Skip to main content

Risk Analizi

Veriler, analiz ve teknoloji aracılığıyla yöneticiler, riske yönelik olarak stratejik kararları etkileyen ve kurumsal hedeflere paralel olan bütünsel ve ileriye dönük bir yaklaşım benimseyebilir.

Dünya genelindeki kuruluşlar, hedeflerine ve amaçlarına ulaşabilmelerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan yeni, karmaşık zorluklardan giderek daha fazla etkilenmektedir. Hızla değişen bu ortamda, işletme liderlerinin risk yönetimi için geçmiş verilere dair görünümler, karmaşık modeller ve sıradan aracı karşılaştırmalarından daha fazlasına ihtiyacı vardır.

Onları nelerin beklediğini görebilmeleri ve geleceğe yönelik plan yapabilmeleri için işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş olan gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörülere ihtiyaç duyarlar.

Analiz çözümlerimiz; günümüz ortamında yön belirlemek, ortaya çıkan riskleri takip edip öngörmek, daha iyi iş kararları almak ve kuruluşunuzu güvenle ileriye taşımak için bilgi, uzmanlık ve içgörülerle size güç katar.

Marsh'ın lider verileri, analizleri ve teknolojisini kullanarak liderlik ekibinizin hedef ve amaçlarına uygun risk yönetimi stratejilerini daha iyi planlamanıza, finanse etmenize ve sunmanıza yardımcı olacak risk istihbaratı elde edersiniz.

Küresel SSS

Risk yönetimi karmaşık bir görev olabilir. Karşı karşıya olduğunuz riskleri ve etkilerini değerlendirmek için analiz araçlarına sahip olmak, işletmenizi yönetmek ve kârınızı sürekli olarak artırmak üzere adımlar atmak açısından çok önemlidir.

Analiz ve teknoloji, risk yönetimini basitleştirmeye yardımcı olabilir. Araçlar ve sağlam bir stratejiyle desteklenen veri ve risk analizi; riski izlemek, azaltmak ve yönetmek için gerekli olan temel özellikleri işletmenize sağlayabilir. Analizlerden yararlanmak şunların gelişmesini sağlar:

 • Risk tespiti: Riskin nereden kaynaklandığını anlamak için belirli veri noktaları kullanılır.
 • Risk değerlendirmesi: Her riskin profili çıkarılır ve etkisi belirlenir.
 • Risk azaltma: Davranışlara dayalı olarak belirli risklere müdahale etmek için verileri kullanılır.
 • Risk izleme: Zaman içinde risk iyileştirmeleri ve tehditleri ölçülür.
 • Risk raporlama: Yaşam döngüsünü belirlemek ve geçmişten ders almak için riskler yeniden değerlendirilir.

Risk analizi titizlikle uygulandığında sürekli değişen süreçleri, gelişen düzenlemeleri ve ekonomik koşulları ele almak için daha iyi donanıma sahip olursunuz. Bu, kâra yönelik iş hedeflerine ulaşmaya odaklanan stratejileri uygulamak için daha fazla araca sahip olduğunuz anlamına gelir.

Gittikçe yaygınlaşan modern bir risk ortamında yaşıyoruz. Analiz araçlarına sahip olmak, iş gündem maddelerine odaklanmanızı sağlayacak şekilde riski azaltmak için çok önemlidir. Risk analizinin işletmeniz için olası avantajlarından bazıları şunlardır:

 • İş içgörülerini iyileştirme: Analizler, kuruluşunuzda ortaya çıkan potansiyel sorunların derinine inmenize ve bunları kontrol altına almak için daha iyi bir konuma gelmenize yardımcı olur.
 • Genel iş performansını izleme: İşletmenizde nelerin işe yarayıp yaramadığını net bir şekilde görmenizi sağlar.
 • Güçlü kararlar vermek için verileri öngörme: Sorunların erkenden anlaşılması, gelecekte bunlardan kaçınmayı kolaylaştırabilir.
 • Zaman içinde kayıpları önleme: İşletme genelinde güvenliği ve verimliliği artırmak için tehlike işaretleri erkenden tespit edilir.

Basitçe söylemek gerekirse risk analizi, işletmenizi yakın geleceğe ve sonrasına hazırlayabilir.

