Skip to main content

Perakende ve Toptan Satış

Perakende satış yapan perakendeciler ve toptancılar, teknoloji uygulamaları ve müşteri talepleri nedeniyle giderek büyüyen bir risk ortamında çalışıyorlar. Yenilikçi risk danışmanlığı ve transfer çözümlerine yönelik yeni ihtiyaçlarla, şirketler Marsh'in deneyimli küresel uzmanlarına güvenebilir.

Perakende sektörünün COVID-19 salgınından önce karşı karşıya kaldığı yaygın değişimde çevrimiçi alışveriş ve hızlı teslimat çalışmalarında değişimler yaşanmaktaydı. Pandemi döneminde devletin kişisel perakende deneyimlerine getirdiği kısıtlamalar ve müşterilerin güvenli, temassız teslim ve iade opsiyonlarını tercih etmeleriyle değişimin hızı arttı.

Dijitalleştirilmiş alışveriş, yeni bir olgu anlamına gelmese de, salgın sırasındaki talep artışı perakende operasyonları ile perakendeciler ve toptancılar için öngörülmemiş zorluklar yarattı. Perakendeciler ve toptancılar siber güvenlikten tedarik zinciri kesintilerine kadar giderek daha karmaşık hale gelen risklere uyum sağlamaya ve bunları yönetmeye çalıştıkça iş operasyonları kırılma noktalarına yaklaşıyor.

Marsh'in deneyimli Perakende ve Toptan Satış Uygulaması uzmanları, şirketinizin ortaya çıkan risk yönetimi ihtiyaçlarını öngörmesine ve belirsizlik çağında istikrar ve karlılık sağlamak için stratejiler uygulamasına yardımcı olabilir.

Küresel SSS'ler

Toplumlar yüz yüze alışverişe tekrar açılırken çevrimiçi perakende satış talebi hala güçlü olduğu için perakendeciler her zamankinden daha karmaşık bir risk kümesine maruz kalıyor.

COVID-19 hala küresel ölçekte mevcut olduğundan, işletmelerin çevrimiçi alışverişin giderek daha fazla kullanılması nedeniyle kârlılığın yanı sıra müşteri ve personel güvenliği de dahil olmak üzere yüz yüze alışveriş deneyimlerine geri dönmeyle ilgili risklerle mücadele etmesi gerekiyor.

Siber güvenlik gibi çevrimiçi alışverişle ilgili risklerden bazıları salgın öncesinde de mevcuttu. Ancak tedarik zincirindeki kesintiler gibi diğer durumlar, uluslararası sınırlarda ürün almada yaşanan gecikmeler de dahil olmak üzere nakliye ve lojistik ile ilgili komplikasyonların bir sonucu olarak daha fazla sorun haline geldi.

Perakendeciler, müşterilerin zarar görmesi iddialarına karşı en azından genel sorumluluk kapsamına sahip olmalıdır. Bunun dışında, perakendeciler vitrinlerini, ticari binalarını ve bu konumlarda bulunabilecek her türlü kişisel mülklerini kapsayan bir işletme sahibi poliçesini dikkate almalıdır. Sahibi dışında da çalışanları olan her perakendecinin genellikle bir tür işçi tazminat sigortasına sahip olması gerekir ancak bu ülkeden ülkeye değişebilir. Son olarak, işletmeniz ürün nakli veya teslimat faaliyetleri de yürütüyorsa kazalara dair hak taleplerine karşı korunmak için ticari otomobil sigortası yaptırmanız önemlidir.

Bir iş büyük ölçekte yürütüldüğü zaman, büyük bir kar elde etmenin yanı sıra muazzam bir kayıp riski de vardır. Toptancılar, günlük operasyonlarının bir parçası olarak benzersiz bir dizi riskle karşı karşıya kalırlar. Bu risklerin en önemlisi hırsızlık veya felaket nedeniyle bir mal kaybıdır. Bir sonraki adım, tedarik sağlanamamasıdır ve bu durum işleri aksatabilir. Toptancılar, üretim veya dağıtımın bir parçası oldukları için ürün sorumluluğuna dair hak iddialarında da rol oynayabilirler. Son olarak, toptancılara, ürünlerin teslim edilmeyenlerden düzenleyici mevzuata uyum cezalarına kadar çeşitli nedenlerle başka yasal eylemler de uygulanabilir.

İlk olarak, toptancıların perakende faaliyetlerine benzer genel sorumluluk sigortasını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Bu durum, şirketleri müşterilerin yanı sıra halkın zarar görmesine veya diğer zararlara karşı korur. Göz önünde bulundurulması gereken diğer sigorta poliçeleri, belirli bir bölgede gerekli olması halinde işçilerin tazminatlarını ve varsa ticari otomobil sigortası gibi ulaşım ile ilgili teminatları içerir. Bir toptancının uluslararası gönderimden sorumlu olması halinde, taşınma halindeki ürünlerle ilgili genişletilmiş kayıp ve sorumluluk sigortası (bu kapsamda ürünlerin gönderim konteynırında veya diğer nakliye araçlarında sebep olabileceği hasarlara karşı koruma sigortası) yaptırmak genellikle faydalıdır.