Skip to main content

Módosul a közúti fuvarozói szabályozás: pénzügyi biztosítékot érintő változások

2022. május 21-től változnak a közúti árufuvarozókra vonatkozó szabályok. A mobilitási csomag névre keresztelt jogszabály-gyűjtemény fontos új rendelkezése, hogy a belföldi fuvarozókra is kiterjesztette a pénzügyi biztosíték kötelezettségét.
Loaded European truck on motorway in beautiful sunset light. On the road transportation and cargo.
2022. május 21-től változnak a közúti árufuvarozókra vonatkozó szabályok. A mobilitási csomag névre keresztelt jogszabály-gyűjtemény fontos új rendelkezése, hogy a belföldi fuvarozókra is kiterjesztette a pénzügyi biztosíték kötelezettségét.

Új rendelet szabályozza a fuvarozási tevékenységet

A Magyar Közlöny 2021. december 27-i számában megjelent, 2022. május 21-én életbe lépő 789/2021. Kormányrendelet a belföldi fuvarozókra is kiterjesztette a korábban nemzetközi árufuvarozásban megszokott kötelezettséget. A 261/2011-es Kormányrendeletet módosított 3.§ szerint a fuvarozásra vonatkozó előírásokat alkalmazni kell minden olyan, díj ellenében végzett közúti árufuvarozásra, melyet 2,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó teherautóval végeznek akár belföldi, akár nemzetközi forgalomban.

A fuvarozói engedély kiváltásához három feltétel teljesítése szükséges:

  • igazolni kell a szakmai alkalmasságot,
  • eleget kell tenni a jó hírnévre vonatkozó elvárásoknak, és
  • pénzügyi biztosítékkal kell rendelkezni.

Vagyis, május 21-től nem csak a nemzetközi fuvarozást végző, hanem a kizárólag belföldön fuvarozó vállalkozásoknak is kötelező lesz a fuvarozói engedély megszerzése és a pénzügyi biztosíték a 2,5 tonnánál nehezebb teherautókra.

Jelen cikkben a pénzügyi biztosíték kérdését, valamint annak megoldási lehetőségeit elemezzük részletesen.

Mit jelent a pénzügyi biztosíték?

A pénzügyi biztosíték gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fuvarozónak rendelkeznie kell egy bizonyos összeggel a vállalkozás által okozható károk fedezésére, amelyet vagy letétbe helyez, vagy más módon – bankgaranciával, illetve kezesi biztosítással – helyettesít.

Hogyan rendelkezett a szabályozás eddig?

Eddig engedélyre volt szükség minden olyan járműre, amely díj ellenében nemzetközi áruszállítást végez és az össztömege meghaladta a 3500 kg-ot, 3,5 tonnát. Ha egy vállalkozás eddig csak 3,5 t, vagy az alatti össztömegű járművekkel fuvarozott, nem kellett árufuvarozói engedélyt kiváltani. Abban az esetben, ha a cég vagy vállalkozó vásárolt akár csak egyetlen 3,5 tonna feletti járművet, akkor az összes járműre ki kellett kérnie az engedélyt, tehát a 3,5 t alattiakra is. Ezzel párhuzamosan a fuvarozó pénzügyi biztosítékkal is kellett, hogy rendelkezzen az összes járműre vonatkozóan. Ez lehetett szakmai bankgarancia vagy biztosítás – a szakmai felelősségbiztosítást is beleértve –, amely egyetemleges felelősségen alapuló kezességet nyújt a fuvarozó számára.

Hogyan változik a szabály és a biztosíték összege? 

Új kategóriaként a szabályzás kiterjed a 2,5-3,5 tonna össztömeg közötti járművekre is. A kötelező letét továbbra is a járművek össztömegétől és darabszámától függ. A csak kisteherautóval tevékenykedő vállalkozások számára alacsonyabb összeg kerül meghatározásra.

3,5 tonnánál nagyobb járművekkel fuvarozóknak a letét az eddigi szabályozással megegyezően az első jármű után 9 000 euró, minden további 3,5 t feletti jármű után 5 000 euró pénzügyi biztosíték igazolását jelenti. Ha kis és nagy teherautóval egyaránt tevékenykedik, akkor az első jármű után letétbe helyezendő 9 000 eurós összeg változatlan marad. A 3,5 tonna alatti járművek után azonban csupán 900 euró kötelező biztosítékot kell felmutatni.

Amennyiben kizárólag 3,5 tonna alatti (2,5-3,5 t közötti) teherautókkal tevékenykedik egy vállalkozás, akkor az induló letét is alacsonyabb lesz: 1 800 euró, majd minden további járműre 900-900 eurót szükséges letétbe helyezni.

Saját forrás, bankgarancia vagy kezesi biztosítás?