Yapay zeka (AI) ve öngörücü teknolojideki gelişmeler, risk analizinin özelliklerini önemli ölçüde geliştirerek kuruluşlar genelinde benimsenme oranlarını hızlandırmıştır. İşleme özellikleri ve yazılımın gelişmeye devam etmesiyle ortaya çıkan bazı trendler şunlardır:

 • Organizasyonel strateji: Risk analizi, ikincil bir planlama aracı olarak kullanılmaktan ziyade stratejik tartışmaların merkezinde giderek daha fazla yer alıyor ve verilere dayalı kararları gerçek zamanlı olarak yönlendiriyor.
 • Veri temizleme: Şirketlerin risk analizinin gücünü fark etmeye başlamasıyla, liderler de aynı şekilde verilerle ilgili girişimlere öncelik vererek kurumsal veri tabanlarını temizliyor. Böylece, çok daha yüksek doğruluk oranına sahip sonuçlar ortaya çıkarmak için risk analizini kullanabiliyorlar.
 • Otomasyon ve AI: Mevcut bilgi hacmindeki büyük artış ve gelişmiş yapay zeka tabanlı algoritmaların ortaya çıkmasıyla risk analizi, verilere dayalı içgörüler sağlayarak ve potansiyel çözümler önererek karar vericilere yardımcı olmak için giderek daha fazla kullanılıyor.

Risk analizinin giderek daha çok gelişmesi ve erişilebilirliğinin artmasıyla birlikte kuruluşlar; planlamada daha yüksek oranda doğruluk elde etmek, proaktif önlemler almak ve karşı karşıya kalınan riskleri azaltmak için bu özelliğe yatırım yapmayı ve bunu, risk yönetimi girişimleri ve stratejilerine entegre etmeyi düşünmelidir. 

Risk analizi, işletme liderlerine aşağıdakiler gibi özellikler aracılığıyla toplam risk maliyetlerini azaltma olanağı sunar:

 • Veri yönetimi: Risk analizi, kuruluşların bağımsız verileri tek ve bütünsel bir platforma entegre ederek daha birleşik bir bakış açısı oluşturmalarına ve değerli görüşler elde etmelerine yardımcı olabilir.
 • Proaktif risk planlaması: Risk analizi, sektörle ilgili zorlukları proaktif bir şekilde ele alan ve potansiyel riskleri en aza indiren eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak işletme liderlerine yardımcı olabilir. Gerçek bir kriz durumunda müdahale süresinin ve kayıpların azalmasını sağlar.
 • İşletme genelinde iş birliği: İş kesintilerinin geniş kapsamlı yapısı göz önünde bulundurulduğunda risk analizi, bir kuruluşun yaklaşımını bütünleştirmeye yardımcı olarak ekiplerinize güvenlik açıklarına dair bir anlayış ve bunları yönetmek için net bir plan sağlar.

Günümüzün karmaşık risk ortamında risk analizi, liderlere söz konusu riski daha büyük bir güven içinde izleme, değerlendirme ve ele alma fırsatı sunar.

Risk analizi, kapsamlı ve etkili bir risk yönetimi planı oluşturmanın kritik bir bileşenidir. Risk analizi, gelecekteki trendleri tespit etmek için yalnızca görüşlere ve sınırlı geçmiş verilere güvenmek yerine planlama sürecindeki varsayımları ve öznelliği ortadan kaldırır.

Karar alıcılar ve paydaşların risk analizini kullanması sonucunda genellikle risk yönetimi planlamasında daha güçlü ve daha doğru bir yaklaşım elde edilir.

Büyük veri, kuruluşların birçok kaynaktan farklı verileri değerlendirmesine yardımcı olduğundan risk yönetiminde çok önemli bir araçtır. Daha büyük bir veri havuzu temel alınarak risk analizi tarafından oluşturulan içgörüler, üzerinden çıkarım yapılan topluluğun boyutu dolayısıyla daha doğru sonuçlar verir.

Günümüzün hızla değişen risk ortamında, işletme liderlerinin riskleri yönetmek, sermaye tahsis etmek ve sonuç elde etmek için geçmiş verilere dair görünümlerden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Risk analizi, karar alma ve planlama süreçlerinin merkezinde yer almalıdır.