Skip to main content

Automobilový priemysel

V časoch bezprecedentných zmien v globálnom automobilovom priemysle poskytuje spoločnosť Marsh individuálne riešenia poistenia a riadenia rizík, ktoré podporujú konkurencieschopnosť a odolnosť firiem.

Globálny automobilový priemysel čelí novým rizikám a hľadá nové príležitosti vznikajúce v dôsledku technologických zmien, zmien dopytu spotrebiteľov a rastúcich obáv o životné prostredie.

Automobilový priemysel musí byť pružný, aby zvládol tlak svojich zákazníkov, konkurencie a regulačných orgánov. Potreba odborného riadenia rizík je stabilným motívom, ktorý je nutné riešiť vo svetle rôznych hrozieb – od tých tradičných, ako sú narušenia dodávateľského reťazca a stiahnutie výrobkov z trhu, až po vzrušujúce nové objavy, ako sú elektrické a autonómne vozidlá.

V spoločnosti Marsh sa postupom pre automobilový priemysel venujú skúsení poradcovia v oblasti riadenia rizík, ktorí dobre poznajú toto odvetvie a chápu globálne i miestne problémy, ktoré sú pre automobilové podniky dôležité. Naším cieľom je pomôcť vám prosperovať v tomto období prevratných inovácií.

Často kladené otázky

Globálne čelí automobilový priemysel širokej škále známych aj vznikajúcich rizík. Patria medzi ne:

 • Narušenie dodávateľského reťazca
 • Environmentálna regulácia
 • Stiahnutia produktov z trhu
 • Vozidlá s elektrickým pohonom
 • Autonómne vozidlá
 • Kybernetické útoky a narušenia ochrany údajov

Vaše špecifické priority v oblasti rizík závisia od toho, kde sa nachádzate v automobilovom dodávateľskom reťazci. Výzvy, ktorým čelia výrobcovia automobilov, sa líšia od výziev, s ktorými sa zvyčajne stretávajú predajcovia vozidiel a dodávatelia súčiastok.

Spoločným motívom však je transformačný vplyv technológie. Od toho, ako sa vozidlá vyrábajú, až po spôsob, akým sa predávajú a poisťujú, prinášajú technológie obrovské a rýchle zmeny. S touto zmenou prichádzajú nové hrozby a príležitosti pre podniky v automobilovom priemysle. 

Kybernetické útoky predstavujú pre automobilový priemysel čoraz väčší problém. Od predajcov vozidiel, ktorí teraz spracúvajú viac údajov o zákazníkoch ako kedykoľvek predtým, až po výrobcov automobilov, ktorí v prípade ohrozenia IT systémov zastavia svoju prevádzku, je toto odvetvie čoraz atraktívnejším cieľom zákerných hakerov.

Komplexná integrovaná technológia vstavaná do moderných spotrebiteľských a úžitkových vozidiel medzitým vytvorila nové rizikové oblasti. Kybernetickí zločinci majú v súčasnosti viac potenciálnych ciest, prostredníctvom ktorých môžu útočiť na automobilové firmy a ich zákazníkov.

Riešenia pre kybernetické riziká od spoločnosti Marsh by mohli byť pre vašu organizáciu nesmierne cenné pri pomoci s posilnením odolnosti voči rizikám takýchto útokov a zmiernením ich následkov.

Stiahnutie výrobkov z trhu nie je pre automobilový priemysel žiadnou novinkou. Zostávajú však významným zdrojom potenciálneho poškodenia dobrej povesti a finančnej ujmy.

Významné stiahnutie výrobkov z trhu priťahuje mediálnu pozornosť a môže narušiť dôveru spotrebiteľov. Samotné stiahnutie z trhu a prípadné právne dôsledky môžu mať významný vplyv na vašu ziskovosť.

Aj tu je technológia hnacou silou, ktorá stoji za zmenou povahy sťahovania výrobkov z trhu, čo prináša automobilovému priemyslu nové riziká a nové príležitosti.

Na jednej strane komplexné moderné palubné systémy vozidiel zvýšili zoznam potenciálnych problémov, ktoré môžu vyžadovať stiahnutie z trhu. Na druhej strane aktualizácia softvéru na odstránenie zraniteľnosti IT systému je oveľa lacnejšie ako nahradenie fyzického komponentu vo vašom najpopulárnejšom modeli.

Automobilový priemysel zahŕňa podniky všetkých veľkostí a so širokou škálou funkcií. Riešenia poistenia a riadenia rizík musia byť preto vhodne prispôsobené.

Bežné globálne služby poistenia a riadenia rizík dôležité pre automobilový priemysel zahŕňajú:

 • analýzy, riadenia strát, konzultácie pre oblasť nárokov, poradenstvo a poistenie zamestnancov;
 • poistenie stiahnutia výrobkov a zodpovednosti;
 • finančné a odborné analýzy, poradenské služby, poistenie, právne služby v oblasti nárokov;
 • riziko poškodenia dobrého mena a odolnosť prevádzky v súvislosti s globálnym dodávateľským reťazcom;
 • poradenstvo v oblasti kybernetických rizík vrátane zabezpečenia siete a rizika pri ochrane súkromia.

V spoločnosti Marsh pri podpore automobilového priemyslu spájame naše znalosti odvetvia, globálne skúsenosti a znalosť miestnych prostredí, aby sme dokázali vášmu podniku poskytnúť správne riešenia v oblasti poistenia a riadenia rizík.