Skip to main content

Daha Esnek Bir İş Dünyası İnşa Etmek

Yaklaşık 1.000 Şirketin Esneklik Süreçlerini Nasıl Yönettiğini Öğrenin 

Devam eden COVID-19 salgını ve diğer güncel olaylar, bazı şirketlerin diğerlerine oranla risklere karşı daha dirençli olduğunu kanıtladı. Peki, bu şirketleri farklı kılan ne? İş insanları bu durum karşısında hangi aksiyonları almalı?

Şirketlerin etkin risk direnci oluşturmalarına yönelik hangi strateji ve risk yönetim süreçlerini uyguladığını görmek için küresel çapta 30'dan fazla sektörde yaklaşık 1000 şirket ile araştırmamızı gerçekleştirdik. 

Her şirket kendine özgü zorluklarla karşılaşsa da sonuçlar aynı kaldı: riske dirençli bir şirket, riski öngörebilme, hasarları en aza indirebilme ve olayların ardından şirketin faaliyetlerine her zamanki gibi ve hızlı bir şekilde devam edebilme yeteneğine sahip olma ile tanımlanır. 

Marsh Risk Esneklik Saptama Uygulaması Nedir?

Müşterilerimizin direnç planlarını daha iyi desteklemek için Marsh Risk Esneklik Saptama Uygulamamızı geliştirdik. Uygulamamız ile bir kuruluşun tüm değer zincirinde ortaya çıkan risklerin etkisini ve bu risklerin birbiriyle ilişkisini analiz edebiliyor; böylece hazırlıklı olma ile hazırlıklı olma algısı arasındaki boşlukları ve riskleri daha net bir şekilde tanımlayabiliyoruz.

Esneklik Yolculuğu – Tüm Şirketlerin Uygulaması Gereken 4 Adım 

Risklere karşı hazırlıklı olma ve hazırlıklı olma algısı arasındaki boşluk, şirketleri potansiyel olarak operasyonlarında, varlıklarında ve gelir akışlarında ani ve uzun vadeli kesintilere karşı savunmasız bırakıyor.

Daha etkin bir risk direnci oluşturmaya yönelik uygulanması gereken 4 aksiyonu öğrenmek için Marsh Risk Esnekliği Raporumuzu indirin. 

Rapor ile Neleri Detaylıca Öğrenebilirim? 

  • "Esnekliğin" açık ve uygulanabilir tanımı 
  • Gelişen risk ortamının iş dünyası üzerindeki etkileri
  • Yeni ortaya çıkan 6 riski ve bu risklerin şirketiniz üzerindeki potansiyel etkileri 
  • "Etkin bir risk direnci" oluşturmak için alınabilecek 4 aksiyon