Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

VZDELÁVANIE

Od škôl až po univerzity – spoločnosť Marsh monitoruje aktuálne trendy v sektore vzdelávania s cieľom stanoviť, prioritizovať a riadiť rôznorodé riziká.

Spoločnosť Marsh poskytuje špecializované poradenstvo týkajúce sa riadenia rizík vzdelávacím organizáciám vyše 50 rokov.

Vzdelávacie inštitúcie dnes čelia rôznym rizikám – od zabezpečenia školských areálov a bezpečnosti v nich cez súlad s vládnymi reguláciami až po kybernetické riziko a ďalšie.

Skúsenosti spoločnosti Marsh v oblasti vzdelávania sú v popredí zdolávania výziev v rámci nového a vznikajúceho poistenia a riadenia rizík, ktorým čelia naši klienti vo vzdelávacej sfére. Tieto riziká môžu poškodiť povesť inštitúcie, jej ziskovosť a dokonca aj jej životaschopnosť vzhľadom k rastúcim požiadavkám zodpovednosti rady a správcu zo strany verejnosti a vlády.

Naše riešenia, ktoré sú na čele sektora, zahŕňajú zavádzanie integrovaných programov rizík a vlastných skupinových riešení pre niektoré z popredných národných univerzít a školské obvody.

K riadeniu rizík zaujímame poradenský prístup a základným školám, akadémiám, stredným školám a univerzitám pomáhame lepšie chápať ich riziká. Naše schopnosti riadenia rizík, podporené našou dynamickou technológiou mapovania rizík, vám pomôžu porovnať, kvantifikovať a riadiť finančné a prevádzkové riziká v oblasti nehnuteľností, záväzkov zamestnávateľov, živelných pohrôm a v mnohých ďalších oblastiach rizík.

Pomáhame vzdelávacím inštitúciám riadiť okolnosti vzniku fyzického, následného, právneho, riadiaceho, finančného rizika a rizika ohrozujúceho povesť. Používame pritom portfólio inovačných poisťovacích riešení a služieb riadenia rizík na mieru, ktoré spĺňajú konkrétne požiadavky vašej vzdelávacej inštitúcie.

Naša globálna sieť vyše 650 špecializovaných a ostrieľaných profesionálov vyvíja inovačné riešenia, ktoré spĺňajú výzvy v rámci riadenia rizík a poistenia základných škôl, stredných škôl a univerzít, pričom pomáhajú uistiť rady a správcov, že kritické riziká boli identifikované a celkové náklady na riziko sa minimalizovali.

Primary Schools

Optional item. Content to be determined.

Secondary Schools

Optional item. Content to be determined.

Universities & Colleges

Optional item. Content to be determined.