Skip to main content

Teknoloji

Teknoloji şirketlerinin başarısı, yeniliğin sunduğu fırsatlardan yararlanırken ilgili iş risklerinde uzmanlaşma kabiliyetlerine bağlıdır. Marsh'ın uzmanları, sektör lideri risk değerlendirme araçlarını, verileri, analizleri ve teknolojileri kullanarak kendi risklerinizi tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir.

Risk yönetimi, teknoloji sektöründe son derece önemli bir araçtır, çünkü riskler çok yüksektir. COVID-19 salgını, dünyamızın teknolojiye ne kadar bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Birçok insan evlerine kapanmak zorunda kaldığında, evden çalışma ve dijital ticaret olanaklarının yanı sıra sosyal bağlantı platformları sayesinde teknoloji, dünyanın belirli bir kapasitede devam edebilmesini sağladı.

Teknoloji sektöründeki başarı, hızla değişen bir piyasada yeniliğin sağladığı fırsatları yakalamanın yanı sıra ilgili riskleri yönetme becerisine bağlıdır. Veri ihlalleri, donanım ile yazılım arızaları ve diğer siber riskler, bunların ve diğer iş kesintilerinin etkisini azaltma amaçlı ortak çabalara rağmen her zaman mevcuttur.

Marsh'ın global Teknoloji Uygulaması, şirketinizin risklerini değerlendirmesine ve sizin için en kritik olanları önceliklendirmesine yardımcı olabilir ve maruz kalma durumunuzu yönetmek ve azaltmak için şirketinizle birlikte çalışabilir.

Küresel SSS

Teknoloji şirketleri, yapay zeka daha yaygın bir şekilde uygulanır hale geldikçe siber güvenlik ve veri ihlallerinden sektörel rekabete, dijital iş kesintilerine, BT esnekliğine ve hatta teknolojik gelişmeler nedeniyle değer yitimine kadar birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Siber güvenlik ve rekabet başlığı altındaki bu ilk iki risk, teknoloji şirketlerini şu anda en çok zorlayan risklerdir. Pazar payı rekabeti, yeniliğin hızlı bir tempoda ilerlemesini sağlarken yeni teknolojiler genellikle tüm potansiyel tehlikeler (örneğin bilgisayar korsanlığı) belirlenip ele alınmadan pazara sunulmaktadır. Ne yazık ki bu, kötü niyetli kişilerin iyi niyetli ürün ve hizmetleri kendi çıkarları için istismar etmelerine imkan verebilir. Veri ihlalleri, hem şirketler hem de tüketiciler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu ihtimal nedeniyle stratejik risk yönetimi planlaması şarttır.

İşverenler için her zamanki sigortaya ek olarak, işletme sahibinin kayıp ve sorumluluk poliçesi ve uygun olduğu durumlarda işçilerin tazminatı da dahil olmak üzere, yazılım şirketlerinin değerlendirebileceği birkaç benzersiz kapsam seçeneği vardır.

Bunlardan ilki, veri ihlali sonrasındaki kurtarma çabalarının ve ilgili yasal ücretlerin ödenmesine yardımcı olabilecek siber sorumluluk sigortasıdır. Ardından, şirketinizin ürününün performansı ile ilgili iddiaların yer aldığı durumlarda yararlı olabilecek hatalar ve eksiklikler (E&O) sigortası gelir.

Son olarak, büyük ölçüde fikri mülkiyete dayanan sektörlere özel olarak geliştirilmiş bir sigorta olan emniyeti suistimal sigortası düşünülebilir. Bir çalışanın tescilli bilgileri ifşa etmesi durumunda, emniyeti suistimal sigortası hem şirketinizi hem de müşterilerinizi korur.

Yazılım şirketlerine benzer olarak, donanım şirketleri de en azından diğer birçok türde işletmeyle aynı sigortalara ihtiyaç duyar. Bunlar arasında, işletme sahibinin kayıp ve sorumluluk genel poliçesi ve uygun olduğu durumlarda işçilerin tazminatının yanı sıra ürün teslimatlarının veya hizmetlerin rutin iş operasyonlarının bir parçası olarak gerçekleşiyor olması halinde, ticari otomobil sigortası yer alır. Buna ek olarak, donanım şirketlerinin tedarik zinciri kesintileri ve ürün arızasıyla ilgili davalara karşı koruma amacıyla iş kesintilerini de sigorta kapsamına almaları faydalı olabilir. Bu kapsam planları, sigorta şirketine ve dünyanın neresinde bulunduğuna bağlı olarak çeşitli adlara sahiptir ancak temelde aynı işlevi görürler.

Hatalar ve eksiklikler (E&O) sigortası, sigortalı tarafın iş hizmetlerinin veya ürünlerinin teminiyle ilgili bir hata yaptığına ilişkin iddialara veya davalara karşı şirketleri koruyabilen bir tür profesyonel sorumluluk sigortasıdır. Bir E&O planı kapsamında ele alınabilecek durumlar arasında ihmal, hizmet hataları veya yanlış beyan iddiaları yer alır.

Teknoloji hataları ve eksiklikleri (teknolojik E&O) sigortası, sunduğu teknolojik ürünün veya hizmetin hatalı veya arızalı olması nedeniyle bir firmanın maruz kalabileceği finansal kayıplara ilişkin genel bir E&O poliçesinin ötesinde bir kapsam sunar. Örneğin, bir şirketin yazılımı bir kodlama hatası nedeniyle arızalanırsa ve yazılımı satın alan müşterinin iş yapamamasına neden olursa şirketin teknolojik E&O poliçesi müşterinin maruz kaldığı kayıpları karşılayabilir.

Teknoloji şirketleri, özellikle de hisse senetlerini halka arz eden şirketler; patent, ticari marka, telif hakkı ve ticari sırlar ile ilgili risklere maruziyetlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Fikri mülkiyet sigortası, belirli hüküm ve koşullara bağlı olarak şunlara karşı koruma sağlayabilir:

  • Üçüncü tarafların suistimal veya IP ihlali iddialarından kaynaklanan savunma maliyetleri ve hasarlar.
  • Üçüncü tarafların ihlal iddiaları karşısında tedarikçileri, iş ortakları, tedarik zincirinin ilk aşamalarındaki üreticileri veya tedarik zincirinin son aşamalarındaki müşterileri tazmin etmek için sözleşme yükümlülüklerinden kaynaklanan savunma maliyetleri ve hasarlar.
  • Üçüncü tarafların kayıtlı IP, patent, ticari marka veya telif hakkı kayıtlarını iptal etme ya da geçersiz kılma girişimlerine karşı savunma maliyetleri.