Skip to main content

Ticari Kredi

Uluslararası ve yurt içi ticaret, COVID-19 salgını tarafından daha ciddi hale gelen ticari zorluklar ortaya koymaya devam ediyor. Ödeme aczi ve temerrüt riski her zaman mevcut olduğundan ticari kredi sigortası koruma sağlayarak ve ticareti mümkün kılarak şirketlere bu kritik iş risklerini yönetmede yardımcı olabilir.

Küresel ticaret, 2020 yılında yaşanan olaylar nedeniyle önemli ölçüde değişti. Artık işletmeler, müşteri ödeme aczi veya temerrüdü ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek riski her zamankinden daha dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

Bu tür öngörülemeyen ekonomik döngüler sırasında işletmelerin küresel pazarda sürdürülebilir büyüme elde etmek için tutarlı bir performans ve güvenlik sunmaları gerekir. Ticari kredi sigortasının desteğiyle şirketler, bilançolarını etkili bir şekilde koruyabilir.

Küresel Ticari Kredi ekibimiz, alacak riskinizi yönetmenize yardımcı olabilecek çok çeşitli ticari finansman çözümleri sunar. Ticari kredi riski alanında ve alacak hesaplarının ödenmemesinden kaynaklanan potansiyel kayıplara karşı sigorta düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti sunan lider bir şirket olarak, ticari kredi riskiniz için uygun maliyetli teminat müzakereleri yapmak üzere büyük sigortacılarla güçlü ilişkiler kuruyoruz. Uzman yerel ve çok uluslu hizmet ekiplerimiz ayrıca, ticari kredi programınız genelinde tutarlı ve uyumlu bir hizmet sunar.

Küresel SSS

Ticari kredi sigortası, bir müşterinin mal veya hizmetler için ödeme yapmaması durumunda işletmelere teminat sağlayarak şirketin alacak hesaplarını korur. Bir şirketin yeni ve mevcut müşteriler için kredi vadelerini (genellikle kısa vadeli ve 12 ay boyunca olmak üzere) uzatma becerisini destekler ve alacak hesaplarına karşı ek finansmana daha kolay erişim sunar.

Ticari kredi sigortası, şirketler, finans kuruluşları ve başka bir işletmeye kredi koşullarıyla mal veya hizmet sunan tüm işletmeler tarafından kullanılabilir. Şirketin ödeme aczi, devam eden ödeme temerrüdü veya siyasi bir olay gibi sigortalı bir durumun doğrudan sonucu olarak maruz kaldığı tanımlanmış mali zararı tazmin eder. Kredi yönetiminin bazı süreçlerini etkili şekilde dışarıdan temin etmek için veya kredi riskini sigortacılara aktaran bir kredi yönetimi stratejisinin parçası olarak kullanılan bir araçtır.

Ticari kredi sigortası, şirketin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör veya ticaretin yurt içinde, ihracat şeklinde ya da her ikisi üzerine yapılmasından bağımsız olarak her tür işletme için uygun ve faydalıdır. Şirketler, finans kuruluşları ve başka bir işletmeye kredi koşullarıyla mal veya hizmet sağlayan bütün işletmeler, ticari kredi sigortası yaptırmayı göz önünde bulundurmalıdır. Şirketinizi hem yerel hem uluslararası alıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek temerrüde karşı korur. Acil ödeme gerektirmeyen finansal bir temelde faaliyet gösteren kuruluşlar için ticari kredi sigortası, ticari faaliyetler yoğunlaşırken şirket varlıklarını korur.

Genellikle ticari kredi sigortasını tercih eden iş türleri arasında imalat şirketleri, emtia simsarları ve hizmet sağlayıcılar bulunur.

Ülkeler arasında yapılan uluslararası ticaret, küresel ekonomiyi oluşturur ve geliştirir. Mal ile hizmet akışı ve fiyatlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere birtakım faktörlerden etkilenebilir:

 • Küresel olaylar: Devam eden COVID-19 salgını, birçok mal ile hizmetin üretimini ve teslimatını yavaşlattı, düşük seviyelere çekti ve hatta durdurdu.
 • Döviz kurları: Döviz kurları, güçlü para birimlerinden yararlanan net ithalatçılar ve zayıf para birimlerinden faydalanan net ihracatçılar açısından önemli bir etkendir.
 • Ticarete engel teşkil eden unsurlar: Yerli sektörleri yabancı rakiplere karşı korumak için devletler tarafından uygulanan ithalat kotaları ve gümrük vergileri buna dahildir.
 • Jeopolitik istikrar ve siyasi huzursuzluk: Yurt içi ve sınır ötesi çatışma ve savaş, ticaret yollarını ve ulaşımı sekteye uğratabilir.
 • Ulaşım maliyetleri: Ulaşım maliyetleri, başta petrol fiyatı olmak üzere birçok faktörden etkilenebilir.

