Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

SORUMLULUK SİGORTALARI

Volatil bir risk ortamı, organizasyonların, beklenmeyen olaylara karşı koruma sağlayan uzun vadeli, sürdürülebilir sorumluluk sigortası programlarını ustalıkla işlemeleri gerektiği anlamına gelir.

4.000’in üzerinde müşteri için sorumluluk sigorta programlarının tanımlanması, tasarlanması ve teslim edilmesi için 100’ün üzerinde ülkede mevcudiyet.

Sorumluluk riskleri ortamı belirgin bir şekilde değişiyor ve Marsh’ın Sorumluluk Birimi, bugün birkaç yıl önce radarda dahi olmayan sorunlarla ilgilenebiliyor.

Bugün risk yöneticilerinin ve diğer risk profesyonellerinin akıllarında olan temel sorunlar arasında, bu volatil ortamla başa çıkmak da bulunuyor. Zira isteğe bağlı ekonomi, sürücüsüz araçlar, dronelar ve diğer yeni teknolojiler gibi yenilikler, sigortalıları olduğu kadar sigortacıları da zorluyor.

Giderek artan düzeyde çekişmeli bir ortam… Daha büyük meblağlı tazminat kararları… Artan çalışan tazminatı giderleri... Karmaşık küresel regülasyonlar… Bu trendlerin hepsi, işletmelerin başarılı bir şekilde yönetmeleri gereken daha büyük sorumluluk risklerine dönüşebilir.

Regülasyon tarafında yaşanan değişiklikler, verilerin ve analizlerin büyüyen rolü, işletmelerin günümüzdeki değişikliklere ayak uydurabilmelerine yardım edebilecektir. Marsh’ın IMPACT yaklaşımı, şirketlerin yalnızca hızlı değişen bir ortama kendilerine uyarlamalarına değil, aynı zamanda fırsatları belirlemelerine de yardım eder. Bu entegre yaklaşım, sorumlulukla ilgili toplam risk maliyetinin (TCOR) içerdiği bütün unsurları azaltır. Sizin ilgili TCOR’un her bileşenini analiz etmenize, maliyet azaltımı fırsatlarını belirlemenize ve önceliklendirmenize ve sorumluluk sigortası programınızı optimize etmenize yardım edebiliriz.

Uluslararası sorumluluk ve aşırı sorumluluk alanlarında ve diğer alanlarda faaliyet gösteren uzmanların desteklediği sorumluluk takımlarımız, size özel ihtiyaçları karşılayacak özgün bir risk yönetimi çözümünü ortaya koymak için sahip oldukları uzun yıllara dayanan deneyimleri kullanarak sizin adınıza hareket edebileceklerdir. Sahip olduğumuz tescilli karşılaştırma ve analiz araçları sayesinde satın alma kararlarını optimize etmenize, uygun nitelikteki risk taşıma seviyenizi ve sigorta limitlerini belirlemenize, kaynakları stratejik olarak dağıtmanıza ve maliyetleri azaltmanıza yardım edebileceğiz.

Endüstri lideri rekabetçi koşullar ile birlikte genel poliçe yapısına yönelik kapsamlı danışmanlık ve uzman analiz hizmetleri sunma kararlılığına sahibiz. Bu da maliyetlerin azaltılmasını, volatilitenin yönetilmesini, teminat kapsamının genişletilmesini, yönetime şekil verilmesini, maliyet dağıtma stratejilerinin geliştirilmesini, güvencelerin yönetilmesini veya bütçeleme bilgilerinin sunulmasını içerebilir.

Netice; daha düşük bir toplam risk maliyeti, sigorta fiyatlamasında daha az volatilite, daha iyi hasar yönetimi, uluslararası regülasyonlara uygunluk ve beklenmedik durumlara karşı sağlanan koruma.