Skip to main content

Preprava

Pri reakcii na tradičné a nové výzvy v oblasti prepravy a logistiky tím Marsh využíva údaje, analýzy a štatistiky trhu, aby vám pomohol zmierniť riziko a implementovať účinné stratégie jeho presunu.

Zrýchľujúca sa globalizácia a digitalizácia nanovo objavili odvetvie prepravy a logistiky.

Hoci technologické inovácie vytvorili nové príležitosti pre rast, narušili tiež konkurenčné prostredie. Firmy musia reagovať na zvýšený potenciál kybernetických útokov, súdne spory, meniace sa regulácie, vznik nových výrobkov a služieb a zvýšenú konkurenciu startupov a ďalších novších subjektov na trhu.

Náklady na prácu, palivo a ďalšie položky sa tiež zvyšujú, pričom ceny poistenia sú čoraz kolísavejšie. To vytvára zvýšený tlak na prepravné spoločnosti, aby kontrolovali náklady a zároveň riadili svoje dynamické riziká.

Globálny tím viac ako 500 špecialistov na odvetvie prepravy spoločnosti Marsh ponúka odborné znalosti na riadenie kapitálu a rizík, ktoré môžu vášmu podniku pomôcť lepšie pochopiť, priorizovať a spravovať tieto riziká. V rámci našej poradenskej pomoci využívame údaje a analýzy, aby sme vám pomohli účinne riadiť celkové náklady na riziko, držať krok s priemyselnými normami a udržať si náskok pred konkurenciou.

Často kladené otázky

Poistenie prepravy ponúka poistné krytie majetku poisteného počas prepravy z jedného miesta na druhé. Niektoré typy poistných krytí, ktoré by mali firmy zvážiť pri tvorbe plánu riadenia rizík:

  • Poistenie voči kybernetickej kriminalite: toto poistenie poskytuje krytie v prípade straty následkom kybernetického útoku. Výhody a podmienky sa líšia v závislosti od zakúpeného poistenia.
  • Poistenie všeobecnej zodpovednosti: chráni pred škodami na majetku alebo škodami spôsobenými treťou stranou.
  • Úrazové poistenie zamestnancov: ak vaši zamestnanci ochorejú alebo sa zrania pri pracovnom incidente, toto poistenie pomôže pokryť akékoľvek finančné dôsledky. V závislosti od typu vykonávanej práce je úrazové poistenie zamestnancov vo väčšine štátov USA často povinné. Podobné poistenie môže byť k dispozícii alebo sa môže vyžadovať aj v iných krajinách.
  • Poistenie majetku: pokrýva náklady na vymáhanie v prípade straty alebo poškodenia fyzického majetku vrátane vozidiel, kancelárií alebo zásob v dôsledku požiaru, búrky alebo iných príčin.

Najúčinnejší prístup k riadeniu rizík v odvetví prepravy vyžaduje, aby vaša firma mala všeobecné krytie, napríklad niektoré z uvedených, ako aj špecifické krytia prispôsobené typu nákladu, ktorý prepravujete, a faktu, či prepravujete ľudí.

Nižšie sú uvedené druhy poistného krytia, ktoré by mali mať spoločnosti s vozovým parkom:

  • Poistenie telesných zranení: toto môže kryť prípadné zranenia alebo smrť v dôsledku nehody, za ktorú je váš podnik zodpovedný. Môže zahŕňať aj pokrytie možných právnych nákladov.
  • Zodpovednosť za škodu na majetku: ak vaše vozidlo alebo vodič poškodia majetok inej osoby, tento typ poistenia zvyčajne pokryje náklady na opravy.
  • Kombinované krytie jedným limitom (CSL): tento typ poistenia poskytuje krytie v prípade, že k telesnému zraneniu a poškodeniu majetku dôjde pri jednom incidente.
  • Poistenie voči kybernetickej kriminalite: tento typ poistenia poskytuje krytie v prípade kybernetického útoku.

Požiadavky na poistenie vozového parku sú zamerané na zodpovednosť. V závislosti od vašej každodennej prevádzky však môže vaša firma zvážiť aj poistenie fyzických škôd, nepoistených vozidiel a kolízií.