Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

SPOR, EĞLENCE VE ETKİNLİKLER

Spor ve etkinlik organizasyonları, risklerin giderek daha karmaşık hale geldiği bir durumla karşı karşıyadırlar. Toplam risk maliyetinin azaltılabilmesi için bu risklerin belirlenmesi, sayısallaştırılması ve yönetilmesi önem taşır.

Marsh’ın adanmış takımı, etkinlik organize eden komitelere, uluslararası federasyonlara ve küresel spor franchiselerinin neredeyse %50’sine hizmet veriyor.

Uluslararası federasyonlar, ulusal yönetim organları, spor ve etkinlik mekanları ve ayrıca bu dinamik endüstride aktif olarak yer alan diğer organizasyonlar çok sayıda riskle karşı karşıyadırlar. Tek bir beşeri veya doğal afet bile üçüncü taraf sorumluluğundan marka ve itibar kaybına kadar olan bir yelpaze içinde finansal ve operasyonel sonuçlara neden olabilir.

Spor ve etkinlikler endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler veri ihlallerinden muaf değillerdir. Gerçekte sahip oldukları önemli miktarda hassas müşteri verileri bu şirketleri risklere açık hale getirirler. Bundan ötürü bu şirketlerin siber risklerle de mücadele etmeye yönelik kapsamlı bir risk yönetimi yaklaşımı benimsemeleri önem taşır.

Marsh’ın Küresel Spor, Eğlence ve Etkinlikler Sektör Birimi, bu risklerin tamamının belirlenmesine, sayısallaştırılmasına ve yönetilmesine yardım eder. Spor endüstrisi için lider bir risk danışmanı olarak, şirketinize özgü risklere ve işletme hedeflerine dayanan bir risk yönetimi programının oluşturulmasına yardım edecek şekilde uzmanlık bilgisine ve piyasa istihbaratına sahibiz.

Belirgin bir endüstri veri tabanına ve ayrıca benchmarking ve analiz araçlarına sahip olarak, stratejik öncelikleri güvenle uygulamak için gereken kantitatif kavrayışları sunabiliriz. Uzmanlarımız, risk trendlerini belirlemenize, yeni ortaya çıkan sorunları öngörmenize ve organizasyonunuz için yeterli düzeyde risk yönetimi stratejilerini tasarlamanızda size yardım etmek üzere sizinle birlikte çalışırlar.

Dört ana perspektiften - tehlike, finans, strateji ve operasyonlar – bakarak mevcut korunmasızlıkları anlamak suretiyle risk portföyünün yönetilmesine, en iyi teminat seviyelerini bulabilmenize, toplam risk maliyetinizi azaltmanıza ve genel nakit akımlarını iyileştirmenize yönelik optimal stratejileri belirlemenize yardım edebiliriz.

Müşterilerimizin kazançlarını en üst seviyelere çıkarmalarına ve kayıpları asgariye indirmelerine yardım eden risk uzmanlarından oluşan küresel bir ağ sayesinde bu profesyoneller grubu, sektörün sorunlarını kapsamlı bir şekilde anlayarak ve etkili risk yönetimi çözümlerinin tasarlanması ve uygulanması sürecinde yer alarak spor endüstrisine risk ve sigorta hizmetleri sunulması alanında haklı bir itibar kazanmıştır.