Ťažba

Zložitosť životných cyklov banských projektov si vyžaduje pochopenie, ktoré presahuje tradičné spôsoby riadenia rizík. Našich 300 špecializovaných globálnych odborníkov poskytuje spoľahlivé, nákladovo efektívne programy riadenia rizík a prenosu rizík, ktoré zvyšujú odolnosť projektov.

Globálny ťažobný priemysel čelí mnohým výzvam: kolísanie cien komodít, vzdialené prevádzky a rozšírené dodávateľské reťazce, vplyvy COVID-19, riadenie nákladov, prístup k financovaniu a rastúce očakávania v oblasti sociálnej, hospodárskej a environmentálnej angažovanosti hostiteľských komunít a regulačných orgánov. Investori medzitým požadujú prevádzkovú prísnosť a kapitálovú disciplínu, aby zabezpečili primerané výnosy z kapitálovo náročných aktív a projektov.

Špecialisti spoločnosti Marsh na ťažbu a nerastné suroviny pomáhajú veľkým aj malým spoločnostiam predchádzať rizikám, riadiť ich a prenášať ich počas celého životného cyklu ťažby, od počiatočného prieskumu až po zatvorenie bane.

Vďaka dôkladnému pochopeniu odvetvia a širokým poradenským schopnostiam pomáhame baníkom, dodávateľom, obchodníkom a finančníkom v oblasti ťažby predvídať a proaktívne riešiť meniaci sa rizikový profil vašich projektov a prostredia, v ktorom pôsobíte.

300

špecialistov upísanie rizika ťažby nerastných surovín za približne

20

kancelárií zameraných na ťažobný priemysel

750

miliónov USD poistného na trhu

Globálne často kladené otázky

Poistné programy sa v jednotlivých fázach životného cyklu a prevádzky podniku líšia. Vo všeobecnosti však zahŕňajú:

 • Hmotné škody a prerušenie prevádzky
 • Všetky zmluvné riziká a oneskorenie pri spustení
 • Zodpovednosť za škody voči tretej strany
 • Zodpovednosť riaditeľov a vedúcich pracovníkov
 • Námorný náklad a doba obratu zásob
 • Úrazové poistenie zamestnancov
 • Riziká zamerané na bezpečnosť (t. j. politické riziká a politické násilie, terorizmus a sabotáže, únosy, výkupné a vydieranie)
 • Kybernetické riziká
 • Úrazové a životné poistenie

Vzhľadom na zvýšenú volatilitu je odolnosť organizácie čoraz dôležitejšia. Riešenia na riadenie rizík vám môžu poskytnúť informácie týkajúce sa týchto oblastí:

 • Hodnotenie: Analýza, modelovanie a hodnotenie stratégií, postupov a bezpečnostných opatrení, ktoré vaša spoločnosť zaviedla z hľadiska projektových a podnikových rizík.
 • Reštrukturalizácia: Návrh nových stratégií na identifikáciu a zmiernenie rizika vrátane návrhu programu na prenos rizika.
 • Reakcia: Špecifické služby na podporu vašej spoločnosti v prípade straty alebo ak sa vaša spoločnosť dostane do ťažkostí.
 • Obnova: zvládnutie následkov incidentu alebo straty a umožnenie vašej spoločnosti čo najskôr sa vrátiť k činnosti.