Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Finančné inštitúcie čelia rôznym rizikám v nestálom prostredí. Identifikujte vaše riziká a spravujte ich pomocou riešení na mieru od spoločnosti Marsh.

Globálni tím zahŕňajúci 1 100 profesionálov na celom svete predpisuje vo finančnej a súvisiacej odbornej oblasti vyše 8,5 miliárd poistného ročne.

Globálna finančná kríza zdôraznila potrebu špecialistov na poistenie finančných inštitúcií: Finančné inštitúcie sa nachádzajú v ohnisku nestálosti a rizika, a neisté hospodárske prostredie len zintenzívnilo toto rapídne sa meniace a čoraz konkurenčnejšie prostredie.

Uprostred neúprosného tlaku na finančné výsledky predstavujú zmeny regulačných orgánov, náklady na súlad a globálna hospodárska neistota výzvy, ktoré vyvíjajú ďalší tlak. A ako technológie začínajú nahradzovať tradičné sprostredkovanie, hrozby únikov dát a kyberútokov výzvy pre finančné inštitúcie ešte rozširujú. Spoločnosť Marsh ako vedúci sprostredkovateľ a poradenská firma pre oblasť rizík pre finančné inštitúcie na celom svete pomáha našim klientom riadiť riziká v tomto nestálom prostredí. S prístupom do širokej siete spoločností Marsh & McLennan Companies spoločnosť Marsh v rámci svojich špeciálnych skúseností v oblasti finančných inštitúcií ponúka širokú skupinu inovačných riešení na riadenie rizík, od záväzkov v oblasti kybernetických rizík až po tradičnejšie riziká, ako sú záväzky riaditeľov a úradníkov a obchodný majetok.

Náš tím pre finančné inštitúcie je podporovaný analytickou platformou, najlepšou v sektore, ktorá spája dáta, analytické údaje, technológiu a globálnu databázu strát obsahujúcu vyše 300 miliárd USD v nárokoch na náhradu.

Zaistíme vám pohľad zvonku na váš rizikový profil, pomôžeme vám identifikovať potenciálne straty a stanoviť, či tieto riziká zachovať alebo presunúť. Prostredníctvom tohto prístupu vám môžeme pomôcť získať celistvejší pohľad na financovanie rizík, spoľahlivo usporiadať rizikový kapitál a najmä znížiť celkové náklady na riziká.

Banks & Capital Markets

With more than 100 clients in this sector (including 20 of the top 25 bank holding companies), the services of Marsh’s Financial Institutions Practice include:

 • Directors and officers (D&O) analytics.
 • Directors and officers (D&O) claims advocacy.
 • Directors and officers (D&O)/Errors and omissions (E&O) peer review.
 • Risk financing optimization.
 • Claims inventory workout.
 • Ergonomics call intake.
Hedge Funds

With dozens of hedge fund clients, the services of Marsh’s Financial Institutions Practice include:

 • Directors and officers (D&O) peer review.
 • Errors and omissions (E&O) peer review.
 • Risk financing optimization.
 • Directors and officers (D&O) analytics.
 • Directors and officers (D&O) claims.
 • Ergonomics call intake.
Mutual Funds

With nearly 300 clients in the mutual funds industry, the service of Marsh’s Financial Institutions Practice include:

 • Directors and officers (D&O) peer review.
 • Directors and officers (D&O) analytics.
 • Directors and officers (D&O) claims advocacy.
 • Errors and omissions (E&O) peer review.
 • Risk financing optimization.
 • Claims inventory workout.
 • Ergonomics call intake.
Insurers

With more than 500 clients in this sector (including 16 of the top 25 health, life, property and casualty, titles and commercial insurance holding companies), the services of Marsh’s Financial Instituions Practice include:

 • Directors and officers (D&O) peer review.
 • Errors and omissions (E&O) peer review.
 • Risk financing optimization.
 • Directors and officers (D&O) analytics.
 • Directors and officers (D&O) claims.
 • Ergonomics call intake.