Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

Research and Briefings

Küresel Riskler Raporu 2020

 


Marsh&McLennan Şirketler Grubu'nun desteğiyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Riskler Raporu, 2020 ve sonraki 10 yıl boyunca küresel refahı etkileyebilecek başlıca riskler ile ilgili geniş bir perspektif sunuyor. Raporun 15. edisyonu, en büyük endişelerini olasılık ve etki açısından sıralamaları istenen yaklaşık 800 küresel uzman ve karar vericinin geri bildirimlerine dayanmaktadır.

"Bu yılki rapor, küresel risk ortamında karşımıza çıkan önemli tehditleri vurguluyor. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunlaşan çatışmalar, ayrıca ekonomik istikrarsızlık; kritik küresel sorunlarda acil iş birliği gerektiriyor."
John Drzik, Chairman, Marsh & McLennan Insights

Gelişen risklerin görünümü

Jeopolitik İstikrarsızlık

Birçok ülkede benimsenen ulusalcı politikalar, uluslararası ilişkileri giderek daha kırılgan hale getiriyor. Bu kırılgınlıklar büyük olasılıkla devam edecek ve kilit öncelikler üzerinde iş birliği şansını zorlaştıracaktır.

Ekonomik Sorunlar

Büyük güçler arasındaki ekonomik çatışmalar arttıkça, küresel ekonomide daha güçlü bir yavaşlama gözlemlenecektir.

İklim Sorununa Müdahele ve Eksik Kalan Yönler

Toplumsal bölünmelerin onarılması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması sorunları acilen ele alınmadıkça, liderlerin iklim gibi riskleri sistematik olarak ele almaları mümkün görünmüyor. 2020 yılı, devletlerin emisyon azaltma ve adaptasyon yatırımlarını arttırma yönündeki adımlarını hızlandırmak için kritik bir yıl.

Biyolojik Çeşitlilik Kaybının Etkileri

Ciddi ve geri dönüşü olmayan toplumsal, ekonomik ve sağlıksal sorunlara neden olabilecek biyolojik çeşitlilik kaybı ve türlerde görülen azalma gibi risklerin ele alınması aciliyet ihtiva ediyor.

Teknolojik Yönetim Açıkları 

Gelişen teknoloji riskleri sosyal söylemleri aşındırabilir, ekonomik istikrarı tehdit edebilir, jeostratejik rekabeti perçinleyebilir, ulusal ve uluslararası güvenliği baskılayabilir. Sistemik riskleri daha iyi ele almak, her düzeyde önemli bir teknoloji yönetişimi yenilemesi gerektirecektir.

Sağlık Sistemleri Endişeleri

Değişen toplumsal, çevresel, demografik ve teknolojik eğilimler, küresel olarak sağlık sistemlerini zorlamaktadır. Dönüştürücü teknolojiler, ilaçlar ve sigorta çözümleri, sağlık hizmetlerini geliştirebilir ama aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getirir.

Risk görünümü: 2020 yılında dünya

Küresel Riskler Raporu, ekonomik yavaşlamanın da etkisiyle ulusal ve uluslararası bölünmelerin artacağı bir yıl olmasını bekliyor. Ankete katılanların %78’i “ekonomik çatışmalar” ile “iç siyasi kutuplaşma” risklerinin 2020’de artacağını öngördüklerini belirttiler.  Küresel uzmanlar ayrıca aşırı ısı dalgaları, doğal kaynak ekosistemlerin tahrip olma riskinin ve para/veri hırsızlığı ile operasyonları/altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırılarının artacağını söylüyor.

Top Risks Expected to Increase in 2020


Respondents to Global Risks Perception Survey (%)

 ECONOMIC CONFRONTATION/FRICTIONS BETWEEN MAJOR POWERS

78.5%

 DOMESTIC POLITICAL POLARISATION

78.4%

 EXTREME HEAT WAVES

77.1%

 DESTRUCTION OF NATURAL ECOSYSTEMS

76.2%

 CYBER ATTACKS: DISRUPTION OF OPERATIONS AND INFRASTRUCTURE

76.1%

 PROTECTIONISM REGARDING TRADE AND INVESTMENT

76.0%

 POPULIST AND NATIVIST AGENDAS

75.7%

 CYBER ATTACKS: THEFT OF DATA OR MONEY

75.0%

 RECESSION IN A MAJOR ECONOMY

72.8%

 UNCONTROLLED FIRES

70.7%

Risk görünümü: Önümüzdeki 10 yılın odak noktası çevresel tehditler olacak

Çevresel risklerle ilgili endişeler son on yılda giderek artıyor. Araştırmanın 10 yıllık görünümüne baktığımızda bu yıl ilk kez, çevresel riskler sıralamayı domine ediyor.

The Global Risks Landscape 2020

Top 10 risks: the scale is 1 for unlikely to 10 for extremely likely. Items are presented in descending order of risk. Extreme weather has a risk of 10 out of 10 and an impact of 7 out of 10. Climate action failure has a risk of 9 out of 10 and an impact of 10 out of 10. Natural disasters has a risk of 8 out of 10 and an impact of 4 out of 10. Biodiversity loss has a risk of 7 out of 10 and an impact of 8 out of 10. Human-made environmental disasters has a risk of 6 out of 10 and an impact of 2 out of 10. Data fraud or data theft has a risk of 5 out of 10 and an impact that is not given. Cyber attacks has a risk of 4 out of 10 and an impact of 3 out of 10. Water Crises has a risk of 3 out of 10 and an impact of 6 out of 10. Global governance failure has a risk of 2 out of 10 and an impact that is not given. Asset bubbles has a risk of 1 out of 10 and an impact that is not given. Weapons of mass destruction has a risk that is not given and an impact of 9 out of 10. Information infrastructure breakdown has a risk that is not given and an impact of 5 out of 10. Infectious diseases has a risk that is not given and an impact of 1 out of 10. This information is given again in the following image, as both images combine to give this information.
Top 10 risks: the scale is 1 for unlikely to 10 for extremely likely. Items are presented in descending order of risk. Extreme weather has a risk of 10 out of 10 and an impact of 7 out of 10. Climate action failure has a risk of 9 out of 10 and an impact of 10 out of 10. Natural disasters has a risk of 8 out of 10 and an impact of 4 out of 10. Biodiversity loss has a risk of 7 out of 10 and an impact of 8 out of 10. Human-made environmental disasters has a risk of 6 out of 10 and an impact of 2 out of 10. Data fraud or data theft has a risk of 5 out of 10 and an impact that is not given. Cyber attacks has a risk of 4 out of 10 and an impact of 3 out of 10. Water Crises has a risk of 3 out of 10 and an impact of 6 out of 10. Global governance failure has a risk of 2 out of 10 and an impact that is not given. Asset bubbles has a risk of 1 out of 10 and an impact that is not given. Weapons of mass destruction has a risk that is not given and an impact of 9 out of 10. Information infrastructure breakdown has a risk that is not given and an impact of 5 out of 10. Infectious diseases has a risk that is not given and an impact of 1 out of 10. This information has also been given in the previous image, as both images combine to give this information.
Note: Survey respondents were asked to assess the likelihood of the individual global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a risk that is very unlikely to happen and 5 a risk that is very likelyto occur.They also assessed the impact of each global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a minimal impact and 5 a ctatstrophic impact. To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A in the full report for full name and description.

 

Sürekli takip kritik 

Şirketinizin, kritik risk sorunlarını ele alırken Global Riskler Raporu’ndan nasıl yararlanabileceğini öğrenin.