Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

Politik Risk

Günümüzde yaşanan politik karışıklıklar ve terör saldırıları, jeopolitik gerilimleri artırmıştır ve yabancı yatırımcılar açısından küresel ölçekte şiddetlenen siyasi riskler bunlara eşlik etmektedir.

Politik risk sigortası ve yapılandırılmış kredi müşterileri için küresel ölçekte plase edilmiş olan 350 milyon USD değerinde sigorta teminatı.

Geçtiğimiz yıllar içinde daha fazla sayıda işletme, en iyi zamanlarında bile zorlayıcı nitelikte olan denizaşırı piyasalarda ve yeni gelişen piyasalarda büyüme imkanlarını aramıştır. Fakat Marsh’ın Politik Risk Haritası’nın da gösterdiği üzere bu süre içinde jeopolitik ortam giderek daha fazla belirsizleşmiştir.  

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, görünürde huzurlu olan ülkelerin ve bölgelerin hızlı bir bozulma yaşayabileceği görülmüştür. Sosyal medyanın beslediği sosyal karışıklıklar ve hızlı siyasi değişimler giderek daha fazla öngörülemez hale gelmektedir. Bu risk, yeni gelişen piyasalardan geleneksel piyasalara doğru yayılıyor.

Marsh, teminat yazılmasının sıklıkla güç olduğu siyasi risk alanında dünya genelindeki çoklu piyasalarda ve bölgelerde yaşanan sorunları yönetmenizde size yardım edebilir. Lider bir broker olarak karşı karşıya olduğunuz riski teminat altına alan ve ihtilaflı tazmin taleplerine karşı sizi koruyan uygun bir poliçe müzakere etmenizde size yardım edebiliriz. Küresel bağlantıları olan uzmanlardan oluşan takımımız, özellikle zorlu hukuk bölgelerinde teminat sunabilecek durumda olan çok taraflı ajansların ve kalkınma bankalarının sunduğu sigorta çözümlerine ulaşılabilmesi için gerekli yeteneği, analizi, fikir liderliğini ve coğrafi kapsamı sunar.

Yerel uzmanlığın ve küresel mevcudiyetin bir kombinasyonu sayesinde organizasyonunuza özel gereksinimlere uygun şartlar üzerinden ihtiyacınız olan kapasiteyi elde edebiliriz; sıklıkla 1 milyar USD üzeri limitlere sahip poliçeleri plase etmekteyiz. Bu, toplam risk maliyetinizi azaltırken, varlıklarınızı da korumaktadır.