Skip to main content

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

Her sektördeki kuruluşlar iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik stratejileriyle ilerledikçe yönetilmesi gereken yeni risklerle ve fırsatlarla karşılaşacaklar.

Günümüzde her sektördeki şirketler, sürdürülebilirliklerini artırmak ve iklim üzerindeki etkilerini azaltmak için geleneksel iş modellerini hızla uyarlıyor. Bu gelişmeler, kuruluşların dayanıklılığını test eden hava koşullarıyla ilgili ciddi olayların artan sıklığına ve şiddetine paralel olarak ortaya çıkıyor. 

Geçiş süreci ilerledikçe, riskleri öngörme, ölçme ve yönetme becerisi, kritik bir avantaj olarak yer edinecektir. Marsh olarak, işletmelerin geçiş süreçleri boyunca dirençli olmalarına yardımcı oluyoruz. Gelişen risk ortamını analiz ediyor, meydana gelebilecek gelişmelere hazırlık yapıyor ve yeni risk türlerine karşı güvence sağlıyoruz.

Kuruluşunuza risk yönetimi konusunda çevresel, sosyal ve idari (ESG) bir bakış sunarak rekabet avantajı ve ticari avantaj sağlayabiliriz. Birlikte, şirketinizde finansal istikrarı desteklemek için proaktif bir plan oluşturacağız ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya yaratmaya yardımcı olacağız.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili sunduğumuz çözümler;

 • ESG risk yönetimi danışmanlığı
  • Fiziksel Riskler - İklim fiziksel riskinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi, dayanıklılığın nasıl artırılacağına ilişkin değerlendirme ve tavsiyeler
  • Geçiş Riskler - İklim geçişi riskinin kurumsal düzeyde değerlendirilmesi ve ileri analitik modellerle ölçülmesi
  • ESG Risklerine yönelik önceliklendirme değerlendirmesi de dahil olmak üzere ERM(KRY)'nin ESG ile entegrasyonu
 • Entegre Raporlama ve Denetleme
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması
  • TSRS 1
  • TSRS 2
  • CSRD
  • SASB
  • TNFD
 • Net Sıfır Hedefine Yolculuk
 • Uzun Dönem ESG Stratejisi
 • ESG Mevcut Durum Analizi – ERR Tool

Küresel SSS

Her işletme günlük operasyonlarına özgü güvenlik açıklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak iklim değişikliği, her sektörde aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok önemli risk alanında devinimleri hızlandırmıştır:

 • Fiziksel: Şiddetli orman yangınları, rekor seviyelerde ısı dalgaları ve yoğun sel nedeniyle iklim değişikliğinin insanlara, mülklere ve tedarik zincirlerine verebileceği potansiyel fiziksel hasar, nerede olursa olsun şirketler için büyük kayıplar teşkil ediyor. Değişim sürecindeki bu doğa olayları, özellikle bazı kapsamların elde edilmesi zorlaştıkça, risk yönetiminde ve dayanıklılığın sürdürülmesinde yeni zorluklar da yaratıyor.
 • Geçiş: Düşük karbonlu ekonomiye uyum süreci pek çok kişi için politika, teknoloji veya yatırımcı duygularında yönlendirilmesi gereken değişiklikler de dahil olmak üzere yeni risklere yol açacaktır.
 • İtibar: Kuruluşların net sürdürülebilirlik ve iklim girişimlerini tanımlayabilmeleri, önceliklendirebilmeleri ve bunlara göre hareket edebilmeleri gerekecektir. Bunu yapamamanın potansiyel finansal ve itibar etkisi, bir olayın fiziksel hasarı kadar maliyetli olabilir.

Çoğunun önümüzdeki yıllarda bu üç unsurun da etkisini görecek olması nedeniyle şirketlerin, bu risklerin her birini ele alan proaktif bir risk yönetimi stratejisi ve programı oluşturması gerekecektir.

