Skip to main content

Kefalet

Günümüzün rekabetçi piyasasında sözleşme vaatlerinin kesinleştirilmesi, sürekli olarak maliyetleri azaltmaya odaklanılması ve işletme sermayesinin artırılması gerekir. Uzmanlarımız, kuruluşlara iş konusunda esnekliklerini ve büyüme hedeflerini desteklemek için kefalet sigortası alanında yenilikçi danışmanlık hizmetleri sunar.

Bir işletmeyi yürütmek için şirketlerin sözleşmeler ve diğer finansal yükümlülükler konusunda garantiye ihtiyacı vardır. Banka ön ödemeli çözümler dahil olmak üzere kefalet garantileri, likidite veya banka limitlerini koruma avantajı sunar ve banka akreditiflerine kıyasla maddi maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Marsh'ın küresel kefalet uzmanlarından oluşan özel ekibi, işletmelerin kredi limitlerini boşa çıkarmak ve finansal riskleri hafifletmek için strateji ve çözümler uygulamasına yardımcı olabilir.

Farklı sektörlerde ve coğrafyalarda benzersiz kefalet çözümleri tasarlamak için deneyimlerimizin yanı sıra uygulamada sektör uzmanlığımızdan da yararlanıyoruz. Ayrıca, temel varlıklarınıza dayalı olarak özelleştirilmiş çözümleri keşfetmek için bilançonuzun ötesine geçerek işletmenizin kârlı şekilde büyümesine destek veriyoruz.

Küresel SSS

Kefalet sigortaları, sigorta şirketi tarafından bir firma adına lehtar lehine verilen teminatlardır. Projenin tamamlanmasını veya bir mal ya da hizmetin tedarikini garanti altına almak için kullanılır.

Kefalet sigortalarının en yaygın lehtarları, vergi kaynaklı finansman kullanılan bir yol projesi gibi projeler nedeniyle devlet kurumlarıdır. Bu gibi kurumlar arasında vergi makamları, gümrük makamları, adliyeler ve çevre koruma kurumları da yer alabilir.

Özel sektörde lehtar, inşaat projelerinin veya nihai ürünlerin işvereni, proje sahibi ya da alıcısı olan taraftır.

Kefalet sigortaları (izin verilen) bir ödeme teminatı olarak da kullanılabilir ve mevzuata dayalı, ticari ya da sözleşmeye dayalı niteliktedir.

Mevzuata dayalı nitelikte olanlar aşağıdakileri içerir:

 • Bir inşaat projesiyle bağlantılı olarak devlet tarafından talep edilen teminatlar (ör. yollar, havaalanları, limanlar veya demiryolları).
 • Vergi ve harçların ödenmesini garanti etmek için bir gümrük idaresi lehine ithalatçılardan talep edilen teminatlar.
 • Doğal kaynakların çıkarılması veya işletilmesi sırasında kamu arazilerinin bakımı için gerekli teminatlar.
 • Vergi değerlendirmesi nedeniyle hükümetle yaşanan yasal anlaşmazlıklarla bağlantılı ödeme teminatları.
 • Haksız piyasa rekabeti nedeniyle hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklanan para cezaları, cezalar veya zararların temyizini kapsayan mahkemelere hitaben teminatlar.

Mevzuata dayalı olmayan teminatlar, sözleşme veya ödeme yükümlülüklerini desteklemek için sözleşme ya da ödeme teminatı olarak düzenlenir. Kefalet, üçüncü taraf teminatı olarak değerlendirilir.

Kefalet, bir banka teminatının (akreditifinin) sigorta sektöründeki eş değeridir. Ancak kefalet; bankalar, şirketler ve piyasa geneli için ek likidite sağlanmasına yardımcı olabilir. Özellikle ekonominin değişken olduğu zamanlarda, sermaye gereksinimlerini azaltmada ve değerli likidite kaynaklarını korumada önemli bir rol oynar.

Kefalet, bir işletmenin üçüncü taraf koşullu teminat gerektiren ihalelere katılmasına imkan tanır. Kefalet sigortaları, bilanço dışı oldukları ve dolayısıyla borçlanma limitlerini kullanmadığı için bir işletmenin likidite pozisyonunu iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Teminatlar, sermaye ödemeleri yerine kullanılabildiğinden kefalet, likidite pozisyonlarını daha da iyileştirebilir.

Birçok işletme, aşağıdaki alanlar dahil olmak üzere kefaletten yararlanır:

 • İnşaat
 • Enerji ve elektrik
 • Yiyecek ve içecek
 • Perakende
 • İmalat
 • İletişim, medya ve teknoloji
 • Finansal kuruluşlar
 • Madencilik