Minden vállalkozás legszívesebben a működésre vagy fejlesztésre fordítja saját forrásait. A letétbe helyezett tőke szűkíti a vállalkozás mozgásterét, így érthető módon ez a legkevésbé életszerű módja a pénzügyi biztosíték megteremtésének. Ha nagy fuvarozó vállalatról beszélünk, akkor a biztosíték jelentős összegre rúg, amelynek letétként való elhelyezése jelentősen rontja a likviditást, cash flow-t, ezért ez problémát jelent. Ha egyetlen járművel rendelkező vállalkozásról beszélünk, akkor pedig a kisebb bevételhez viszonyítva az 1 800 vagy a 9 000 euró (kb. 670 000, illetve 3 350 000 Ft) is olyan jelentős tétel, amelynek letétként való kezelését nem engedheti meg magának a fuvarozó.

bankgarancia már nem közvetlenül a saját „készpénz” elhelyezését jelenti ugyan, de terheli a banktól felvehető hitelkeretet és növeli a pénzintézettől való függőséget.

A legkisebb költséggel és a legnagyobb szabadsággal járó megoldás a kezesi biztosítás, amely a bankgaranciával teljesen egyenértékű biztosíték. A biztosítási szerződés alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan pénzügyi veszteséget megtérít, amely a szerződő fél kedvezményezettel szembeni nem teljesítésből származik - legyen az szerződésen alapuló, vagy jogi kötelezettség.

Mennyibe kerül a kezesi biztosítás?

Kezesi biztosítások esetében a biztosítás „ára”, vagyis a díjtétel a kockázat elbírálása során kerül meghatározásra. Árufuvarozók esetében jellemzően 0,5-0,65% körüli. Ez azt jelenti, hogy egy 2,5 tonnás teherautó esetében az éves biztosítási díj 10-12 euró, egy 3,5 tonnás esetében pedig 45-55 euró, ami messze elmarad a letét fenti összegétől. Egy-két járműből álló flotta esetén a biztosítók sztenderd díjat alkalmaznak, míg nagyobb flotta esetén degresszíven kedvezőbb a díjtétel.

Néhány példa 

30 járműből álló, csak 3,5 t feletti flotta

 

2022. május 21. előtt

2022. május 21. után

Fedezeti összeg:

154000 EUR

154000 EUR (9000 + 29*5000)

Biztosítási díj:

924 EUR

924 EUR

30 járműből álló flotta, amelyből 10 db 3,5 t feletti, 20 db
2,5-3,5 t közötti teherautó 

 

2022. május 21. előtt

2022. május 21. után

Fedezeti összeg:

154000 EUR

72000 EUR (9000 + 9×5000 + 20*900)

Biztosítási díj:

924 EUR

432 EUR

30 járműből álló, csak 3,5 t alatti flotta 

 

2022. május 21. előtt

2022. május 21. után

Fedezeti összeg:

0 EUR

EUR 27900 (1×1800 + 29×900)

Biztosítási díj:

0 EUR

167,4 EUR


A biztosítók által alkalmazandó forint/euró árfolyamot szintén a rendelet szabályozza. A példákban 0,6%-os díjtételt feltételeztünk.

Mi a teendő a változás kapcsán?

Annak a fuvarozónak nincs teendője, aki csak 3,5 tonna feletti tehergépkocsit használ árufuvarozásra, hiszen az ő vállalkozása már eddig is az új szabályozással megegyező feltételekkel volt kötelezett az engedélyhez szükséges pénzügyi biztosítékra.

Amennyiben a fuvarozó vegyes összetételű flottát üzemeltet, azaz van 3,5 t feletti és 2,5-3,5 t közötti gépjárműve is, saját érdeke, hogy a pénzügyi biztosíték összegét csökkentse. Ha kezesi biztosítással rendelkezett, akkor a biztosító felé a 2022. május 21-én változó szabályozás kapcsán az eddigi fedezeti összeg módosítását indokolt kérni. A kormányrendelet azt nem szabályozza, hogy erre milyen dátummal van lehetősége, május 21-től, vagy csak a következő biztosítási évfordulótól. Ezt a kérdést a biztosítójával célszerű egyeztetnie.

FONTOS TEENDŐJE annak a fuvarozónak van, aki csak 3,5 tonna alatti járművet üzemeltet, így eddig nem volt szüksége engedélyre és pénzügyi biztosítékra sem. Ennek a típusú vállalkozásnak 2022. május 21-től engedélyt kell kiváltania, amihez előfeltétel a megfelelő mértékű biztosíték. Javasoljuk, hogy ennek biztosítási alkuszon keresztül kezesi biztosítás formájában tegyen eleget, mindemellett az ügyintézést a határidő előtti várhatóan fokozott érdeklődés miatt nem célszerű az utolsó pillanatra hagyni.

A 2022. május 21. után induló árufuvarozással foglalkozó vállalkozások pedig már az induláskor mindenképp meg kell, hogy feleljenek a fuvarozói engedély kiváltásához szükséges három feltételnek, köztük a pénzügyi biztosítéknak. Nekik is a kezesi biztosítás megkötését javasoljuk a tevékenységük megkezdését megelőzően.

Szerző(k)

Placeholder Image

Helga Tengelics

Senior Client Executive, Corporate Client Practice

  • Hungary