Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

Spoločnosť Marsh ponúka najlepších odborníkov: sme sprostredkovateľ poistenia špecializovaný na firmy v chemickom priemysle, s globálnou sieťou, ktorá vďaka svojmu riadeniu rizík a riešeniam stojí v čele brandže.

Máme viac ako 1 000 klientov a vyše 100 odborníkov špecializovaných na chemický priemysel – u nás ste v dobrých rukách.

Chemický priemysel je vystavený rôznym výzvam v rámci rizík v chemickom priemysle. Patria medzi ne: environmentálna zodpovednosť, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, prírodné pohromy a katastrofy spôsobené ľuďmi a volatilný dodávateľský reťazec. Výhodou spoločnosti Marsh je jej odbornosť, ktorá vychádza z jej jedinečnej pozície jediného sprostredkovateľa poistenia špecializovaného na chemické spoločnosti a globálnu sieť.

To umožňuje vykonávať hodnotenia a riadenie incidentov: riadiť riziká potenciálnych narušení a ponúkať ochranu finančných výsledkov organizácie.

S európskym nariadením o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a pod kritickým pohľadom podielnikov vrátane nátlakových skupín sú potreby efektívneho riadenia rizík a zaisťovania uceleného krytia integrálnou súčasťou obchodnej stratégie chemických spoločností naprieč sektorom. Priestor pre chyby sa neustále zmenšuje a problémy ako riadenie povesti a plánovanie kontinuity spoločnosti sú čoraz dôležitejšie.

Náš celosvetový tím, ktorý zahŕňa plánovačov rizík, forenzných účtovníkov a konzultantovv oblasti nárokov na náhradu škody, je hrdý na svoje rozsiahle skúsenosti a chápanie chemického priemyslu, hráčov na tomto trhu, overených postupov a štandardov. Chápanie rizík v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a verejného zdravia a ponúkanie riešení sú mimoriadne dôležité komponenty, ktoré tvoria základ našej odbornosti. Naše analytické nástroje dokážu porovnávať a kvantifikovať expozície rizikám, čím vám umožnia štruktúrovať poistné programy tak, aby boli ekonomicky čo najefektívnejšie, a súčasne spĺňať ciele v rámci tolerancie rizík vo vašej organizácii.

Spoločnosť Marsh ako sprostredkovateľ poistenia pomôže vašej spoločnosti identifikovať a riadiť frekvenciu, závažnosť a dopad nárokov na náhradu škody a strát.