Skip to main content

Šport

Športovci, tímy, ligy a ďalšie športové organizácie sa pri implementácii komplexných riešení poistenia a riadenia rizík založených na údajoch spoliehajú na poradenskú pomoc spoločnosti Marsh.

Športy a veľké športové podujatia majú obrovský význam v rôznych podobách – spájajú ľudí spôsobom, ktorý sa líši od iných spoločných zážitkov. S týmto významom je spojený obrovský potenciál výnosov a trhovej hodnoty, čo dokazujú miliardy dolárov, ktoré každoročne generuje väčšina najväčších profesionálnych líg.

Mnohé z týchto výnosov boli v roku 2020 ohrozené, keďže pandémia COVID-19 viedla k zastaveniu líg a vyprázdnila štadióny a arény. Keď sa športové podujatia nakoniec začali znova konať, na štadiónoch bolo dosť ticho, pretože hráči súťažili pred kartónovými postavami a umelou zvukovou stopou hluku davu. Takmer prázdne hľadisko znamená, že chýbala nielen energia davov, ale aj príjmy z predaja lístkov.

Súťaženie počas celosvetovej pandémie si vyžadovalo dodatočné zdravotné testy, pravidlá pre obmedzenie a sledovanie kontaktov a ďalšie opatrenia. Tieto zvýšené náklady niekedy donútili športovcov, aby vynechali súťaže, a spôsobili zrušenie alebo odloženie viacerých podujatí. Väčšina odhadov určila celosvetové straty športových združení za rok 2020 v rozmedzí 50 až 65 miliárd USD.

Hoci tieto extrémne straty boli spôsobené nečakanou tragickou situáciou, pandémia iba zvýraznila riziko, ktorému každý deň čelí odvetvie športu.

Konzultačný prístup špecializovaných poradcov pre športové riziká spoločnosti Marsh vám pomáha riadiť riziká, pochopiť vaše meniace sa rizikové prostredie a identifikovať správnu kombináciu stratégií na zmiernenie a prenos rizika. Poskytujeme špecializované poradenstvo a riešenia, ktoré vám pomôžu reagovať na vaše finančné a prevádzkové riziká. Získate tiež nákladovo efektívnu a bezpečnú ochranu v čoraz zložitejšom, vysoko konkurenčnom a neustále sa vyvíjajúcom odvetví plnom rizík.

Our expertise

Často kladené otázky

Najväčším nebezpečenstvom pre odvetvie športu je príliv a odliv záujmu fanúšikov – kolísanie oboma smermi môže mať negatívne dôsledky na celé odvetvie. Je mimoriadne ťažké to s istotou predvídať, a preto môže byť náročné toto riziko zmierniť.

Na druhú stranu je plánovanie opatrení pre nepredvídateľné udalosti v oblasti športu o niečo realizovateľnejšie, keď ide o ďalšie riziká, okrem iného vrátane nasledujúcich:

 • Zranenie ohrozujúce kariéru
 • Riziko osobného zranenia
 • Poškodenie alebo zničenie majetku (t. j. štadiónov a tréningových zariadení)
 • Zodpovednosť za podujatia (napr. zranenia fanúšikov alebo pracovníkov)
 • Zdravotné a bezpečnostné riziká
 • Podvod a sprenevera
 • Trestné činy proti osobám (t. j. únos a výkupné, vydieranie)

Vo všeobecnosti by všetky športové ligy (profesionálne i amatérske, mládežnícke i dospelé) mali zohľadňovať tieto typy poistného krytia:

 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti
 • Úrazové poistenie
 • Poistné krytie manažérov a vedúcich pracovníkov
 • Poistné krytie vybavenia
 • Poistenie proti trestnej činnosti
 • Poistenie majetku a úrazové poistenie

Okrem týchto základných poistení sa poistné krytie líši v závislosti od konkrétnych jednotlivcov a organizácií. Individuálni profesionálni športovci môžu vyžadovať špeciálne krytie osobného majetku vysokej hodnoty alebo poistenie proti hrozbám únosov.

Ďalšie užitočné typy poistného krytia sú nasledovné:

 • Zodpovednosť za udalosti (vrátane zrušení a prerušení)
 • Odškodné za vstupné
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie vozového parku
 • Úrazové poistenie zamestnancov
 • Krytie úrazu vedúceho ku koncu kariéry

Vzhľadom na rozsah a závažnosť rizík, ktorým čelia športové organizácie a profesionáli, je správne a presné posúdenie možných rizík a plánovanie v súvislosti s nimi nanajvýš dôležité.

Spoločnosť Marsh ponúka svoje značné skúsenosti v oblasti riadenia rizík pre športovcov, tímy, ligy a ďalšie športové organizácie. Používame špičkové analýzy a netradičné prístupy, aby sme vám dokázali pomôcť s určením kľúčových rizikových priorít a návrhom riešení pre očakávané problémy, nepravdepodobné katastrofy i všetko medzi tým.