Skip to main content

Định lượng An ninh mạng

Định lượng An ninh mạng của Marsh trao quyền cho tổ chức của bạn đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược quản lý An ninh mạng và phạm vi bảo hiểm. Cách tiếp cận của chúng tôi kết hợp các đánh giá định tính và định lượng để cho phép thực hiện các hành động giảm thiểu rủi ro và chuyển giao rủi ro dựa trên dữ liệu, bao gồm tối ưu hóa chi phí bảo hiểm An ninh mạng và phân bổ vốn.

Dựa trên dữ liệu

Chúng tôi tận dụng dữ liệu khiếu nại bồi thường và rủi ro độc quyền để lập bản đồ mức độ rủi ro cho doanh nghiệp của bạn bằng một quy trình đã được chứng minh và có thể tùy chỉnh phù hợp cho tổ chức của bạn.

Định hướng theo kết quả

Sử dụng các kịch bản tổn thất được lượng hóa để thực hiện các hành động có ý nghĩa, chẳng hạn như mở rộng năng lực bảo hiểm trong điều kiện thị trường đầy thách thức hoặc thắt chặt các điều khoản và điều kiện của các công ty bảo hiểm.

Chuyên môn

Đội ngũ cố vấn An ninh mạng, dịch vụ hỗ trợ điều tra an ninh mạng, chuyên gia tính toán và tư vấn bồi thường có chuyên môn kỹ thuật sâu sắc và kinh nghiệm trong ngành.

Chiến lược quản lý An ninh mạng của bạn bắt đầu từ đây.

Có đến 9 trong 10 doanh nghiệp ở châu Á không định lượng được mức độ nguy hiểm của họ trước các rủi ro An ninh mạng, theo báo cáo của The State of Cyber Resilience. Việc thiếu đánh giá định lượng về rủi ro An ninh mạng có thể dẫn đến tình trạng bảo hiểm không đầy đủ và ảnh hưởng đến phí bảo hiểm cũng như các điều khoản và điều kiện.

Việc định lượng rủi ro An ninh mạng đòi hỏi phải có chuyên môn đặc thù. Tuy nhiên, 8 trong 10 tổ chức cho rằng “thiếu nhân sự đủ chuyên môn” là lý do chính khiến họ không làm như vậy . Bằng cách hợp tác với Marsh Asia, các công ty có thể tận dụng đội ngũ cố vấn An ninh mạng, dịch vụ hỗ trợ điều tra an ninh mạng, chuyên gia tính toán và tư vấn bồi thường có chuyên môn kỹ thuật sâu sắc và kinh nghiệm trong ngành . Cách tiếp cận sáu bước đã được chứng minh của chúng tôi có thể cung cấp câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi này từ các bên liên quan chính:

  • Giám đốc điều hành: Tổn thất tài chính dự kiến của tôi trong trường hợp xảy ra sự kiện mạng là bao nhiêu? 
  • Giám đốc tài chính: Làm cách nào để tối ưu hóa chi tiêu cho an ninh mạng?
  • Giám đốc Rủi ro: Tôi cần loại bảo hiểm An ninh mạng nào? Liệu hạn mức bảo hiểm có đủ không?

Phương pháp định lượng An ninh mạng 6 bước của Marsh Châu Á

Phương pháp Định lượng rủi ro An ninh mạng 6 bước của Marsh Châu Á có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ xác định chi phí và giá trị đồng đô la cho mức độ An ninh mạng của bạn: Các chuyên gia tận tâm của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn trong hành trình quản lý An ninh mạng - từ việc hiểu bối cảnh An ninh mạng hiện tại của bạn để thực hiện chiến lược chuyển giao An ninh mạng thích hợp.

Bước 1: Đánh giá An ninh mạng định tính

Quá trình này bắt đầu bằng việc đánh giá toàn diện tình hình an ninh mạng hiện tại của tổ chức của bạn và xác thực mức độ trưởng thành về an ninh mạng hiện tại của bạn so với tiêu chuẩn trong ngành.

Bước 2: Lập bản đồ rủi ro toàn cảnh

Bước này xác định các mối đe dọa mạng hiện tại bằng cách lập bản đồ dấu vết kỹ thuật số mà tổ chức của bạn để lại, xác định các lỗ hổng và thu thập thông tin có thể hành động phù hợp với phương pháp hay nhất trong ngành.

Bước 3: Xây dựng kịch bản tấn công mạng

Dựa trên những phát hiện của chúng tôi về mức độ An ninh mạng của bạn, Marsh Châu Á xác định các tình huống mất mát trong trường hợp xấu nhất (ví dụ: sự kiện vi phạm dữ liệu liên quan đến toàn bộ cơ sở dữ liệu khách hàng) có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

Bước 4: Định lượng tác động và rủi ro tài chính

Chuyên gia tính toán của Marsh Châu Á tiến hành xác định các tổn thất tài chính liên quan cũng như các yêu cầu chuyển giao An ninh mạng cho tổ chức của bạn.

Bước 5: Phân tích chương trình bảo hiểm An ninh Mạng

Chúng tôi phân tích cấu trúc chương trình bảo hiểm An ninh Mạng hiện tại của bạn và đề xuất cấu trúc được tối ưu hóa có tính đến Tổng chi phí rủi ro (TCOR).

Bước 6: Mua bảo hiểm An ninh Mạng (tùy chọn)

Marsh Châu Á quản lý việc thu xếp chương trình bảo hiểm An ninh Mạng để bảo vệ cho rủi ro đã được định lượng của bạn, hiệu chỉnh phạm vi bảo hiểm của bạn dựa trên rủi ro đã xác định.

Là một phần của quy trình, Marsh Châu Á sẽ đưa ra một báo cáo toàn diện nêu chi tiết về phương pháp được sử dụng, quy trình định lượng rủi ro và những cân nhắc cũng như kết quả và khuyến nghị. 

Định lượng mức độ An ninh mạng của bạn ngay hôm nay

Tận dụng dữ liệu khiếu nại bồi thường và rủi ro độc quyền của chúng tôi, Marsh Châu Á cam kết mang lại giá trị đặc biệt cho khách hàng bằng phương pháp Định lượng An ninh mạng tích hợp và chuyên biệt. Các chuyên gia tại từng quốc gia, khu vực và toàn cầu của chúng tôi, từ cố vấn An ninh mạng đến tư vấn yêu cầu bồi thường, được trang bị những hiểu biết sâu sắc về ngành nghề kinh doanh của bạn để cải thiện chiến lược quản lý An ninh mạng và khả năng tiếp cận năng lực bảo hiểm An ninh Mạng trong điều kiện thị trường bảo hiểm đầy thách thức.

Hãy liên hệ với các cố vấn An ninh mạng của chúng tôi

Khám phá cách Định lượng An ninh mạng có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn bằng cách lên lịch gặp gỡ với các chuyên gia của chúng tôi.