Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

DOPRAVA

Skutočne globálna oblasť priemyslu. Naši odborníci na dopravu idú nad rámec poistenia, aby vytvorili riešenia a pomohli vám lepšie riadiť vaše expozície pri súbežnom znižovaní rizika.

Viac ako 500 odborníkov na dopravu po celom svete prinášajú duševný kapitál a skúseností v oblasti rizík a poistenia.

Od poskytovateľov logistickej podpory a leteckých flotíl cez prevádzkovateľov železničnej nákladnej prepravy až po výrobcov áut – oblasť dopravy je výrazné dynamickou oblasťou s rôznorodými expozícami a problémami s rizikom.

Či už sú to problémy s nedostatkom zamestnancov a ich udržaním, regulačné riziká alebo konkurencia na trhu, tieto a iné expozície môžu závažne ovplyvniť ziskovosť vašej spoločnosti a narušiť celkový úspech. Niektoré prepravné spoločnosti sú závislé na efektívnom riadení a kontrole rizík a s tým súvisiacimi nákladmi, aby sa udržali v brandži.

Spoločnosť Marsh zohľadňuje tieto problémy a poskytuje služby nad rámec poistenia a dodáva komplexné riešenia pre financovanie rizík a pre pracovnú silu.

Vedúce údaje a analytika, ako aj nástroje na predikčné modely poskytujú užitočné informácie, ktoré vám pomáhajú pochopiť vaše rizikové expozície a prístupy na ich riadenie. Postupy spoločnosti Marsh v oblasti dopravy sú podporované niekoľkými ocenenými technológiami, nástrojmi na hodnotenie a analýzu rizík a porovnávací údajmi, čo nám umožňuje poskytovať zreteľné poradenstvo a starostlivosť pri dodávaní riešení klientom.

Služby spoločnosti Marsh zahŕňajú návrh a uzatvorenie programov poistenia ušitých na mieru pre finančne výhodné riešenia prenosu rizika, financovanie rizika pre optimálnu rovnováhu medzi zachovaním a prenosom rizika, riziká pre zamestnancov pre výrazné zníženie priamych aj nepriamych nákladov na úrazy zamestnancov, absenciu a fluktuáciu zamestnancov, riadenie vozového parku a služby pri nárokoch na náhradu škody vrátane služieb na riešenie nárokov na náhradu škody, ich presadzovanie a obhájiteľnosť, aby sme vám pomohli znížiť náklady a zlepšiť účinnosť.

Výsledkom je komplexné porozumenie problémom, ktorým toto odvetvie čelí, vďaka čomu môžeme navrhnúť inovatívne riešenia rizík, ktoré sa sústredia na ochranu vašej bilancie, optimalizujú vašu prevádzku, zvyšujú stabilitu a riadia vaše celkové náklady na riziko.

Rail

Optional item. Content to be determined.

Road / Trucking

Optional item. Content to be determined.