Sigortacılar, sigorta portföylerindeki emisyonları azaltmaya çalışırken sigortalılarının sürdürülebilirliğini (ESG puanını) ve geçiş sürecine olan bağlılıklarını giderek daha fazla değerlendirmektedir. Bazı şirketler için bu durum risk aktarımına sınırlı erişime neden olurken, diğerleri için bu durum koşulların iyileştirilmesine neden olabilir. Bunun bir diğer sonucu da, bir kaybın ardından ve yeni risklerin tanınması amacıyla sigortalıları desteklemeye yönelik ürün yeniliğidir.

Sektörünüz ne olursa olsun, aşağıdaki sigorta sonuçlarını dikkate almanız gerekebilir: 

 • Yöneticiler ve görevliler (D&O) sorumluluğu: İklim değişikliğiyle ilgili risk faktörlerine uyum sağlayamamak, yöneticilerin ve görevlilerin görev ihlali veya hisse değeri kaybı sonucunda hissedar eylemlerine tabi olmasına neden olabilir. Bu güvenlik açığının yönetilmesi karbon-yoğun sektörler için özellikle kritik önem taşıyacaktır.
 • Mülk: Yaygın orman yangınları, sel ve diğer şiddetli hava durumu olayları yaşanırken, kuruluşlar fiziksel varlıkların kaybı veya hasar görmesi ihtimallerine karşı proaktif bir şekilde plan yapmak zorundadırlar. 
 • İş kesintisi: Özellikle müşteriler ve tedarikçiler için iş kesintisi, hava durumuyla ilgili riskler arttıkça işletme gündemlerinde giderek daha fazla öncelik kazanabilir. İş kesintilerine karşı yapılan planların kapsamı, ısınma, kuraklık ve sel gibi olaylarla ilgili kapanmalara ve kayıplara kadar uzanmalıdır.

Kuruluşların iklim değişikliğine yönelik risk yönetimi yaklaşımında dikkate alması gereken varlıklar önemli ölçüde farklılık gösterse de, yukarıdaki alanları içeren kapsamlı bir sigorta poliçesi portföyü kayıpların azaltılmasına ve risk açıklarının bir bütün olarak ele alınmasına yardımcı olabilir.

ESG, iş esnekliğinin bir parçası olduğu kadar büyümenin de önemli bir itici gücü olabilir. Bu nedenle, her endüstri sektöründeki liderler riski azaltmak ve fırsattan yararlanmak için sürdürülebilirlik girişimlerine odaklanmaktadır. Günümüzde ESG'nin kurumsal stratejinin bir parçası olması ve işletmeye ve işletme modeline entegre edilmesi gerekiyor. 

Size şu konularda yardımcı olabiliriz:

 • Hazırlık: Kuruluşların net sıfır ve sürdürülebilirlik raporlaması planlamasını desteklemek için mevcut operasyonlarının temel değerlendirmesini yapması gerekir. Sorunsuz bir geçiş, çevre, çalışanlar ve yönetim üzerinde ortaya çıkan etkiyi ele alan kapsamlı bir risk yönetimi yaklaşımı gerektirir.
 • Sigortalama: Liderler risk durumlarını anladıktan sonra, ortaya çıkan tehditlerin yeni ve yenilikçi hizmet teklifleriyle yönetilmesine yardımcı olmaya hazır bir sigorta ortağıyla çalışmak gerekli olacaktır. 
 • Analiz Etme: Veri tabanlı karar alma süreci tüm sürdürülebilirlik girişimlerini yönlendirmelidir. Doğal afetler daha şiddetli ve tahmin edilmesi zor hale geldikçe, risk anlayışı ve planlamasını anlamak için sınıfının en iyisi modelleme araçları ve öngörü analizlerinden yararlanmak çok önemli olacaktır.

Günümüz liderleri için günlük operasyonların sürdürülmesi ve daha sürdürülebilir süreçlere geçiş yapılması, kârlı kalmak, müşteri beklentilerine ayak uydurmak ve düzenleyici değişiklikleri öngörmek açısından kritik önem taşır.

Marsh olarak iklim değişikliği risklerini azaltmak, varlıklarınızı korumak ve şirketinizin ve gezegenin geleceğine yatırım yapmak için proaktif bir risk yönetimi programı oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.