Skip to main content

Ürün Sorumluluğu ve Geri Çağırma

Ürünlerin üretimi, satışı ve güvenliğini sağlamadan geri çağırmaya kadar dağıtımıyla ilgili, bir şirketin itibarına ve kârlılığına zarar verebilecek benzersiz sorumluluklar mevcuttur. Marsh'ın ürün sorumluluğu ve geri çağırma öngörüleri ve çözümleri, bu sorumlulukları etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Küreselleşme, pazar büyümesinde muazzam bir artışa yol açmış ve birçok durumda gıda ve tüketim ürünlerinin imalat ve üretim maliyetlerini düşürmüştür. Ancak bununla birlikte, ürün sorumluluğunun ve geri çağırma riskinin artmasına da yol açmıştır. Bu risk, üretim teknolojisi ve dağıtım lojistiği ile ilgili zorlukların yanı sıra gıda, bileşen parçaları ve bileşenlerin düzenleyici denetimin güçlü olmadığı ülkelerden tedarik edilmesi nedeniyle kademeli olarak ortaya çıkmıştır.

Marsh'ın ürün sorumluluğu ve geri çağırma danışmanlığı hizmetleri, kritik risk azaltma kararları alma ve ortaya çıkan durumlara yanıt verme konularında işletmenizi desteklemeye yardımcı olabilir. Uzman ekibimiz, bir kriz anında işinize ve faaliyetlerinize odaklanmanıza olanak tanıyan, özenle uyarlanmış sigorta ve risk yönetimi çözümleri sunmak için sektör uzmanlığına ve küresel bakış açısına sahiptir.

Küresel SSS

Ürün sorumluluğu ve geri çağırma sigortası, ürünlerinizden biri veya daha fazlasının bir üçüncü tarafa (genellikle bir tüketici veya bir tüketici grubu) yaralanma veya başka zararlara sebep olmasına ilişkin hak taleplerinin mali sonuçlarına karşı işletmenizin korunmasına yardımcı olur.

Birileri üretilme veya tasarlanma şeklinden, kullanma talimatına kadar bir üründen çeşitli yollarla zarar görebilir. Şirketler ayrıca, bir ürün yanlış kullanıldığında meydana gelen yaralanmalardan dolayı da dava edilmektedirler.

Milyonlarca dolara varan uzlaşma olasılıkları göz önünde bulundurulduğunda, tek bir yaralanma iddiası veya geri çağırma bile bir şirketin bilançosuna ciddi zararlar verebilir.

Ürün sorumluluğu ve geri çağırma sigortası, ürününüzle alakalı bir sorumluluk talebi veya geri çağırma durumu ile ilgili çok çeşitli sorunları kapsama potansiyeline sahiptir. Bu sigorta genel olarak, kuruluşunuz tarafından üretilen bir ürünün bedensel yaralanmaya neden olduğu veya maddi hasara yol açtığı öne sürüldüğünde şirketinizin zararlardan korunmasına yardımcı olur. Özellikle iddiaya birden fazla tarafın dahil olması durumunda, uzlaşma ve dava masrafları ciddi olabilir. Sigorta poliçeleri, bir talep sahibinin sağlık faturalarından yasal temsil ücretlerinizin yanı sıra şirketinize karşı yapılan her türlü hüküm veya uzlaşmayı kapsayabilir.

Tüketim ürünlerinin üretim, dağıtım veya tedarik aşamaları ile ilgilenen herhangi bir şirket, şirketin konumuna veya yönetmeliklerin belirli iş alanlarında rahat olup olmadığına bakmaksızın, ürün sorumluluğu ve geri çağırma sigortası satın almayı göz önünde bulundurmalıdır. Ürün veya ürünlerinizin yerleşmiş bir güvenlik ve güvenilirlik geçmişi bulunabilir; ancak bu, taleplerin beklenmedik şekilde ortaya çıkmasını engellemez. Olası bir dava veya uzlaşmalar söz konusu olduğunda, durum şirketiniz için yüksek maliyetli olabilir.

Güvenilir danışmanınız olarak Marsh, bir ürün sorumluluğu ve geri çağırma risk yönetimi stratejisinin geliştirilmesini destekleyebilir. Dolayısıyla bir ürün sorumluluğu kaybı veya geri çağırma olayı yaşarsanız bir sigorta poliçesinden daha fazlasına sahip olursunuz. Ortaya çıkabilecek herhangi bir iddiayı çözmenize yardımcı olabilecek uzmanlar tarafından desteklenen bir stratejiye sahip olursunuz.

Genel sorumluluk sigortası aynı zamanda ürün sorumluluğu taleplerini de kapsayacak gibi görünse de durum her zaman böyle değildir. Ürün sorumluluğu talepleri ve gerekli geri çağırmalar oldukça spesifiktir ve bir genel sorumluluk sigortası poliçesinin izin vereceğinden daha pahalı olurlar.

Gerçekten de, çoğu genel sorumluluk poliçesi, olay başına maksimum 1 milyon ABD doları tutarında bir ödeme içerir. Tek bir ürün geri çağırma işlemi için ise ortalama hasar 1,5 milyon ABD dolarını aşar. Bunu, örneğin kirli bir montaj hattını paylaşan birkaç ürün olduğunu varsayarak hesaplayın. Bu sigortasız maliyet, bir şirketi iflas ettirebilir. Ek bir sigorta katmanı eklemenin maliyeti uzun vadede daha kârlı olacaktır.

Ürün geri çağırma işlemleri bir şirket için maliyetli olabilir ve genellikle klasik genel sorumluluk poliçelerinin limitini aşar. Ürün sorumluluğu sigortasının sektöre özel, yüksek ödemeli yapısı, şirketinizin kârlılığını tehdit eden geri çağırma maliyetlerine karşı korunmasına yardımcı olabilir.

Ürün sorumluluğu ve geri çağırma teminatını birlikte değerlendirerek işletmenizi, aynı olaydan kaynaklanan birinci taraf (örneğin, gelir kaybı) ve üçüncü taraf (örneğin, yaralanma iddiaları) kayıplarından korumuş olursunuz.