Skip to main content

Vedy o živote

Spoločnosti zamerané na vedy o živote môžu skutočne zmeniť svet, ich úspech však závisí od ich správy nových či tradičných rizík. Špecialisti zo spoločnosti Marsh môžu podporiť vaše podnikateľské ciele vďaka stratégiám správy rizík, ktoré podporujú odolnosť a konkurencieschopnosť.

Spoločnosti zamerané na vedy o živote čelia špecifickým výzvam na základe procesov objavovania, vývoja a komercializácie, často sú vystavené rizikám vysokého stupňa. Čím ďalej tým prísnejšie globálne nariadenia znamenajú, že firmy sa musia sústreďovať na ich dodržiavanie pri každodenných aktivitách a ich porušenie môže mať nesmierne finančné následky. Spoločnosti zamerané na vedy o živote pracujú hlavne s ľuďmi, dôležitá je dôvera a reputácia, ktoré sú hlavnými bodmi ich plánu na správu rizík.

Riziká spoločností zameraných na vedy o živote prichádzajú z rôznych smerov. Či už ide o súdne spory súvisiace s reguláciami alebo duševným vlastníctvom, nároky na zodpovednosť za výrobky, kybernetické krádeže alebo prerušenia na dodávateľskom reťazci, spoločnosti zamerané na vedy o živote potrebujú silné stratégie na minimalizáciu rizík a tiež podrobný plán na riešenie situácií, ktoré môžu vzniknúť.

Skúsený tím spoločnosti Marsh zameraný na správu rizík pre vedy o živote vám pomôže vyvinúť riešenia, ktoré sú relevantné pre vašu firmu a riziká, ktorým čelí, či už pracujete vo farmaceutickom, biotechnologickom či výskumnom sektore alebo sa venujete zdravotníckom zariadeniam a dodávaniu.

Často kladené otázky

Spoločnosti zamerané na vedy o živote čelia mnohým rizikám. Kedykoľvek niekto pracuje na výskume alebo liečbe človeka či zvieraťa, hlavne ak ide o kritické okolnosti ako pri ochorení COVID-19, všeobecný rizikový profil spoločnosti sa rozšíri. V odvetví riadenom prísnymi nariadeniami sa mnohí vedúci pracovníci spoločností obávajú najmä rizika spojeného s ich nedodržaním.

Riziká súvisiace s konkurenciou a s duševným vlastníctvom tiež v odvetví vied o živote zohrávajú zásadnú úlohu. Výskum a vývoj farmaceutík a iných produktov je veľmi nákladný, únik zásadných výskumov alebo tvrdenia o ich sfalšovaní môžu mať na spoločnosť ničivý účinok. Nariadenia súvisiace s duševným vlastníctvom síce v súčasnosti spoločnosti chránia, zákony sa však neustále vyvíjajú a musíte vedieť, aký vplyv to môže mať na vašu firmu.

Poradcovia špecializujúci sa na správu rizík môžu spoločnostiam zameraným na vedy o živote ponúknuť hodnotnú podporu pri hodnotení, vyčíslení a zmiernení rizík. Medzi najhodnotnejšie riešenia a služby patria strategické konzultácie o rizikách, správa dodávateľského reťazca, správa rizík spojených s klinickými testami a plány na kontinuitu podnikania alebo krízové riadenie. Práca rôznych spoločností zameraných na vedy o živote sa líši a má svoje špecifiká, je dobré mať informácie nielen od interných či externých zainteresovaných strán, ale aj od poradcov ako je spoločnosť Marsh, ktorí môžu priniesť perspektívu z celého odvetvia. Komplexný vývoj riešení na mieru – od poisťovacieho maklérstva, cez poradenstvo a služby správy rizík – vašu spoločnosť prenesie do pozície stability a úspechu a umožní vám sústrediť sa na bezpečnosť a rentabilitu.