Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

Ürün sorumluluk ve geri çağırma

Bir ürünün ömür döngüsünde karşılaşılan sorumluluklara ilişkin zorluklar ürüne özgüdür ve bir ürün geri çağırma işlemi, bir şirketin itibarını ve karlılığını yerle bir edebilir.

Stratejik olarak konumlandırılmış küresel uzman ürün geri çağırma brokerleri, organizasyonunuz için geniş bir destek sunmaktadırlar.

Güçlü regülasyon denetimlerinin bulunmadığı dünyanın çeşitli alanlarından komponentleri veya gıda bileşenlerini temin etme eğilimi göz önünde bulundurulduğunda, ürün sorumluluk riskleri pek çok firma için giderek artmaktadır. Bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda yaşanacak bir ürün sorumluluk vakası, bir şirketin markasını, itibarını ve hisse fiyatını etkileyebilir.

Ürün güvenliği, son on yıllık sürenin önemli bir kısmında medyada kendisine önemli bir yer edinmiştir ve bir ürün geri çağırma işleminin potansiyel etkisi muazzam düzeyde olup, pazar payında önemli kayıplar, marka isminin ve itibarının zarar görmesi, önemli hukuki maliyetler ve yüksek yenileme ve telafi giderleri gibi olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. AB’nin yasal koşulları ve organizasyonunuzun bünyesindeki temel operasyonel risklere ilişkin açık bir analizin yokluğu da ürün portföyünüzü etkileyebilir.

Küreselleşme ve endüstrilerin konsolidasyonu süreci, ürün sorumluluk açısından tazminat taleplerinin genel olarak daha büyük olması ve sıklıkla birden fazla yargı bölgesini kapsaması anlamına gelir. Ayrıca işletmelerin ve teknolojilerin birleşmesi süreci de mevcut riskleri artırıyor ve imalatçıların, distribütörlerin ve tedarikçilerin, ürün sorumluluğu sigortasına sahip olmalarını her zamankinden daha kritik bir hale getiriyor.

Marsh olarak geriye dönük sigorta poliçesi analizleri, hasar taleplerine ilişkin bilgilerin toplanması, organizasyonu ve analizi, karşılık ayrılmamış giderlerin belirlenmesi ve organize edilmesinden hasar karşılığı ayırma modellemesi, uzlaşma planlarının hazırlanması ve sigortacılar ile müzakere edilmesi ve sigorta faturalama sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine kadar olan geniş bir yelpaze içinde size destek sunuyoruz.

Kötü yönetilen bir ürün geri çağırma sürecinin içerdiği tehlikeler, itibarınızı yerle bir edebilir. Marsh olarak ürünlerin geniş yelpazesi için tedarik zincirinin herhangi bir yerinde size çözümler sunabiliriz. Amacımız, ürününüz için en uygun tetikleyici vakanın belirlenmesine ve ardından ihtiyaçlarınızı karşılayacak uygun bir ürün geri çağırma programının oluşturulmasına yardım etmektir.

Bu riski yönetmek üzere bir dizi kilit sigorta poliçesi bulunuyor. Bunlar, kontamine ürünler sigortası, otomotiv geri çağırma sigortası ve ilaç sanayi geri çağırma sigortasından restoran, tüketim malları, ambalajlama şirketleri gibi endüstrilere dair sigortalara ve ürün garantisine kadar çeşitlilik gösterir.

Standart teminata ilave olarak kriz müdahale hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Uzman konumundaki ürün geri çağırma danışmanları, bir krizin erken aşamalarından itibaren bir olayı yönetmenize ve etkilerini azaltmanıza yardım etmek için günde 24 saat hizmet sunar. Bu, her spesifik soruna özgü ısmarlama çözümleri ve yukarıda belirtilen canlı geri çağırma müdahalesini içerecek şekilde uzmanların görevlendirilmesinden önce değerlendirme ve uygulama evreleri ile başlayan ve birinci sınıf bir geri çağırma stratejisi sunan genel bir nitelikteki Marsh 14 maddeli geri çağırma stratejisinin bir parçasıdır.