Skip to main content

Terörizm

Terörizm, günümüz dünyasında her zaman var olan bir tehdittir ve öngörülüp kapsamının belirlenmesi zor olabilir. Risk transferi ve danışmanlık uzmanlarımız, yurt içinde ve dışında çıkarlarınızı ve çalışanlarınızı korumanıza yardımcı olur.

Siyasi şiddet ve terör eylemleri son yıllarda haberlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor ve küresel iş ortamında birçok şirket, çalışanlarını ve kurumsal çıkarlarını dünya genelinde bu tür tehditlerden korumanın yollarını arıyor.

Geleceği giderek daha da belirsizleşen bir dünyada, maruziyet miktarınızı ölçmek için sektör ölçümlerini kullanarak kuruluşunuzun terörizm risk profilini hesaplamanıza yardımcı olabilir ve olası kayıplarınızı belirleyebiliriz.

Dünyanın her yerinde bulunan uzman terör sigortası aracılarımız, yerel ve küresel terörizm ve sabotaj teminatları; nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik (NBCR) teminatlar ve genel terörizm sorumluluk teminatı dahil olmak üzere birçok teminat türünü sağlama konusunda deneyimlidir.

Birlikte çalışarak, faaliyet gösterdiğiniz her yerde işletmenizin terörizm riskinin sürekli değişen yapısına karşı daha dayanıklı hale getirmenize yardımcı olabiliriz.

Küresel SSS

Sigorta bağlamında, terör eylemi genellikle şu şekilde tanımlanır: Herhangi bir hükümeti etkileme ve/veya halkı bu tür amaçlar için korkuya sürükleme niyeti dahil olmak üzere siyasi, dini ya da ideolojik amaçlarla, tek başına, herhangi bir kuruluş adına veya herhangi bir kuruluşla bağlantılı olarak hareket eden herhangi bir kişi, grup veya grupların, güç ya da şiddet kullanımı içeren eylem veya eylemleri.

Bu tanımın bölgeden bölgeye değişebileceğinin ve bir olayın herhangi bir sigorta ödemesi ve tahsilat gerçekleşmeden önce bir devlet görevlisi tarafından terör eylemi olarak onaylanması gerekebileceğinin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Yaygın terör eylemleri arasında intihar bombacıları, arabaların bombalanması, toplu olarak gerçekleştirilen silahlı saldırılar, birden fazla kurban bulunan bıçaklı saldırılar ve korku ortamı yaratmaya yönelik diğer eylemler yer alır.

Terörizm risk sigortası genellikle binalar ile envanter ve ekipman gibi unsurlar dahil olmak üzere, hasar gören veya tahrip olan mülklere ve bunun sonucunda ortaya çıkan iş kesintilerine karşı koruma sağlar. Ayrıca teminat, kuruluşlara karşı öne sürülen, can kaybı ve yaralanma kaynaklı terörle ilgili sorumluluk iddialarını da kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Terörizm riskinin yönetilmesi, birtakım parametrelerin değerlendirilmesini ve dikkatli bir şekilde izlenmesini içerir.

Olasılıksal modelleme, terörizm sigortası teminatı arayan sigorta aracılarının ve şirketlerinin, risk ve maruziyet hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olabilir. Ciddiyet düzeyi de göz önünde bulundurularak, gerçekleşebilecek saldırıların olasılığına dayalı kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına yardımcı olur.

Bu tür modellemeler, maruziyetlerinizi anlamanıza ve benzersiz ayak izinize dayalı programlar geliştirmenize yardımcı olabilir. Buna aşağıdakiler de dahil olabilir:

  • Portföyünüzün risk birikimlerini/toplamını anlama
  • Sigortalı varlıklarınızın belirlenen yüksek profilli hedeflere yakınlığını kavrama
  • Söz konusu bölge için gereken teminat türü
  • Tazminat sınırları

Dolayısıyla riskten kaçınma veya önleyici tedbirlerle olasılıksal modelleme, bir sigorta talebiyle sonuçlanabilecek genel kayıp veya hasar riskinizi azaltabilir.