Skip to main content

Captive Sigortalar

Dünyanın en büyük münhasır sigorta yöneticisi olan Marsh, yenilikçi münhasır sigorta çözümlerine kapsamlı bir yaklaşım getirerek her büyüklükteki kuruluşun karmaşık küresel risklerini yönetmesine yardımcı olur.

Yüksek sigorta oranları, kapasite eksikliği ve daha katı hüküm ve koşullarla karşı karşıya kalan birçok lider, risklerini finanse etmenin alternatif yollarını araştırır. Bu bağlamda en sık kullanılan yollardan biri de riskleri bir münhasır sigorta firması üzerinden finanse eder.

Münhasır sigorta, kuruluşunuza daha fazla finansal esneklik ve koruma sağlarken kuruluşun riskini tamamen kontrol altına alması için kullanabileceği güçlü bir araç olabilir. Ayrıca, üretilen fazla fonlar operasyonlarınız genelinde stratejik yatırımları finanse etmek için kullanılabilir.

Marsh olarak, kuruluşunuzun stratejik ve finansal hedeflerinize uygun bir münhasır sigorta programı oluşturmasına yardımcı olabiliriz. Uzmanlığımızı sektör lideri analizlerle birleştirerek ihtiyaçlarınızı değerlendirecek, önerilerde bulunacak ve münhasır sigortanın kuruluşunuza hem bugün hem de gelecekte sunabileceği avantajları belirleyeceğiz.

Dünya çapında her dört münhasır sigortadan birini Marsh yönetiyor. Riski kendi şartlarına göre yönetmek ve münhasır risk performansını en üst düzeye çıkarmak için gerekli deneyim, uzmanlık ve kaynaklara sahip olmak için herhangi bir münhasır risk yöneticisinden çok daha fazla sabit risk sahibi bizi seçiyor.

Küresel SSS

Münhasır sigorta, şirketlerin kendilerini gelecekteki kayıplara karşı sigortaladığı bir risk finansman mekanizmasıdır. Münhasır nitelikteki bir sigorta düzenlemesinde sigortalı, ana şirketine ve/veya bağlı kuruluşlarına sigorta sağlayan lisanslı bir şirket oluşturarak riski şirket içine taşır.

Şirketler, benzersiz ticari risklere karşı koruma sağlamak için kendi sigorta şirketlerini kurmak suretiyle sigortalanması zor riskleri sigortalayabilir, risk yönetimi programındaki boşlukları doldurabilir ve ticari sigortacılara ödenmesi gerekecek kârlı primleri kendisi kullanabilir. Münhasır sigorta finansal, stratejik ve operasyonel avantajlar aracılığıyla değer yaratabilir.

Münhasır sigortalar, bir işletmenin geleneksel risk transfer programlarıyla ilişkili tazminatları ve kesintileri yönetme becerisini geliştirmek için oluşturulmuştur. Genellikle bir şirket, programın oluşturulmasını, uygulanmasını ve günlük çalışmasını destekleyebilecek hizmet sağlayıcıları ve bu kapsamda Marsh gibi bir münhasır sigorta yöneticisini seçer.

Münhasır sigorta da geleneksel sigorta programlarına benzer şekilde poliçeler oluşturur, hak taleplerini işleme alır ve yürürlükteki tüm düzenlemeleri takip eder. Ancak temel fark, münhasır sigortanın ana şirketine kârı kuruluş genelinde koruma veya dağıtma seçeneği sunmasıdır. Geleneksel bir sigorta şirketi ise bu kârı elinde tutar.

Kuruluşunuzun risk yönetimi programına münhasır sigorta ekleyerek toplam risk maliyetinizi düşürebilir, risk kapasitenizi sabitleyebilir, reasürans erişimi elde edebilirsiniz.

Münhasır sigortaya özgü potansiyel avantajlar şunlardır:

 • Siber güvenlik, terörizm, ürün sorumluluğu gibi gelecekteki yıkıcı kayıplara yönelik finansmana daha iyi bir yaklaşım.
 • Geleneksel sigorta düzenlemesinde mevcut olmayabilecek benzersiz riskler için poliçe kapsamı.
 • Sermaye ve fazlalık oluşturma potansiyeli ve zararı karşılamak için prim ödemeleri yapıp kenara ayırarak ve yatırımları sağlama alarak sigorta tazminatlarını fonlayabilme becerisi.
 • Sigortacılarla kabul edilebilir şartlar ve fiyatlarda teminat sağlama yeteneğini geliştiren, istatistiksel dayanak için aracılık yüklenimi ve performans yönetimi verilerini yakalama becerisi.

Münhasır sigorta programı, kuruluşunuzun geleneksel ve yeni risk yönetimi sorunlarını azaltmasına yardımcı olabilir. Ayrıca işletmeniz, riskte daha fazla kontrol sağlayıp maliyetleri düşürerek genel ekonomik güvenliğinizi ve kârlılığınızı artırabilir.

