Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

RESEARCH & BRIEFINGS

Şirketleri İlgilendiren En Önemli Global Riskler: Jeopolitik ve Toplumsal Riskler

Global Riskler 2016

 


2016 Yılı Global Risk Raporu’na göre teknolojik, jeopolitik, toplumsal konularda beklentiler ile ekonomik eşitsizliğin yıkıcı değişimleri, dünyamızda yeni bir kırılganlık yaratarak hükümetlerin ve şirketlerin çalışma şeklini direkt olarak etkileyecek.

Marsh & McLennan Şirketler Grubu ve diğer ortakların yardımıyla Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan rapor, hem kısa hem de uzun vadede gelişebilecek küresel risk ortamına ışık tutuyor.

Tüm sektörlerden yaklaşık 750 risk uzmanı, önümüzdeki 10 yıllık bir zaman diliminde küresel refahı tehdit edebilecek riskler konusunda düşüncelerini paylaştı. Bu yıl, istem dışı göç ile iklim değişikliğinin azaltılmasında ve iklim değişikliği uyumunda başarısızlık –olağanüstü hava koşulları ile su ve gıda kıtlığı dahil- en önemli iki sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer bulgular şöyledir:

  • Gelişmekte olan ekonomilerde sosyal istikrarsızlık ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda işsizlik önemli bir sorun.
  • Yeni ve gelişmekte olan piyasalarda büyümeyi beslemek amaçlı kullanılan ve giderek artan şirket borçları, risk taşıyan kapasitelere baskı yapıyor. Bugün daha zayıf bilançolar, büyük zararların etkisini yok etmeyebilir.
  • Siber-saldırılar gelişmiş ekonomiler (özellikle ABD) için büyük bir tehdit unsuru oluşturuyor.
  • Gelişmekte olan ekonomiler, Çin kaynaklı yavaşlayan talepler nedeniyle zarar görüyor. İhracatçı ülkelerin emtia fiyatlarındaki düşüşün ekonomik ve toplumsal sonuçları görülmeye devam edecektir.
  • Ortadoğu'daki kriz, bölgede derinleşirken diğer ülkelerde terörizm şeklinde kendisi gösteriyor.
  • Makine öğrenme gelişmelerinin etkileri iyi düşünülmemiştir ve işgücü üzerindeki sonuçları derin olabilir.

Bu ve diğer eğilimler giderek birbiriyle daha bağlantılı hale gelirken şirketlerin, riskleri ve bu risklerin şirketlerinin üzerindeki potansiyel etkilerini tamamıyla anlamaları önemlidir. Riskler ayrıca coğrafi olarak değişiklik gösterebiliyor; bu nedenle global şirketler, “kendi ülkeleri”inin trend ve risklerinin ötesine de bakmalıdır.

Bu yılki rapor, risklerin şirketler üzerindeki potansiyel etkilerini ve özel sektörün kamu düzenini nasıl etkileyebileceğini inceliyor.