Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

GASTRONÓMIA

Meniaca sa legislatíva a medzinárodná expanzia predstavujú pre výrobcov potravín a nápojov výzvu. Spoločnosť Marsh vytvára stratégie na mieru prispôsobené riadeniu rizík súčasnosti.

Spoločnosť Marsh dodáva riešenia riadenia rizík takmer 200 výrobcom, spracovateľom a distribútorom potravín a nápojov na celom svete.

Rapídne sa meniaca krajina, ktorá symbolizuje potravinársky priemysel, predstavuje skupinu komplexných výziev – od vášho dodávateľského reťazca cez regulačné prostredie až po požiadavky zákazníkov.

Patria sem zvýšená regulácia, napríklad označovanie, evnironmentálna bezpečnosť, bezpečnosť potravín, bezpečnosť zamestnancov, meniace sa spotrebiteľské trendy, kvalita výrobkov/ich sťahovanie z trhu/kontaminácia, distribučné kanály a povesť značky.

Spoločnosť Marsh je najvýznamnejším sprostredkovateľom v potravinárskom sektore, ktorý na globálnej úrovni pracuje s niektorými z najuznávanejších medzinárodných výrobcov potravín, ako aj s malými a strednými podnikmi.

Potreba úspešnej inovácie výrobkov a význam ochrany značiek sú pre úspech kľúčové a náš špecializovaný tím môže tento rast podporiť, či už použitím dát a analytiky na meranie rizika a jeho zmierňovania a na pomoc pri zabezpečovaní, že sú k dispozícii správne informácie o rizikách a správne sa s nimi nakladá; alebo vybudovaním pružnosti vo vašej organizácii a dodávateľskom reťazci, ako aj riadením nákladov súvisiacich so záväzkom zlepšovať prevádzkovú efektívnosť.

Klienti zdôraznili, ako spoločnosť Marsh použila cenné benchmarkingové dáta pre potravinársky priemysel na identifikovanie hlavných zlepšení v rámci krytia programov a na predpovede poistného „najlepšie v triede“, spolu s predajom kritických zlepšení krytia, ktoré podporujú obchodné operácie.

Od stratégií pre pracovné sily cez konzultácie a stanovovanie rizík kontaminácie výrobkov až po nároky na náhradu a krízové konzultácie pomôže spoločnosť Marsh vašej organizácii lepšie pochopiť váš program riadenia rizík, dosiahnuť nižšie prevádzkové náklady a benefitovať zo zníženej volatility.