Skip to main content

Marsh Multinational

Çok uluslu şirketler; kültürler, ülkeler ve uyum rejimlerini kapsayan risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Marsh, sunduğu uzman bilgileri, araçları ve teknikleriyle kuruluşların küresel riskleri güvenle yönetmelerine ve en iyi sigorta programlarını bulmalarına yardımcı olur.

Uluslararası ekonomistlere göre 2011 yılından bu yana uluslararası alanda faaliyet gösteren şirket sayısında %70'lik bir artış yaşanmış ve gelişmekte olan ekonomiler küresel ekonominin %50'ini oluşturacak kadar büyümüştür.

Bu da gelir fırsatlarının artmasına, düşük maliyetli pazarlara yönelik kapsamlı araştırmalara ve daha geniş yetenek havuzlarına erişimin iyileştirilmesine yol açmıştır. Bu avantajların her biri, işletmeler için yeni fırsatlar ve riskler doğurmaktadır.

Karmaşık ve zaman alan çok uluslu risklere, mevzuata uygunluk ve vergi sorunları konularına ayak uydurmaya çalışırken uzman bilgisi, tavsiyeleri ve çözümlerine ihtiyaç duyulur. Marsh’ın Çok Uluslu Müşteri Hizmetleri (MCS) Uygulaması, risklerinizi daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olarak büyüme, kârlılık ve direnç hususlarına odaklanmanızı sağlar.

Küresel uzman ağımız, dünya çapındaki müşterilerimize sorunsuz hizmet ve tavsiye sunmak için özelleştirilmiş sigorta programlarını hazırladıkları yılların getirdiği deneyimle geliştirilen içgörüler sunar.

Marsh'ın pazar lideri dijital platformlarla desteklenen çok uluslu ekipleri, tüm uluslararası sigorta ve risk konularında ilk başvuru noktanız olabilir. Süreçleri basitleştirme, şeffaflığı koruma ve ülkelerin farklı standartlarıyla uyumlu küresel programlar geliştirme konularında sizlere destek oluyoruz.

Küresel SSS

Coğrafi ve siyasi sınırları aşarak iş yapmanın, kendine has riskleri ve büyüme fırsatları vardır. Çok uluslu şirketlere has riskler içerisinde ülke kurallarına uyulmaması; beklenmedik vergi ve maliyet sonuçları; zorunlu sigortalar; sigortada boşluk ve çakışmalar; tedarik zincirinde aksaklıklar; varlıklara yönelik siyasi risk ve çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin sağlığına ve refahına ilişkin riskler sayılabilir.

Birden fazla ülkede faaliyet gösteriyorsanız, ithalat ve ihracat yapıyorsanız veya çalışanlarınız yurt dışı seyahatleri gerçekleştiriyorsa çok uluslu bir sigorta ve risk yönetimi programıyla risklerinizi azaltabilirsiniz.

Kendini alanlarına adamış çok uluslu uzmanlarımız, programınızı yapılandırmanıza, uygulamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur. Tekrarlama olasılığı olan sigortaları belirlemenize ve zorunlu poliçeler dahil sigorta boşluklarının peşine düşmenize yardımcı oluyoruz. Desteğimiz sayesinde koruma, maliyet ve uyum arasında daha iyi bir denge kurarak uluslararası sigorta programınızın etkinliği ve sağlayacağı verimden emin olabilirsiniz.

Kesinlikle. Her ülkenin kendine has sigorta, vergi ve mevzuat gereklilikleri vardır. Ülke riskleri, her gün ortaya çıkan yeni sorunlarla sürekli olarak değişmektedir.

Faaliyet gösterdiğiniz yere ve yaptıklarınıza göre ülkenizdeki poliçeleriniz küresel ihtiyaçlarınıza yetmeyebilir. Ülkelerin sigorta kapsamı mevzuatlarına uyulmaması, vergi veya diğer yükümlülüklerin doğmasına neden olabilir, itibarınıza zarar verebilir veya sigorta teminatınız ile kayıplarınızı kurtarma fırsatlarınızı olumsuz etkileyebilir.

Sigorta Düzenlemeleri ve Vergi uzmanlarımızın da dahil olduğu güvenilir küresel sigorta danışman ekibimiz bu riskleri azaltmanıza yardımcı olabilir. Sürekli değişen sigorta piyasası dinamiklerini ve düzenlemelerini takip ederek sigorta ve risk yönetimi programınızın kapsamını genişletebiliriz.

Tüm sigorta poliçelerinizin küreselleştirilmesi basit bir işlem değildir. En önemli adımlar gereksiz poliçeleri ortadan kaldırıp gerekli poliçeleri uygulayarak ve riskleri sigortalamanın farklı yollarını değerlendirerek hepsini optimize etmektir.

Marsh'ın sektör lideri çok uluslu program dijital yönetim aracı Marsh Global Connect'in desteğiyle programınızı anlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olacak uzmanlığa, araçlara ve teknolojilere sahibiz. Ayrıca, politika ve maliyetlerinizi analiz etmek ve risk yönetimi stratejinizle uyumlu hale getirmek için sistemli bir yaklaşımla uluslararası bir risk incelemesi sunarız.

Bir başka program yönetimi zorluğu da uzmanlık bilgisi ve proje yönetimi becerileri gerektiren uluslararası birleşme ve satın almalarla ilişkilidir. Çok uluslu birleşme ve satın alma proje planımız, dikkatli ve başarılı satın alma entegrasyonu konusunda kanıtlanmış bir araçtır.

"Küresel" veya "kontrollü master" programlar, gerek ülke içinde gerek başka bir ülkede (veya ülkelerde) riskleri gerektiği gibi sigortalama konusunda oldukça etkili olabilmektedir. Sigortacı, yerel düzenleme veya iş ihtiyaçlarını karşılamak için genel olarak yerel temel poliçeler sunar. Bu yaklaşım yönetim kolaylığı, sigorta kapsamı tutarlılığı ve maliyet etkililiği sağlar.

Küresel veya kontrollü master programlar genellikle mal, sorumluluk, D&O, kargo ve ilgili sigortalarda kullanılır. Otomobil ve işçi tazminatı/işveren sorumluluğu gibi diğer sigorta kapsamları, sık sık her ülkede ayrı düzenlenen poliçelerle sigortalanır.

Çok uluslu sigorta programı uzmanlarımız, hem küresel hem de yerel sigorta programlarını yapılandırma, uygulama ve hizmete sunma konusunda son derece deneyimlidir. Kendi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi karşılayan sigorta yaklaşımına eleştirel bir değerlendirme getirmenize yardımcı olabiliriz.