Ticari kredi sigortası, sigortalı şirketin alıcısı tarafından geçerli bir borcun ödenmemesine karşı koruma sağlar. Bu teminat genellikle belirli olaylar (kayıp nedenleri veya sigortalı tehlikeler olarak da bilinir) için geçerlidir. 

Ticari kredi sigortacıları genellikle iki tür riski karşılar:

 • Ticari risk: Müşterilerinizin finansal nedenlerden (ör. ödeme aczi beyanı veya uzun süreli temerrüt) dolayı ödenmemiş faturalarını ödeyememe riski.
 • Siyasi risk: Sizin veya müşterilerinizin kontrolü dışındaki olaylar sonucunda ödeme yapılamaması. Siyasi olaylar (savaşlar, devrimler), afetler (depremler, kasırgalar) veya döviz sıkıntısının, bir ülkenin diğerine borçlu olduğu parayı ödeme becerisini kısıtlaması gibi ekonomik zorluklar buna dahildir.

Ticari kredi sigortası, kredi koşullarını yeni ve mevcut müşterilere genişletme becerinizi destekler. Böylece, daha önce yüksek riskli olarak değerlendirdiğiniz yerlerde işinizin güvenli bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Ayrıca yurt dışına ihracat riskine karşı koruma sağlar ve belirsizliği azaltır.

Ticari kredi sigortası teminatına sahip olmak, bankaların ticari kredi sigortası bulunan bir işletmeye sermaye borç verme olasılığı daha yüksek olduğu için alacak hesaplarınıza karşı ek finansmana erişimi kolaylaştırabilir. Sigortalı şirket olarak, müşterinizin iflas beyan etmiş olmasından ya da borçlarını ödeyememesinden (veya ödememesinden) bağımsız olarak bilançonuz önceden belirlenmiş bir geri ödeme oranında (genellikle borç değerinin %75-90'ı) korunur. Ayrıca, işletmenizde başka yerlerde kullanmak üzere sermayeyi serbest bırakmanıza ve şüpheli alacak rezervlerini azaltmaya yardımcı olur.

Genellikle bir şirket, en yaygın poliçe türü olarak, bütün müşteri portföyünü sigortalamaya çalışır. Bununla birlikte, yüksek riskli müşteriler söz konusu olduğunda, yalnızca belli başlı veya önemli hesapları içerecek şekilde özelleştirme yapılabilir.

Ticari kredi sigortacıları, her şirketin farklı teminat gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış, geniş yelpazede esnek ürünler ve poliçeler sunar. Böyle bir teminat ararken küresel risk sorunları ve ticari finansman çözümleri konusunda deneyim ve uzmanlığa sahip bir aracıyla bağlantı kurmalısınız. Uzmanlarımız, sahip olduğunuz özel gereksinimleri değerlendirip geliştirmenize ve ardından en uygun teminatı seçmenize yardımcı olabilir.

Teminat, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli şekillerde tasarlanabilir:

 • Tam ciro: Bir şirketin tüm ticari alacak portföyünü tek bir poliçe altında kapsayan, çok çeşitli yurt içi ve ihracat işlemlerini sigortalayan en yaygın poliçe türüdür.
 • Önemli hesaplar: Bu poliçe, bir şirketin en önemli müşterilerini veya en büyük riskin bulunduğu başka bir tanımlanmış kapsam aralığını (ör: seçici teminat) sigortalamak için tasarlanmıştır.
 • Tek risk: Bu poliçe, tek bir müşteriyle ilgili maruziyetleri sigortalamak için tasarlanmıştır.
 • Zarar fazlası: Bu poliçe, uygun bir indirimli seviye belirleyerek, normal şüpheli alacak seviyesinin üzerindeki en büyük müşterilerin yıkıcı veya istisnai kayıplarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Politikaların her biri yurt içi satışlarını, ihracat satışlarını veya her ikisinin kombinasyonunu kapsayıp bölgesel ya da küresel olarak tanımlanabilir. Siyasi risk sigortası genellikle dahildir.

Tüm bu seçenekler göz önüne alındığında birçok işletme için ticari kredi sigortası uygun fiyatlıdır. Teminat maliyetleri genellikle satış gelirlerinin %1'inden daha azını temsil eder.

Ticari kredi sigortası dinamik bir üründür. Müşterilerin kredi sınırına ilişkin gereklilikleri, değişen iş ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde poliçe dönemi boyunca farklılaşır. Bu nedenle Marsh, kredi sınırlarını elde etmek veya artırmak için müşterilerini sigortacılarla gerçekleşen birçok etkileşimde destekler.