriği oluşturmanın niteliği oldukça değişken ve çeşitli olabileceğinden, risk maruziyetlerinizi anlamak ve bunları yönetmek adına bir plan oluşturmak için Marsh gibi güvenilir bir danışmanla çalışmak önemlidir.

Deneyimli risk yönetimi danışmanlarına erişim imkanı, medya şirketlerinin kendilerini mali açıdan yıkıcı olabilecek veya itibarlarına son derece zarar verebilecek istenmeyen durumlardan korumalarına yardımcı olabilir. Medya sektöründeki risk yöneticileri, güçlü ve güncel sektör bilgisine sahip olmalı ve iş liderleri, katkıda bulunanlar veya müşterileri adına iletişim kuracak yerleşik bir bağlantı ağına sahip olmalıdır.

Medya hızla geliştiği için Marsh gibi sektör trendlerine aşina olan ve önceden belirlenmemiş risklerin yanı sıra daha etkin risk yönetme fırsatlarını belirlemeye yardımcı olabilecek danışmanların bilgilerine sahip olmak faydalıdır.