Skip to main content

Şirketlerin sorması gereken 7 ESG sorusu

environmental social governance text on wooden signpost outdoors in nature

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) uyumu olmadan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerinde bulunma riski

Dünyanın dört bir yanında hükümetler ve düzenleyiciler, ESG (ÇSY) ve sürdürülebilirlikle ilgili hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için şirketlere yönelik yönerge ve yönetmelikler geliştirmeye başladı. Avrupa Birliği, 2024 verilerine dayanarak 2025'ten itibaren yıllık bazda yaklaşık 50.000 kuruluşun resmi raporlamaya başlayacağı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi'ni (CSRD) yürürlüğe koydu.

ESG konuları son on yılda, bir dizi paydaş için en önemli öncelikler haline geldi ve hatta yasal savaşlara yol açtı. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’nin (CSRD) Avrupa Birliği genelinde kullanıma sunulmasıyla birlikte, şirketlerin ESG ile ilgili konularda vermiş oldukları vaat ve taahhütler, bunlar hakkında rapor vermeye başladıklarında teste tabi tutulacaktır.

Şirketlerin ESG ilgili risklere maruz kalmayacaklarından emin olmak için hem kısa hem de uzun vadeli stratejilerle bu riskleri ölçmesi ve ele alması gerekir. Birçok şirket ESG stratejilerini aktif olarak kurumsal risk yönetimi (ERM) çerçevelerine entegre etmiş olsa da, bunu gerçekleştiremeyen şirketler önümüzdeki dönemde sorunlarla karşılaşabilecekler.

Risk yöneticilerinin sorması gereken ESG ile ilgili en acil sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir.

1. ESG risklerini şirketinizin temel risklerine dahil etmeli misiniz?

Kurumlar, ESG risklerini şirketlerinin temel risklerine dahil etmelidir. ESG riskleriyle çalışırken, işinizi nasıl etkileyebileceklerini tam olarak anlamak zor olabilir. Daha net bir şekilde anlamak için sürdürülebilirlik gündeminizin tüm yönlerinden yararlanan bütüncül, çok paydaşlı bir görüş sunmak önemlidir.

Şirketiniz ESG gündemine öncelik vermiş ve kendisini bir dizi iddialı sürdürülebilirlik hedefine adamış olabilir, ancak risk yönetiminizin bir parçası olarak ESG risklerini kapsamlı bir şekilde analiz ettiniz ve uyguladınız mı?

2. ESG taahhütleriniz finansal durumunuzu nasıl etkiler?

Bir şirketin ESG risk yönetimi uygulaması, yatırımcı ilişkilerinin ve finansman amaçlarının odak noktası olabilir. Aynı zamanda sigortacılar, şirketlerin ESG risk yönetimi süreçlerini sistematik olarak değerlendirmeye başladıkça, muhtemelen kurumların ESG yönetim süreçleri ayrıca teknik ekiplerce de incelenecektir. Artık bazı sigorta firmaları, ortalamanın altında ESG performansına sahip sektörler ve şirketlerle çalışmaktansa iyi tanımlanmış ESG stratejilerine sahip müşterilere öncelik veriyor.

Bir sigorta programı tasarlarken ve oluştururken, ESG risklerinizi ve bunları genel risk yönetimi sürecinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi anlamak önemlidir. Şirketinizin ESG ile ilgili riskler konusundaki ilerlemesini düzgün bir şekilde raporlamak, sigortacılar, finansman tedarikçileri, yatırımcılar ve diğer paydaşlar tarafından olumlu bir şekilde görülebilir.

ESG programına bakış açınızın kurumunuzun mevcut finansmanını nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Çok sayıda risk arasında gezinirken ölçülebilir verilerle iyileştirmelere yönelik açık ve net bir yolunuz var mı?

3. Kuruluşunuz yeşil / sosyal aklama (green/social - washing) ile suçlanma riski altında olabilir mi?

Yeşil ve sosyal aklama, bir şirketin kendisini çevresel veya sosyal konularla ilgili “yapıyor olarak gösterdiği” ancak “fiilen gerçekleştirdiği” eylemler arasında önemli bir fark olduğunda ortaya çıkar.

Bir şirket kamuya açık bir şekilde ESG taahhütlerinde bulunabilir ancak bu taahhütlere uygun hareket etmezse itibar kaybı ile karşı karşıya kalabilir.

Kamuya açık olarak verdiğiniz taahhütler, gerçekleştirdiğiniz eylemlerle nasıl örtüşüyor?

