Rapor

Küresel Sigorta Piyasa Endeksi

Küresel Sigorta Piyasası Endeksi, yenileme esnasındaki küresel ticari sigorta primi fiyatlandırma değişikliğini gösteren tescilli ölçümleme uygulamamızdır ve dünyanın önde gelen sigorta piyasaları hakkında benzersiz bilgiler sağlar.

%11

Küresel sigorta fiyatları, 2022’nin ilk çeyreğinde %11 arttı.

%26

Ana sigorta ürün kategorilerinde en yüksek artış oranına finansal ve profesyonel alanında görüldü.

Siber hariç, fiyatlarda ılımlı artış devam ediyor

Küresel Sigorta Piyasası Endeksi’ne göre küresel sigorta fiyatları, 2022’nin ilk çeyreğinde %11 arttı ve 2021'in ilk çeyreğinde başlayan ılımlı artış eğilimini sürdürdü. Bu dönem, artışların art arda görüldüğü 18. çeyrek olmasına rağmen, birçok iş kolunda ve coğrafyada görülen ılımlı artış trendi devam etti. 

2022'nin ilk çeyreğinde, finansal ve profesyonel sigorta ürünlerinde görülen daha yavaş artış oranları çoğu coğrafyada ılımlı artışlara yol açtı, ancak özellikle siber kaynaklı finansal ve profesyonel alanlardaki %26'lık artış,  sırasıyla sabit kıymet alanındaki %7'lik  ve kaza alanındaki  %4'lük artışı geride bıraktı.

Siber sigorta oranları yükselmeye devam ediyor. Fiyatlar ABD'de %110 ve İngiltere’de %102 arttı.

Önemli sonuçlar:

Bölgesel olarak ilk çeyrek için bileşik fiyat artışları aşağıdaki gibidir:

%12

ABD

%20

Birleşik Krallık

%6

Kıta Avrupası

%6

Latin Amerika ve Karayipler

%3

Asya

%10

Pasifik

Constant bar chart represents Global Insurance Composite Pricing Change.

Küresel Sigorta Piyasa Endeksi – 2022 Yılı İlk Çeyrek