People Risk Podcast: Managing Mental Health Risks

COVID-19 put people-related risks firmly on the boardroom agenda. As the single largest health crisis of our time, the pandemic has reinforced how employer-sponsored health, risk protection and well-being plans are central pillars of the employee value proposition.

People Risk Podcast: Managing Mental Health Risks

İnsan/Çalışan Riski Üzerine Podcast: Ruhsal Sağlık Sorunlarını Yönetmek

COVID-19, insan ile ilintili risk konularını yönetim kurulu toplantılarına taşıdı.  Zamanımızın en büyük sağlık krizi olan pandemi, işveren tarafından desteklenen sağlık sigortaları, risk korumu ve wellbeing planlarının bir kez daha çalışan değer önerisinin temeli olduğunu bizlere gösterdi.  CEO'lar ve üst düzey yöneticiler bu süreçte, wellbeing aksiyonlarının iş sürekliliği, güvenli, müşteri deneyimi, itibar ve hatta finansal performans üzerindeki etikelerini hemen fark ettiler. 

Placeholder for editing the content for: marsh/components/content/iframe

Dünya Ekonomik Forumu tarafından Marsh McLennan ile iş birliği içinde yayınlanan 2021 Küresel Riskler Raporu, şaşırtıcı olmayacak şekilde dijital, politik ve toplumsal risklerle birlikte insan risklerini önümüzdeki on yılda dünyamızı yeniden şekillendirmesi muhtemel olan büyük tehditler arasında olduğunu vurguluyor. 

Buradan yola çıkarak İnsan Riskleri Podcastinin ilk bölümünde bir kurumun en önemli varlıklarından biri olan "çalışanlarını" ele alacağız; Helena Zikova (MMB Growth Enablement Leader) ve konuşmacımız Wolfgang Seidl (MMB Workplace Health Solutions Leader) ile çalışan risklerinin, şirketlerin dayanıklılığını nasıl etkilediğini konuşacağız. 

Önemli Sonuçlar:

  • Ruhsal sağlığının, etkileşim ve performans üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle işverenler, çalışanlarına hem enfeksiyonlardan koruyan güvenilir bir çalışma ortamı hem de psikolojik refahı artıracak sosyal etkileşim alanları yaratmalıdırlar. 
  • “Ruh haline en çok ne iyi gelir?” diye sorduğumuzda, insanlardan genel olarak “Sağlık, iyi bir iş ve ilişki” cevabını aldık. Pandemi bu üç öğenin, karşılaştığımız zorluklardan kurtulmak için gerçek birer anahtar olduğunu gösterdi.  
  • Gittikçe daha fazla insan endişeli, stresli veya depresif hissederken, birçok insan da finansal zorluklarla karşılaşıyor. Şirketlerin hem koronavirüsün kendisinin hem de koronavirüs ile ilişkili bazı akıl sağlığı sorunlarının uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini öngörmeleri önem teşkil ediyor.
  • Yöneticiler, ekip üyelerinden biri depresyona veya strese girdiğinde, iyi olmadığında veya hatta aile içi şiddete maruz kaldığında bunu fark edebilecek konumdadır. Çünkü bu tarz durumlarda iş arkadaşlarının davranışlarında, ruh hallerinde, üretkenliklerinde veya katılımlarında bariz değişiklikler görülmektedir, bu nedenle yöneticiler, çalışanları desteklemek için temel empati becerilerini kullanmalıdırlar.

Konuşmacı Hakkında

Mercer Marsh Benefits İşyeri Sağlık Çözümleri Lideri Wolfgang Seidl, şirketlere sağlık wellbeing konularında danışmanlık vermektedir.  Aynı zamanda bir doktor olan Seidl, psikiyatri, felsefe ve toplum alanında yüksek lisans derecesine sahiptir, ayrıca akredite bir psikoterapisttir. Yanı sıra 'İşyerinde Ruh Sağlık Yatırım Getirisi Araştırması'na öncülük etmiştir.

Placeholder for Right rail bio component

language: en_us

lastname: Seidl

image: /content/dam/marsh/Imagery/Headshots/no-image-found/Not-Found-165x220.jpg

title: Workplace Health Solutions Leader, MMB

firstname: Dr. Wolfgang

squareimage: /content/dam/mmc-web/insights/publications/2019/may/Wolfgang Seidl.jpg

textIsRich: true

landscapeimage: /content/dam/marsh/Imagery/Headshots/no-image-found/Not-Found-360x150.jpg

Placeholder for editing the content for: marsh/components/content/rightrailtext