ESG programınızdan emin değilseniz veya kontrol etmek istiyorsanız, Marsh ESG Genel Eğilimi Kontrol uygulamamız (ESG Pulse Check) ile birkaç dakikalık anketimizi tamamlayarak konu ile ilgili analizlere ulaşabilirsiniz.

4. Bir enerji krizinin şirketiniz üzerinde ne gibi bir etkisi olabilir?

Mevcut enerji krizinin, son olması pek muhtemel değilken, net sıfıra geçiş birçok şirketin enerji kullanımı ve emisyon hedefleriyle ilgili ulusal düzenlemelerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Daha enerji dostu bir işletme modeline mi geçiyorsunuz? Enerji kullanımının sınırlandırılması durumunda şirketinizin faaliyettekalması için ne gibi planları var?

5. Aşırı hava olayları operasyon süreçlerinizi nasıl etkileyebilir?

Bulunduğunuz yere ve sektöre bağlı olarak, aşırı hava olayları sizi farklı şekilde etkileyecektir ve herhangi bir riskle karşılaşmama şansınız giderek azalmaktadır. Aşırı hava olayları, tedarik zincirlerine zarar vererek, elektrik kesintilerine ve doğrudan operasyonel sonuçlara neden olarak giderek artan iş kesintisi durumlarına yol açabilir.

Bu riskleri nasıl fark ettiniz ve planladınız? Aşırı hava olaylarının sıklığı veya şiddetinde bir artış tahmininiz var mı? Mevcut sigorta kapsamınız aşırı bir hava olayına karşı yeterince koruma sağlıyor mu?

6. Tedarik zinciriniz ne kadar güvenli?

Son zamanlarda yaşanan bir dizi olay, küresel tedarik zincirlerinin nasıl kırılabileceğini ve kriz anlarında ciddi gecikmelere sebebiyet verebileceğini ortaya koydu. Yakıt ve enerji maliyetleri, hammaddeler ve gıda fiyatları dahil olmak üzere ekonominin tüm sektörlerini etkileyen enflasyon ve küresel yaşam maliyeti krizi karşısında şirketlerin sağlam bir tedarik zinciri acil durum planına sahip olmaları gerekiyor.

Tedarik zincirinde potansiyel sıkıntılar nerede?

Artan jeoekonomik ve yükselen politik gerilimlerle beraber, bazı ülkeler birçok elektronik cihazda kullanılan yarı iletkenler gibi mallarının serbest dolaşımını kısıtlıyor. Peki, sizin tedarik zinciriniz ne kadar çeşitli?

7. Yaşam maliyeti krizinin şirketler üzerindeki etkisi nedir?

Mevcut yaşam maliyeti krizi ülkeleri farklı şekilde etkilemektedir, ancak çoğu ülke son 20 yılda gördüklerinden daha yüksek enflasyonu tecrübe etmektedir. Bunun sonuçları arasında tüketicilerin harcamalarını kısıtlaması, iş ortaklarının projeleri askıya alması ve zorluk yaşayan çalışanlar yer alıyor.

İş gücünüzün bu ani değişikliklerle başa çıkmasına yardımcı olacak bir planınız var mı? Bu, işe alım ve/veya yeteneklerinizi elde tutma stratejinizi etkiler mi? Mevcut ortamda ortaya çıkan riskleri, fırsatları ve en uygun müdahale eylemlerini değerlendirdiniz mi?

Şirketinizin ESG programını ölçmek

Deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimiz, ESG sorunlarının şirketiniz üzerindeki etkilerini belirlemeye yardımcı olabilir. Marsh, mevcut sigorta ilişkilerinin nasıl değişebileceğini anlamada ve ESG dönüşümleriyle ilişkili ortaya çıkan risklere yanıt olarak yeni çözümler yaratmada önde gelen kurumlar arasında yer almaktadır. Poliçe kapsamı ve yenileme bilgileri açısından risk ve sigorta yönetiminin uyumunu iyileştirmek için bir plan oluşturmak ve bunu gelecekteki ERM (Kurumsal Risk Yönetimi) süreçlerinize entegre etmek için sizinle birlikte çalışacağız.

ESG Pulse Check uygulamamız, ESG yolculuğunuzda hızlı bir ilk adım sağlar.

ESG Risk Derecelendirme uygulamamız ve Marsh'ın bu alandaki hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi almak ve danışmanlarımız ile bir toplantı gerçekleştirmek için burayı tıklayın.