Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Biologické vedy

Spoločnosti v oblasti biologických vied čelia rôznym výzvam a príležitostiam. Naši globálny odborníci v danej oblasti vám pomôžu vytvárať nové rizikové stratégie pri vzniku nových problémov.

Globálny tím zdrojov spoločnosti Marsh sa venuje niektorým z najdôležitejších spoločností v celom priemysle.

Od bezpečnosti produktov až po inovatívne objavy v oblasti zdravia – spoločnosti aktívne v dynamickom priemyselnom odvetví biologických vied čelia širokému spektru výziev a príležitostí. Od súdnej žaloby a činností regulačného úradu, ktoré predstavujú finančné riziko a riziko poškodenia povesti, cez úspešné výzvy po patenty a iné formy duševného vlastníctva potenciálne oslabujúce hlavný produkt spoločnosti a zdroj príjmov. Veritelia zároveň čoraz viac obmedzujú krytie poistenia zodpovednosti za produkt pri spoločnosti v oblasti biologických vied.

Priemyselné odvetvie biologických vied má hodnotu vyše 1 bilión USD, funguje v globálnom prostredí s vysokou frekvenciou fúzií, akvizícií, odčlenení, osamostatnení a strategických aliancií a zároveň sa prejavuje ako odolné voči recesii.

Naše pochopenie špeciálnych rizík, ktorým čelia spoločnosti v oblasti biologických vied, nám pomáha získať vedúcu pozíciu sprostredkovateľa služieb v tomto sektore, poskytujeme vám prístup ku kreatívnym a čoraz rozsiahlejším riešeniam vo farmaceutickom priemysle, veľkodistribúcii liekov, v nutraceutickom priemysle, biotechnológiách, zdravotníckych pomôckach, dodávateľskom reťazci a v oblasti zmluvného výskumu. V spolupráci s našou rozšírenou sieťou v rámci spoločnosti Marsh & McLennan Companies poskytujeme riešenia a služby od poradenstvo v oblasti rizík a riadenia dodávateľského reťazca až po riadenie rizika pri klinickom skúšaní a kontinuitu/odolnosť/krízový manažment podnikania.

Zaužívaná prax zahŕňa odbornosť v širokom rozsahu priemyselných faktorov. Sleduje vývoj zákonných požiadaviek v oblasti klinického skúšania vo viac ako 150 krajinách a spravuje vlastnú databázu klinického skúšania, ktorá je dostupná klientom, prináša vedúcu pozíciu pri pochopení rizík oblasti biologických vied a navrhuje riešenia pre poskytnutie tej najlepšej pozície našim klientom pri navigácii, poskytuje najširšie poradenstvo v oblasti biologických vied na trhu a organizuje regionálne diskusie pri okrúhlom stole, dobrovoľné vzdelávacie webináre a možnosti na vytváranie kontaktov. Všetko je navrhnuté tak, aby ste mali z našej spoločnej spolupráce a poskytovania vedomostí prínosy a dostali ste to najlepšie, čo vám spoločnosť Marsh dokáže ponúknuť.

Spoločnosť Marsh vytvorila špičkové strediská na zhromažďovanie našich vedomostí a odbornosti v danej oblasti, čo nám umožňuje držať krok s aktuálnymi trendmi v priemysle a poskytovať užitočné informácie v oblastiach návrhu programu, sprostredkovania, služieb a administrácie.

Pomáhame vám znížiť celkové náklady na riziká pomocou riešení na mieru – sprostredkovanie poistenia, poradenstvo a služby v oblasti riadenia rizík. Spoločnosť Marsh vám tak pomôže minimalizovať volatilitu a závažnosť rizika, chrániť kapitál a udržať ziskovosť.

Biotechnology

For clients across the global biotech industry – from large global enterprises to small specialty and “incubator” firms – the Marsh Life Sciences Practice offers solutions that include:

 • Products liability advisory, global placement services, and claims consulting, including specialized complex claims and mass tort services.
 • Clinical trials placement and operational services, including a non-US clinical trials center of excellence.
 • Directors and officers (D&O) and financial and professional advisory, claims and placement services, including advisory and placement services for initial public offerings.
 • Marine cargo and stock throughput solutions tailored to your quality-control guidelines.
 • Business interruption, supply chain, and operational/regulatory risk solutions.
 • Other specialized life sciences services, including trade credit and political risk, surety, forensic accounting claims services, and other tailored industry solutions.
Medical Device & Technology

For medical device manufacturers, diagnostics companies, and consumer health aid product marketers, the Marsh Life Sciences Practice offers solutions that include:

 • Products liability advisory, global placement services, and claims consulting, including specialized complex claims and mass tort services.
 • Clinical trials placement and operational services, including a non-US clinical trials center of excellence.
 • Directors and officers (D&O) and financial and professional advisory, claims and placement services, including advisory and placement services for initial public offerings.
 • Marine cargo and stock throughput solutions tailored to your quality-control guidelines.
 • Business interruption, supply chain, and operational/regulatory risk solutions.
 • Other specialized life sciences services, including trade credit and political risk, surety, forensic accounting claims services, and other tailored industry solutions.
Pharmaceuticals

For clients across the global pharmaceutical industry – biopharma, specialty drugs, generics, animal health, and nutraceuticals – the Marsh Life Sciences Practice offers solutions that include:

 • Products liability advisory, global placement services, and claims consulting, including specialized complex claims and mass tort services.
 • Clinical trials placement and operational services, including a non-US clinical trials center of excellence.
 • Directors and officers (D&O) and financial and professional advisory, claims and placement services, including advisory and placement services for initial public offerings.
 • Marine cargo and stock throughput solutions tailored to your quality-control guidelines.
 • Business interruption, supply chain, and operational/regulatory risk solutions.
 • Other specialized life sciences services, including trade credit and political risk, surety, forensic accounting claims services, and other tailored industry solutions.