Skip to main content

Ubytovanie a stravovanie

Počas období rastu alebo neistoty môže spoločnosť Marsh pomôcť vášmu podnikaniu v odvetví ubytovania a stravovania znížiť celkové náklady na riziká, čo vám umožní s dôverou prijímať strategickejšie obchodné rozhodnutia.

Rozširujúci sa cestovný ruch a globalizácia pomáhajú podporovať rastúce podnikanie v odvetví ubytovania a stravovania.

V súčasnom období častých zmien cestovných obmedzení hotely a reštaurácie čelia nerovnomernému dopytu, obmedzenej kapacite a pretrvávajúcej neistote, čo sťažuje tvorbu rozpočtu a finančné plánovanie. Dlhodobé zotavenie podnikania v odvetví ubytovania a stravovania si bude vyžadovať prijatie nových prevádzkových modelov, technológií a plánovania založeného na údajoch s cieľom predpovedať nové trendy vrátane zvýšených bezpečnostných hľadísk a rastúcich obáv spotrebiteľov.

Výkon v odvetví ubytovania a stravovania závisí vo veľkej miere od trhu a typu aktív, vďaka čomu je rozhodujúci individuálnejší prístup k prognózovaniu. V spoločnosti Marsh máme viac ako 800 špecializovaných odborníkov na poistenie a riadenie rizík v odvetví ubytovania a stravovania pripravených pomôcť vám s vytvorením programu kontroly strát, ktorý vám pomôže lepšie predvídať a riadiť riziká.

Často kladené otázky

Ubytovanie a stravovanie je široká kategória zložená z desiatok obchodných typov. Do tejto kategórie patrí každý prevádzkový model, ktorý ponúka verejnosti služby pohostenia, ubytovania alebo voľnočasových aktivít vrátane:

  • ubytovacích služieb: hotely, luxusné letoviská, motely, chaty, penzióny a hostince,
  • stravovania a trávenia voľného času: reštaurácie, bary, kiná a kúpele,
  • služieb orientovaných na aktivity: golfové ihriská, požičovne plachetníc, požičovne bicyklov, jazda na koni, lyžovanie, zábavné parky a kryté akvaparky.

Kvôli zreteľným rizikám spojeným s každou z týchto kategórií môžu podniky v odvetví ubytovania a stravovania profitovať z jedinečnej stratégie poistenia a riadenia rizík, ktorá je určená na ochranu hostí, zamestnancov, majetku a výnosov.

Organizácie v odvetví ubytovania a stravovania budú potrebovať poistenie podobné štandardným poisteniam podnikania. Patria sem tradičné oblasti rizika, ako napríklad požiar, krádež a vandalizmus, a poistenie majetku pre fyzickú štruktúru vášho podnikania.

Budete však musieť takisto zvážiť poistenie jedinečných stránok svojho obchodného modelu vrátane:

  • prerušenia prevádzky: poistenie proti poruche zariadení vám pomôže čo najskôr sa rozbehnúť v prípade, že niečo prestane fungovať, alebo pri výpadku prúdu, búrke alebo prírodnej katastrofe. Napríklad v prípade zlyhania chladiaceho zariadenia, keď musíte zlikvidovať veľké množstvo potravín, vám poistenie pomôže čo najskôr opraviť systém a nahradiť stratené potraviny,
  • všeobecnej zodpovednosti: patria sem oblasti rizikík, ako sú zranenia a kontaminácia potravín, ktoré sú vzhľadom na charakter odvetví ubytovania a stravovania pravdepodobnejšie.

Do komplexnej stratégie riadenia rizík by sa mali zahrnúť ďalšie aspekty vrátane povinného úrazového poistenia zamestnancov, záväzkov súvisiacich s alkoholom a poistenia kybernetickej bezpečnosti. Vedúcim pracovníkom sa odporúča, aby vyhodnotili prevádzkový model a identifikovali kľúčové oblasti zraniteľnosti.

Očakáva sa, že odvetvie ubytovania a stravovania ovplyvnia v nadchádzajúcich rokoch dramatické zmeny v správaní návštevníkov, kúpnej sile a očakávaniach spotrebiteľov, ktoré ovplyvňujú voľnočasové aj pracovné cestovanie.

Vnímanie bezpečnosti a rizika zo strany spotrebiteľov stále kolíše, preto existuje niekoľko ďalších oblastí rizika, ktorým musí odvetvie ubytovania a stravovania čeliť vrátane:

  • ekonomiky zdieľania: rastúca popularita online ubytovacích služieb viedla k významnému preberaniu trhového podielu. Na znovuzískanie podielu na trhu budú nevyhnutné investície do nového vybavenia a do možností zážitkovej turistiky,
  • nedostatku zamestnancov: spoločnosti ubytovacích a stravovacích služieb musia identifikovať a riešiť problémy týkajúce sa miezd a spokojnosti zamestnancov, aby sa zvýšila retencia zamestnancov a udržala úroveň služieb, ktorú zákazníci očakávajú,
  • technológie zameranej na hostí: očakáva sa, že technológia bude začlenená do všetkých činností ako prostriedok na zlepšenie zážitku hostí. Okrem realizovania aktualizácií, ako sú digitálne kľúče a ovládače miestností, musia podniky čeliť aj zvýšenému ohrozeniu kybernetickej bezpečnosti vrátane pokusov o ohrozenie rezervačných systémov.

V spoločnosti Marsh môžu naši špecialisti na odvetvie ubytovania a stravovania pomôcť vedúcim pracovníkom analyzovať riziká a trendy v odvetví a posúdiť oblasti zraniteľnosti. Využitím našich vlastných analytických nástrojov spolu s vami navrhneme program, ktorý bude generovať správne rozhodnutia o financovaní a zmierňovaní rizika pre vašu obchodnú stratégiu.