Tüm sektörlerdeki şirketler münhasır sigortanın potansiyel avantajlarından yararlanabilse de genellikle kendi münhasır sigorta programlarını oluşturanlar şu özellikleri paylaşır:

 • Ticari ortamda sigortalanması zor olan veya sigortalanamayan risk maruziyetleri.
 • En düşük fiyata sigorta satın almak yerine risk, maruz kalma ve risk maliyetini yönetmeye yönelik stratejik bir yaklaşım.
 • Risk profillerini geliştirme taahhüdü.

Kuruluşunuza sunulan çeşitli benzersiz yapılarla, münhasır sigorta programınızı ve kapsamınızı benzersiz risk maruziyetlerinize ve stratejik girişimlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Kendi münhasır sigorta programlarını oluşturmak isteyen iş liderleri için çeşitli yapı seçenekleri mevcuttur.

 • Tek ana münhasır sigorta: Bir kuruluş, yalnızca kendi işletmesini ve çalışanlarını ya da yönetim sözleşmesi gibi kontrollü (ancak bağlı olmayan) bir işletmenin çalışanlarını sigortalamak için kendi sigorta şirketini oluşturur. Bu model, ek takdir, gizlilik ve/veya tam risk kontrolü sahipliğine ihtiyaç duyan büyük şirketler için idealdir. Tek ana münhasır sigortalar yaklaşık %85 ile münhasır sigorta programlarının en büyük oranını temsil eder.
 • Hücresel münhasır sigorta: Hücre kiralama, korumalı hücresel münhasır sigortalar (PCC) ve ayrılmış hücresel münhasır sigortalar olarak da bilinen bu program türü, işletme sahiplerinin kendi münhasır sigorta şirketlerini oluşturmak zorunda kalmamaları için bir münhasır sigorta şirketi tarafından desteklenir. Bu, bir işletmenin sahip olunan bir münhasır sigortanın oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgili ön maliyetler, sermaye yatırımı veya yürütme faaliyetleri olmadan bir münhasır sigorta şirketinin avantajlarından yararlanmasını sağlar.

Hücresel münhasır sigortalar, daha hızlı, daha ucuz ve daha kolay girildikleri için hızlı bir büyüme içindeler. Farklı hücrelerdeki farklı riskleri ortadan kaldırmak isteyenler için bir veya iki tür poliçe kapsam alanı sunarlar.

 • Risk tazminat grubu (RTG): RTG'ler yalnızca ABD içinde kullanılabilir. Benzer sigorta ihtiyaçları olan işletmeler, riski bir araya getirmek için bir sorumluluk sigortası şirketi oluşturacak ve bu şirketin sahibi olacaktır. Bu yapı, kamyon taşımacılığı veya tıbbi yanlış uygulama ile ilgili otomotiv riskleri gibi potansiyel olarak yüksek maliyetli yükümlülükler için yararlıdır. Ancak, mülk veya işçilerin tazminatı gibi birinci taraf riskleri için geçerli değildir.
 • Münhasır grup riskleri: Bu münhasır sigorta programın sahipliği yalnızca sigortalılarla sınırlıdır. Münhasır risk, temel olarak geleneksel pazarın izin verdiği ölçüde daha uzun vadeli maliyet istikrarı sağlamak için vardır.

Hangi sektörde olursanız olun, bu yapılardan herhangi birine girme seçeneği sayesinde, kendinize ait bir münhasır sigorta programı oluşturarak gelişmiş risk yönetimi elde etme imkanınız olabilir.

Münhasır sigorta uygulamaya girdiğinde özel raporlama ve benzer şirketlerle kıyaslama işlemleri sektörünüz, şirketinizin boyutu ve/veya bölgeniz bağlamında programınız hakkında size içgörü sağlayabilir.

Kıyaslama şunun gibi önemli sorulara yanıt vermeye yardımcı olur:

 • Münhasır sigorta kurumsal hedeflerimizi hızlandırmak için uygun mu?
 • Benzer şirketler kendi münhasır sigortalarını belirli riskler için nasıl kullanıyor?
 • Kendi münhasır riskimiz yükselen risklere nasıl yanıt veriyor?

Dünya çapında her dört münhasır sigortadan birini Marsh yönetiyor. Sabit verimliliği artırmanıza, potansiyel kapsama alanlarını tanımlamanıza ve üst yöneticilerinize veri destekli öneriler sunmanıza olanak tanıyan içgörüler sağlayabiliriz.

Son yıllardaki zorlu ticari sigorta pazarının ve son aylardaki yaygın etkilerin bir sonucu olarak münhasır sigorta alanına olan ilgi hızla arttı.

Bir yıldır var olan ekonomik belirsizliğin ve dinamik piyasa koşullarının ardından dünyanın dört bir yanındaki şirketler giderek artan bir şekilde münhasır sigortayı yüksek şiddetli riskleri yönetmek ve toplam risk maliyetleri üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol elde etmek için bir araç olarak görüyorlar. Şu anda dünyada 6000'den fazla münhasır sigorta poliçesinin olduğu tahmin ediliyor ve bu tür sigortaların oluşumunun 2022 yılının ortalarına dek devam etmesi bekleniyor.

