Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

ANALİTİK

Veri, analiz ve teknolojinin kombinasyonu, riske yönelik sağladığı bütünsel yaklaşım ile kurumsal hedeflerinizle uyumlu ve doğru kararlar almanızı sağlar.

Analitik yaklaşımımız, ROI’nin 10 katına kadar program tasarrufları sağlar. Marsh’ın veri tabanında toplam büyüklüğü 300 milyar USD’nin üzerinde olan hasar verisi bulunur.

Dünya genelindeki organizasyonlar, geleceğe yönelik hedeflerini esaslı bir şekilde etkileyebilecek olan yeni ve kompleks risklerden giderek daha fazla etkileniyor. Bu hızla değişen ortamda, karar alıcılar riski yönetmek, sermayeyi dağıtmak ve sonuçlara ulaşmak için tarihsel bakış açısından daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Bir sonraki aşamada neyle karşılaşacaklarını görmeye ihtiyaç duyuyorlar.

Marsh Global Analitik Birimi size bu konuda yardımcı olabilen benzersiz bir konuma sahiptir. Verinin, analiz ve teknolojinin emsali olmayan bir kombinasyonunu kullanmak suretiyle, her büyüklükte ve her sektörde faaliyet gösteren müşterilere kendi risk finansmanlarını alternatiflerini sayısallaştırmayı, yönetmelerine ve bilgiye dayalı iş kararları vermelerine imkan sağlıyoruz. Marsh’ın endüstri, büyüklük, coğrafya ve ürün bazında sınıflandırılmış hasar ve plasman verilerini içeren derin havuzu kullanarak, işletmeler bütüncül ve ileriye dönük planlamalarda bulunabilirler. Bu sayede işletmelerin risk finansmanı opsiyonlarını gerçek zamanlı olarak keşfetmelerine ve kendi optimal risk finansmanı yapılarını ve risk azalımı yatırımlarını belirlemelerine imkan sağlıyoruz.

Sektördeki ilk ve öncü mobil Marsh Analitik Platformu (MAP) vasıtasıyla endüstrinin en derin veri tabanı ve ileri düzey analiz araçlarını kullanıyoruz. Bu platform, risk açısından ileriye dönük bir bakış açısını, hem sigortalanabilir hem de sigortalanamaz risklerin analiz edilmesine ve ölçülmesine yönelik özgünleştirilmiş bir finansal bakış açısını bir araya getirmektedir. Sonuç olarak stratejik iş kararlarınızı vererek güvenle ilerleyebilir, fırsatlara ulaşmak ve işletmenizi büyütmek için sermayenizi optimal bir şekilde kullanabilirsiniz.

Marsh Analitik Platformu (MAP)

Marsh Analitik Platformu’ndan (MAP) elde edilen bilgiler sayesinde, günümüzün modern risk ortamında stratejik planlar oluşturarak güvenle yolunuza devam etmek için bütünsel bir bakış açısına sahip olursunuz. MAP, risk finansman opsiyonlarınız ile ilgili gerçek zamanlı ve dinamik olarak iletişim kurmanızı mümkün kılar. MAP’in geliştirdiği çok aşamalı süreç, müşterilerine aşağıdaki konularda yardımcı olur:

  • Öngörü – Marsh’ın farklı coğrafya, sektör, şirket büyüklüğü ve ürünlerdeki hasar, risk limitleri ve plasman verileri göz önünde bulundurularak yapılan risk planları, Marsh müşterilerine gelecekteki hasar olasılıkları ve volatiliteleri ile ilgili daha net ve güvenilir bir bakış açısı sağlar.
  • Özelleştirilmiş Finansal Görünüm – MAP, bilanço ve gelir tablosu kilit göstergelerinin analizlerini hasar modelleme ile birlikte kullanarak, müşterilerinin kendine özgü sermaye pozisyonuna ilişkin risk tolerans değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar.
  • Optimal Kararlar – MAP, Riskin Ekonomik Maliyeti (REM) yardımıyla müşterilerinin optimal risk finansman yapıları ve risk azaltma yatırımlarını şeffaf olarak belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede şirketlerin üst yöneticilerine risk yönetimi konusunda daha ölçülebilir, objektif ve aydınlatıcı bir bakış açısı sağlar.
iMAP

Endüstrinin tek mobil analitik platformu olan Marsh’ın iMAP platformu; dinamik, özgün ve anlaşılması kolay bir deneyim çerçevesinde risk limitleri, hasar ve plasman gibi konularda büyük hacimli miktarlardaki verilerin içinde gerçek zamanlı olarak kullanabilmenizi sağlar.

Marsh; havacılık, kimya, inşaat, enerji, finans, sağlık hizmetleri, imalat, profesyonel hizmetler, emlak, perakende, ulaştırma ve diğerleri dahil olmak üzere pek çok endüstride faaliyet gösteren büyük, çok uluslu organizasyonlardan daha küçük, bölgesel işletmelere kadar binlerce müşteri için risk finansmanının değerlendirilmesine yardım etmek üzere iMAP platformunu kullanmıştır.

Riskin Ekonomik Maliyeti (REM)

Riske maruziyetin geleneksel ölçümlemesi, Toplam Risk Maliyeti –TRM- tipik olarak her yıl değişen hasar dalgalanmalarını açıklayamaz. Modern risk ortamında üst düzey liderlerin bu dalgalanmaları anlaması ve açıklaması gerekir. REM, geleneksel TRM denklemine ilave olarak öngörülen risk bedeli (ÖRB) ile söz konusu dalgalanmaları ölçer. ÖRB, risk dalgalanmaları ve sermaye maliyetinin kombinasyonuyla her şirkete özgü dalgalanmaların maliyetini hesaplar. REM analitik çerçevesi, risk yönetimi karar verme ve finansal planlama süreçlerini bütünleştirir.

Küresel Hasar Veri Tabanı

Marsh, bir benzeri olmayan hasar veri tabanını kullanarak “hangi kayıplara maruz kalabiliriz?” sorusuna cevap vermek açısından benzersiz bir konuma sahiptir. Marsh Küresel Hasar Veri tabanı, içerisinde 300 milyar dolardan fazla hasarı bulundurur. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve 20'den fazla endüstriden onlarca hasarı içeren bu veri tabanı, mevcut ve yeni ortaya çıkan risk eğilimlerinin resmini eksiksiz sunar.