Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

TİCARİ KREDİ

Ticari kredi kullanımı artmaktadır ve bundan ötürü bir yandan alıcılara cazip koşullar sunarken diğer yandan da uygun kredi sigortası yaptırarak alacaklarınızı ve bilançonuzu koruyun.

Küresel ölçekte 650 milyon USD üzeri teminat plase eden, 50 ülkede yerleşik 300’den fazla ticari kredi uzmanından yararlanın.

ECB’ye göre son finans krizi sırasında ticari kredi kullanımında bir artış yaşanmıştır ve bu durum hem tehditleri hem de fırsatları beraberinde getiriyor. Adanmış, uzman ve kendini kanıtlamış bir takıma sahip olan Marsh, şirketinizin faaliyet karlarını korumanıza, büyümeyi desteklemenize ve daha uygun finansal koşullar elde etmenize yardım edebilecek olan Ticari Kredi sigortasına ilişkin bir dizi hizmet sunar.

Kıdemli müdürler ve yöneticiler, kendi işletmelerinin sürdürülebilirliğine yönelik bütün tehditlerin kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlamak gibi esaslı bir sorumluluğa sahiptirler. Bir işletmeyi yönetmenin içerdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kredi risklerinin göz ardı edilmesi olasıdır. Fakat batık bir kredinin işletme üzerindeki etkisi felaket boyutunda olabilir.

Kredi sigortasının gerçek değeri, temel bir öneme sahip olan bilanço koruma işlevinden ayrı olarak, yalnızca nakit akışını iyileştirmesi ve borçlanma oranlarını azaltması değil fakat aynı zamanda çalıştığınız bankalardan yaptığınız fonlamaların seviyesini artırmasıdır. Kredi sigortası, yeni partnerler ve ürünler yoluyla veya yeni piyasalarda ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından güvenli bir platform oluşturarak, bu riskleri fonlamak için kendi bilançolarını kullanan diğer işletmelere nazaran bir rekabet avantajı elde etmenizi sağlar.

Sizin için mümkün olan en iyi değere ulaşacak şekilde kaldıraç uygulamak için Marsh’ın sigortacılarla kurmuş olduğu küresel ilişkileri stratejik olarak kullanıyoruz ve yalnızca ticari kredi sigortasına odaklanan ve ilgili sorunlara, sigorta piyasasına ve mevcut çözümlere yönelik detaylı bir anlayışa sahip olan uzman bir takım kullanıyoruz. Örneğin bir Avrupalı ilaç şirketi, bir broker olarak Marsh ile kurduğu ortaklık sayesinde ödemiş olduğu primi yakın bir zamanda yarıya indirmiş (2,3 milyon USD tasarruf) ve sahip olduğu teminatta önemli iyileştirmeler yapılmasını sağlamıştır.

Size hem tazmin talepleri yönetim hizmetleri hem de savunma hizmetleri sunan bağımsız bir ticari kredi tazmin talepleri yönetim takımına sahibiz. Bu, uzlaşmaya varma süresini azaltabilir ve nakit akımınızı iyileştirebilir ve aynı zamanda tazmin taleplerinin reddedilmesi riskini ve bu durumun karlılık üzerindeki etkisini azaltabilir.

Marsh’ın Ticari Kredi Birimi, dünya genelindeki kredi sigortası çözümlerine erişim sunmak suretiyle satıcıların alacak riskini – ve ticaret finansmanı ile ilgili diğer sorunların geniş bir yelpazesini - yönetmelerine yardım eder. Küresel Müşteriler Grubumuz, kendisine özgü, uluslararası ölçekte koordine olan bir takım olup 50’nin üzerinde ülkede gerçekleştirilen kredi plasmanlarına aracılık yapar. Ve Mukriz Çözümleri Grubumuz ise daha büyük ölçekli işlemleri mukrizler veya finansörler için daha cazip kılan ve böylelikle ekonomik büyümeyi artıran yapılandırılmış kredi çözümleri vasıtasıyla finansal riskleri azaltır ve borçluluğu iyileştirir.

Sonuç olarak Marsh’ın Ticari Kredi Birimi, koruma seviyelerinizi azamiye çıkartırken maliyetlerinizi asgariye indiren sigorta koşullarını ve program yapılarını size sunabilecek durumdadır.