Münhasır sigortalar hem geleneksel riskleri hem de yükselen riskleri güvence altına almak için kullanılabilir. Ana kapsam başlıkları arasında mallar için tüm riskler, kaza sigortaları, taşıt sorumluluğu, işçilerin tazminat ödemesi, genel yükümlülük ve ürün sorumluluğu gibi alanlar bulunur.

Tedarik zinciri, şartlı iş kesintisi/iş kesintisi, siber sorumluluk ve tıbbi durdurma kaybı gibi yükselen riskler son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi. Bunlar arasında yönetici ve yetkili sorumluluğu gibi sigortalanması zor olan ve korumalı hücre oluşumlarında 2020 yılında %53 büyüme gerçekleşmesine yardımcı olan riskler bulunuyor. Ayrıntılar için lütfen 2021 Captive Landscape (Münhasır Sigortaya Genel Bakış - 2021) raporuna bakın.

Münhasır sigorta ve dahili sigorta risk finansman mekanizmaları olsa da aralarında farklar vardır.

Dahili sigorta, tüm sigorta riskini tazmin etmenin resmi bir yoludur. Dahili sigorta yapan bir firma, riski üçüncü taraf bir ticari sigorta firmasına transfer etmek yerine gelecekteki kayıplarını finanse etmek için kenara para ayırır.

Dahili sigorta gibi münhasır sigorta da bir şirketin kendisini gelecekteki kayıplara karşı sigortaladığı bir risk finansmanı mekanizmasıdır. Bununla birlikte, bir münhasır sigorta düzenlemesinde, sigortalı kendi sigorta şirketini açarak benzersiz iş risklerine karşı koruma sağlamak için daha resmi bir düzenleme oluşturur.

Kuruluşunuz, deneyimli bir münhasır sigorta yöneticisiyle çalışarak münhasır sigorta programına özel, yıkıcı kayıplara karşı daha iyi koruma ve geleneksel bir sigorta düzenlemesinde mevcut olmayan risklerin kapsamı gibi potansiyel avantajlar elde edebilir.

Münhasır sigorta programları birçok potansiyel avantaj getirse de böyle bir sigortayı oluştururken işletmenizin kararını şekillendirebilecek bazı önemli hususlar vardır:

 • Sermaye taahhütleri: Bir ana şirket, belirli ikametgah yerindeki sigorta düzenleyici kurumu tarafından belirlenen münhasır sigorta kuruluşunun iş planını desteklemek için gerekli sermayeye katkıda bulunmalıdır. Bu fonlar ana grubun konsolide grubunda olsa da ana para operasyonlarına yatırım yapılsaydı elde edilecek olan getiriyi gerçekleştiremeyebilirler.
 • İşletme maliyeti: İşletmeniz fizibilite çalışması ve sürekli münhasır sigorta yönetimi gibi her türlü başlangıç ve yıllık işletme giderlerini hesaba katmalıdır.
 • Zaman taahhüdü: Ana şirketin yönetim ekibinin münhasır sigorta için zaman ayırması gerekir. Münhasır sigorta oluşturmak, acil bir hedefe ulaşmak için kullanılan kısa vadeli bir girişim değildir. Bu, kurumsal bir risk yönetimi stratejisine yönelik uzun vadeli bir taahhüttür.

Kuruluşunuz, uygun kaynakları münhasır sigorta aracınıza tahsis ederek hak talepleri ve kayıp kontrol çabaları üzerinde kademeli olarak daha iyi kontrol sağlayacak ve ticari sigortaya göre işletme maliyetlerini azaltacak şekilde konumlandırılacaktır.

Marsh'ın özel uzmanlık ve küresel deneyim sahibi münhasır sigorta ekibi, kurumunuzun benzersiz risk maruziyetleri ve sigorta ihtiyaçlarına özel ve kapsamlı bir çözüm oluşturma konusunda sizinle iş birliği içinde çalışabilir. Sektördeki en iyi veri analizlerinden ve karşılaştırma faaliyetlerinden yararlanarak riski kendi şartlarınıza göre yönetmenize ve şirketinizin toplam risk maliyeti üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza yardımcı olacağız.

Bir ikametgah, bir münhasır sigortacının iş yapmak üzere lisanslandığı konumdur. Dünyanın dört bir yanında 70'ten fazla münhasır sigorta ikametgahı bulunsa da bu sayının sizi etkilemesine izin vermeyin. Her bir ikametgah yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki kategoride gruplandırılabilir. Yurt içinde bulunan bir ikametgah, ABD veya AB gibi büyük bir ülke veya bölgede yer almaktadır. Büyük bir ülkenin dışında bulunan bir yurt dışı konum Bermuda, Cayman Adaları, Guernsey ve Man Adası gibi birçok yeri içerir.

Hangi ikametgahın size uygun olduğuna nasıl karar verirsiniz? Özel kurumsal ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, münhasır sigorta yöneticiniz hangi ikametgah ile başlamanızın uygun olduğunu ve zaman içinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını belirlemek için sizinle birlikte çalışacaktır.

Her konumda çalışan profesyonellerimiz fizibiliteden optimizasyona kadar bir münhasır sigortanın yaşam döngüsü boyunca size rehberlik edebilir.