Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

BANÍCTVO

Vytvorte taký program riadenia rizík, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia týkajúce sa životaschopnosti vašej spoločnosti v baníctve.

Marsh’s established Mining Practice counts on a global market, with over USD 122 billion of underground exposures protected.

Globálne banícke odvetvie čelí mnohým výzvam a rizikám: miernejší trh s komoditami, výzvy riadenia nákladov, prístup k financovaniu a narastajúce očakávania v oblasti sociálnej, hospodárskej a environmentálnej účasti v rámci hostiteľskej spoločnosti a regulačných úradov. Investori zároveň požadujú prevádzkovú prísnosť a kapitálovú disciplínu, aby bola zabezpečená príslušná návratnosť majetku a projektov vyžadujúcich intenzívny kapitál.

Pre banícke spoločnosti neustály pokles priemerných cien komodít z roka na rok zachováva tlak na minimalizáciu všetkých režijných nákladov. V priemysle, kde strát nie je veľa, sú však výrazné, pomáha postup spoločnosti Marsh v oblasti baníctva veľkým aj malým spoločnostiam zabrániť, riadiť a preniesť riziko v rámci celého cyklu baníctva, od zisku kapitálu až po zatvorenie bane.

Náš globálny tím odborníkov v tejto oblasti rozumie rizikám, ktorým čelí baníctvo a oblasť spracovania rudy. Naše poradenské služby pomôžu znížiť pravdepodobnosť a možný zásah v prípade straty.

Napríklad, podmienky na domácom trhu v hlavných baníckych uzloch sú neustále pod kontrolou, aby bolo zaručené, že spoločnosť Marsh, globálny líder v sprostredkovaní poistenia a v riadení rizík, si zachová autoritatívny hlas pri tvorbe programov riadenia rizík a prenosu rizík šitých na mieru. Tieto podmienky sa týkajú od Austrálie, Kanady cez Južnú Afriku až po Latinskú Ameriku a Spojené štáty: napríklad, Čile je najväčší výrobca medi na svete, táto oblasť je však spojená nielen so základnými baníckymi rizikami, má však aj prírodné nebezpečenstvo v podobe zemetrasení.

Naše postupy v oblasti baníctva zohľadňujú súbor premenlivých, vrátane politickej a finančnej stability, regulačného prostredia, bezpečnostných záznamov a záznamov o poistných udalostiach, ako aj všeobecný blahobyt v danej krajine.

Výsledok odborných skúseností spoločnosti Marsh v oblasti baníctva: pevné, finančne výhodné programy pre riadenie a prevod rizík, ktoré zabezpečujú odolnosť vašej spoločnosti.