Skip to main content

Átláthatóság és nyilvánosság

Mindig arra törekszünk, hogy Önnel mint ügyfelünkkel méltányosan bánjunk, és az Ön érdekeit a sajátunk elé helyezzük.

A Marsh büszke arra, hogy az iparág első helyén áll az átláthatóság és a nyilvánosság tekintetében. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a biztosítási tranzakciókat illető szerepeinket és érdekeinket nyilvánossá tegyük, beleértve azt is, hogy milyen ellentételezést kapunk.

Az ellentételezéseknek számos formája van a közvetett díjazástól és a biztosítási vállalatok által fizetett díjaktól az ügyfelek által fizetett díjakig. A Marsh az alább felsorolt módszerek valamelyikével vagy ezek kombinációjával kaphatja meg az ellentételezését, a helyi törvényekkel és szabályozással összhangban.

Közvetett díjazás: Közvetett díjazást a biztosító fizet a Marsh részére, a biztosítottra a kötvény keretében kiszabott biztosítási díj adott százalékaként. A közvetett díjazás összege számos tényezőtől, például az értékesített biztosítási termék típusától és az ügyfél által választott biztosítótól függően változhat. A közvetett díjazás mértéke tranzakcióról-tranzakcióra eltérő lehet.

Ügyfelek által fizetett díjak: Egyes ügyfelek beleegyezhetnek abba, hogy a Marsh szolgáltatásaiért díjat fizetnek a Marsh részére a biztosítótársaság által fizetett közvetett díjazás helyett vagy mellett. A díj egésze vagy egy része beszedhető a Marsh által az ügyfél elhelyezései után beszedett közvetett díjazás jóváírásával együtt.

Biztosítói tanácsadás ellentételezése: A Marsh egyes biztosítóktól ellentételezést kap tanácsadásért, adatelemzésekért vagy egyéb szolgáltatásokért. A szolgáltatások kialakítása azt célozza, hogy növeljük az ügyfeleink rendelkezésére álló termékkínálatot, segítsünk a biztosítóknak az új lehetőségek felismerésében, illetve növeljük a biztosítók operatív hatékonyságát. A szolgáltatások köre és jellege biztosítónként és földrajzi területenként eltérő lehet.

Többletdíjazások: Néhány biztosítótársaság megállapodás alapján többletdíjazást fizet a Marshnak, ha egy adott év vagy egyéb időszak során elérjük a náluk elhelyezett biztosítási kötvényekkel kapcsolatosan meghatározott küszöbértékeket.  Ezek lehetnek mennyiségi, jövedelmezőségi, fenntartási és/vagy növekedési küszöbértékek. A többletdíjazás összege változó lehet, az adott évre vagy időszakra vonatkozó teljes üzleti teljesítményre vonatkozó tényezőktől függően.  Ebből következően egy adott biztosítási kötvényhez kapcsolódó többletdíjazás összege jellemzően még nem ismert az elhelyezés időpontjában. 

Biztosítói adminisztrációért és egyéb szolgáltatásokért kapott ellentételezés: A Marsh egyes biztosítók esetében úgynevezett: panels, facilities, quota shares, line slips és egyéb elhelyezési megállapodásokat használ. Az ilyen megállapodások létrehozásáért, kezeléséért és működtetéséért a Marsh külön ellentételezésben részesül a Marsh részére kifizetett egyéb díjon vagy jutalékon felül.

Egyéb juttatások vagy ellentételezés: Előfordulhat, hogy a Marsh időnként részt vesz egy biztosítótársaság promóciós eseményén vagy a biztosítók által nyújtott munkavállalói képzésen és fejlesztésen. A biztosítók időnként megtérítik a Marsh részére a promóciós marketinggel kapcsolatos költségeit. Ahol ez jogilag megengedett, a Marsh kamathoz és egyéb bevételhez jut a biztosításidíj-számlák után, melyet azok a pénzintézetek fizetnek ki számunkra, ahol a biztosítási díjakat a biztosítóknak való továbbításig tartjuk.

A Marsh ellentételezéseit illetve a Marsh szerződéses megállapodásait illető további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a Marsh helyi képviselőjével.

