Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Automobilový priemysel

Neustále zmeny v brandži a zvýšená konkurencia prinášajú nové riziká pre riadenie, ktorého cieľom je zachovať si konkurencieschopnosť v dynamickom svete automobilového priemyslu.

Spoločnosť Marsh vyše 75 rokov pomáha spoločnostiam v rámci automobilového priemyslu zavádzať úspešné programy riadenia rizík.

Či vaša firma čelí rozvoju automobilových technológií, ktoré prinášajú riziká zo strany autonómnych vozidiel, environmentálnym záväzkom, zápasí s náročným sťahovaním výrobkov alebo vyhodnocuje alternatívy financovania rizík, potrebujete pohľad zvonku – a odborníka na riadenie rizík, ktorý dôkladne chápe špecifické operácie vašej spoločnosti aj všeobecné fungovanie vašej brandže.

V tomto neustále sa meniacom sektore technologický pokrok vytvára stále nové príležitosti, ktoré následne vedú k novým a čoraz zložitejším rizikám. Tie je potrebné identifikovať, kvantifikovať, spravovať a zachovať alebo presunúť. Globálne predpisujeme poistné v rámci poistenia výroby vo výške 2,1 miliardy USD. Náš špecializovaný prístup nám umožňuje ponúkať klientom ošetrenie širokej skupiny rizík v rámci ich organizácií na mieru.

Dynamika trhu sa mení, v dôsledku pokrokov v oblasti elektronických systémov sa zvyšuje riziko sťahovania výrobkov, kybernetické riziká a riziká v oblasti záväzkov s rozširovaním technológií čoraz viac riadia výrobné procesy, regulačné orgány naďalej predstavujú výzvy a globálny dodávateľský reťazec čelí politických nepokojom a rozpadu.

Odborníci spoločnosti Marsh na automobilový priemysel chápu obchodné záležitosti vašej brandže a poskytujú poradenstvo s cieľom pomôcť vám zorientovať sa medzi rizikami. Títo špecialisti vytvárajú strategické riešenia pre rôzne riziká vrátane služieb prevádzkového rizika, služieb finančného rizika, služieb strategického rizika a služieb rizika nebezpečnosti. Táto kolektívna odbornosť je ďalej posilnená analytickými schopnosťami spoločnosti Marsh najlepšími v brandži, ktoré prinášajú užitočné obchodné informácie umožňujúce, aby ste robili informovanejšie rozhodnutia a získali konkurenčnú výhodu.

Naše znalosti sa neustále prehlbujú prostredníctvom našej práce s tisícmi klientov na celom svete a naše schopnosti sa zdokonaľujú vďaka spoločnej sile firiem Guy Carpenter, Mercer, a Oliver Wyman.

Chápanie vašej brandže a jej rizikových oblastí je kľúčovým faktorom pri dodávaní služieb a riešení pod značkou Marsh. Základnou hodnotou, ktorú prinášame našim klientom v automobilovom priemysle, je naša odbornosť v chápaní, ako podnikové záležitosti pretaviť do rizík, čo nám umožňuje poskytovať inovačné riešenia, aby sme im tieto riziká pomohli spravovať.