Skip to main content

People Risk 2022

Prioriteiten herschikken om de veerkracht van het bedrijf en personeel te managen

Ons 2022 onderzoek toont de hoogste waarschijnlijkheid en impact van 25 personeelgerelateerde risico’s waar werkgevers wereldwijd mee te maken krijgen volgens risk en human resource managers.

Weet u welke people risks de grootste bedreiging vormen voor uw organisatie en hoe u ze kunt beperken?

We blijven van de ene crisis naar de andere gaan, terwijl organisaties blijven reageren op de gebeurtenissen zoals ze zich ontwikkelen.

In plaats daarvan moeten ze lessen trekken uit de pandemie,  hun risicomanagement verbeteren door meer weloverwogen, alomvattend en innovatief te zijn in hun aanpak en te anticiperen op opkomende en langdurige risico’s. 

Cruciaal hiervoor is het voortbouwen op het vertrouwen dat is ontstaan tussen Risico en HR teams, zodat ze kunnen samenwerken om medewerkers te beschermen en people risks te beperken die gerelateerd zijn aan gezondheid en veiligheid, ESG en de toekomst van werk.

De vijf pijlers van People Risks die de grootste impact hebben op bedrijven wereldwijd

MMB People Risk onderzoek kijkt naar de 25 individuele people risks met de grootste kracht om de bedrijfsvoering te verstoren.

Gezondheid & veiligheid

 • Pandemieën en andere besmettelijke aandoeningen
 • Gezondheid en welzijn van medewerkers
 • Mentale gezondheid
 • Uitputting van het personeel
 • Werkgerelateerde ziekte of letsel

Bestuur & financiën

 • Administratie
 • Stijgende kosten van gezondheidszorg, preventiezorg en arbeidsvoorwaarden ter bevoordering van het welzijn
 • Arbeidsvoorwaarden, beleid, en beloningsbeslissingen & verantwoording
 • Juridisch, nalevings- en financieel beleid
 • Financiële blootstelling pensioenen

Versnelde digitalisatie

 • Cyberveiligheid en data privacy
 • Impact van automatisering en kunstmatige intelligentie
 • Veroudering van HR-technologie
 • Verkeerde afstemming van HR en bedrijfsstrategie
 • Veroudering van vaardigheden

Talentbeleid

 • Veranderende aard van het werk
 • Aantrekken, behouden en betrokken houden van talent
 • Opvolging en sleutelpersoon risico
 • Gedrag en cultuur
 • Reizen en mobiliteit

Milieu en sociaal

 • Catastrofale persoonlijke levensgebeurtenissen
 • Omgeving
 • Arbeidsomstandigheden en –verhoudingen
 • Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
 • Leiderschapsuitdagingen

Klik voor meer informatie over elk van de vijf pijlers

slected option

Door de pandemie kwamen de gezondheid en veiligheid van werknemers en de samenleving als geheel op de voorgrond. Als gevolg hiervan beschouwen bijna negen op de tien (87%) Risk- en HR-professionals gezondheids- en veiligheidsrisico's als een ernstige bedreiging voor het bedrijf.

Het beheren van personeelsbeloningen, pensioenregelingen en arbeidsvoorwaarden wordt steeds complexer. Regelgeving, variërend van nieuwe vereisten voor de openbaarmaking van beloningen, voortdurende bezorgdheid over het toerusten van individuen om de juiste financiële beslissingen te nemen en evoluerende wetgeving op het gebied van werkgelegenheid en uitkeringen dragen ertoe bij dat dit het op één na hoogst gewaardeerde risico voor mensen is.

Door de versnelde digitalisering lopen digitale risico's, waaronder cyberbeveiliging en gegevensprivacy, voor op alle risico's. Meer dan negen van de tien cybersecurityproblemen zijn te herleiden tot menselijke fouten.

De manier waarop gevoelige werknemersgegevens worden gebruikt in uitkeringsregelingen blijft een gebied van gegevensblootstelling, aangezien internationaal gezien meer mensen zich bij nieuwe bedrijven aansluiten als onderdeel van "de great resignation". Tegelijkertijd verandert het versnelde tempo van digitale transformatie de relatie tussen mens en machine. Door de vooruitgang op het gebied van automatisering en kunstmatige intelligentie zal tegen 2025 naar verwachting de helft van het personeelsbestand moeten worden omgeschoold en zullen 75 miljoen banen verloren gaan.

De strijd om talent, met name digitale vaardigheden, betekent dat organisaties in verschillende sectoren strijden om dezelfde high-performers. Bijgevolg zegt 43% van de werkgevers dat hun waardepropositie voor werknemers nu moet worden verbeterd.

Het is dringend nodig om de nieuwe vaardigheden aan te trekken die nodig zijn om transformatie te stimuleren, en om bestaand talent te behouden en te motiveren. De veranderende aard van werk, van de opkomst van hybride werken tot globalisering, is nu het vierde grootste risico voor mensen in het algemeen.

Milieu- en sociale risico's vormen nu een vijfde van de top tien van risico's voor mensen, maar worden voor werknemers belangrijker geacht dan de C-suite.

Organisaties voelen druk van klanten, investeerders, werknemers en regelgevers om ervoor te zorgen dat winst niet ten koste gaat van de samenleving of de planeet. Werknemers willen ook werken voor maatschappelijk verantwoorde werkgevers met goede ESG-referenties. Slechts 3 op de 4 organisaties zijn het er echter over eens dat ze vandaag de dag voldoende budget hebben om milieu- en sociale risico's te beheersen.

Verken de belangrijkste risico's die zijn geïdentificeerd door Risk- en HR-managers per regio en sector

Wat zijn de belangrijkste risico's en prioriteiten voor Risk en HR-professionals in 2022?

Risk en HR-managers zijn afgestemd op enkele van de belangrijkste risico's, maar rangschikken ze anders.

Ontdek vijf risico's voor mensen, hoe u ze kunt beperken en de verschillen tussen regio's en sectoren.

Tien van de tien belangrijkste risico's die wereldwijd door Risk- en HR-managers zijn geïdentificeerd, kunnen worden beperkt door personeelsbeloningen, ondersteuningsprogramma's en/of hoe ze worden uitgevoerd.

Lees ons rapport om te zien waar u moet beginnen.

Over het rapport

Het People Risk 2022-rapport bevat meningen van 2.594 Risk en HR-professionals in 25 landen wereldwijd, waaronder Nederland, uit sectoren als finance, communicatie, media, technologie, productie, auto-industrie en detailhandel.

2.594

Wereldwijde organisaties

1.314

Risicorespondenten

1.280

HR-respondenten