A Marsh egyes biztosítókkal olyan megállapodásokat kötött, melyek alapján a Marsh szolgáltatásokat nyújt a részükre, amiért aztán a Marsh ellentételezést kap a működésének helyszínéül szolgáló országok jogi és szabályozási keretei közt. A példák között említhetők a captive-kezelési szolgáltatások, a káradminisztrációs szolgáltatások, a kárigény-kezelési szoftver és a kapcsolódó szolgáltatások, az összeolvadások és felvásárlások átvilágítási szolgáltatásai, biztosítói tanácsadási szolgáltatások, az általános ügynöki és általános szerződéskötési szolgáltatások kezelése, valamint a biztosítók saját biztosítási programjait illető biztosításközvetítési szolgáltatások kezelése. A Marsh részese továbbá olyan biztosítói megállapodásoknak is, amelyek a biztosítási tranzakciókat segítik, például: ügynökségi megállapodások, kedvezmények adminisztrációs megállapodásai, valamint internetalapú biztosítás-elhelyezési eszközök működtetésére irányuló megállapodások.

A Marsh továbbá rutinszerűen köt különféle megállapodásokat olyan biztosítókkal, amelyek kisegítő szerepet töltenek be a biztosításközvetítési folyamatban, vagy egyéb szolgáltatásokat hajtanak végre az ügyfelek javára. A példák között említhetők a titoktartási megállapodások a biztosítás-elhelyezéseket illető adatok kiadásáról, a kárrendezési szoftver és a veszteség-kontrollálási programokról, a titoktartási és/vagy versenytilalmi megállapodások az új biztosítási termékek és szolgáltatások kifejlesztése és nyilvánosságra hozatala kapcsán, illetve az adatkezelési rendszerekhez és adatbázisokhoz való hozzáférést sazbályozó licencmegállapodások.

Az FATCA az Amerikai Egyesült Államok olyan új jogszabálya, mely globális hatást gyakorol a Marsh vállalatra és a Marsh ügyfeleire.

Annak érdekében, hogy támogatást nyújtsunk a Marsh részére a törvény hatálya alá tartozó díjfizetést teljesítő ügyfeleknek és egyéb feleknek, számos vállalatunk W-8IMY és W-9 nyomtatványát elérhetővé tettük letöltés útján.

Amennyiben a körülmények változása miatt bármelyik nyomtatványt módosítjuk, a módosított nyomtatvány a változástól számított 30 napon belül feltöltjük. Arra biztatjuk, hogy ellenőrizze a weboldalt, mielőtt az FATCA hatálya alá tartozó kifizetéseket teljesítene a részünkre, hogy mindenképp a legfrissebb nyomtatvánnyal rendelkezzen.

Kérjük, hogy a nyomtatványokat illető kérdéseit, illetve a weboldalon nem szereplő nyomtatványok igénylését a fatcainformation@mmc.com címre küldje.

Adatelemzések: Előfordulhat, hogy a Marsh anonim módon felhasználja az ügyfelei biztosítási programjaira vonatkozó információkat a benchmarking, a modellezés, illetve egyéb elemzések során. A Marsh az elemzési lehetőségek széles választékát kínálja ügyfelei, a biztosítók és mások részére. Az ügyfelek esetében ebbe a kínálatba beletartoznak a benchmarking adatbázisok, az elemzési és modellezési eszközök, a piackutatások és egyéb információgyűjtések, melyek arra szolgálnak, hogy segítsenek az ügyfeleknek kockázataik hatékony felmérésében, a tájékozottabb döntéshozatalban, valamint a biztosítási programok és egyéb kockázatmérséklési stratégiák kialakításában. Némely esetben előfordulhat, hogy a Marsh vagy kapcsolt vállalkozásai elemzési kínálatukért ellentételezést kapnak az ügyfelektől, a biztosítóktól, illetve másoktól. A Marsh elemzési lehetőségeit és szolgáltatásait illető további információkért tekintse át a Kockázatelemzésről szóló információkat.

MarketConnect: A MarketConnect a Marsh saját fejlesztésű iparági vezető technológiai eszköze, mely lehetővé teszi, hogy a Marsh segítse a biztosítók azon törekvését, hogy javítsák teljesítményüket és kiváló megoldásokat hozzanak létre ügyfeleink részére. A MarketConnect rendszeren belül a Market Match olyan proaktív eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a biztosítók azonosítsák üzleti lehetőségeiket a szerződésújításokat megelőzően, amivel képessé válnak arra, hogy a korábban figyelmen kívül hagyott kockázatokért is ellentételezésben részesüljenek. A MarketMatch rendszerben a biztosítók hozzájutnak az ügyfelek nevéhez és bizonyos egyéb adataihoz, amikor a megállapított kockázati igényeiknek megfelelő esedékes szerződésújítást tekintik meg. A MarketConnect a Marsh biztosítói tanácsadási kínálatának része, melyért a Marsh a biztosítóktól kap ellentételezést.

Placeholder Image

Éva Nemere

Compliance Officer

  • Hungary