Skip to main content

Technológia

A technológiai vállalatok sikere attól függ, hogy képesek-e kihasználni az innováció jelentette lehetőségeket, miközben kordában tartják a hozzájuk kapcsolódó üzleti kockázatokat. A Marsh szakemberei az iparág legjobbjai közé tartozó kockázatelemzési eszközök, adatok, analitikák és technológiák használatával segíthetnek a vállalata kockázatainak azonosításában és kezelésében.

A kockázatkezelés a hatalmas tétek miatt kritikus fontosságú eszköz a technológiai iparban. A COVID–19-világjárvány során egyértelművé vált, mennyire függ a világunk a technológiától. Amikor sokan nem hagyhatták el az otthonukat, a technológia valamelyest segített mozgásban tartani a világot az otthoni munkának és a digitális kereskedelmi képességeknek, valamint a társadalmi kapcsolódást elősegítő platformoknak köszönhetően.

A siker a technológiai iparban azon múlik, hogy egy vállalat képes-e megragadni az innováció által nyújtott lehetőségeket egy gyorsan változó piacon, miközben az ezekhez tartozó kockázatokat is kezeli. Az adatszivárgások, az eszköz- és szoftverhibák és más kiberkockázatok mindig veszélyt jelentenek annak ellenére is, hogy ezeket és az üzletmenet fennakadását okozó más történéseket is összehangolt erőfeszítésekkel próbálják megakadályozni.

A Marsh globális technológiai részlege segítségével a vállalata felmérheti a kockázatait, priorizálhatja a legfontosabb témaköröket, és velünk együttműködve kezelheti és csökkentheti a kitettségeit.

 

Általános GYIK

A technológiai vállalatokat számos kockázat fenyegeti a kiberbiztonságtól az adatszivárgásokon át az iparági riválisokig, ilyenek továbbá a digitális üzemszünetek, az informatikai rugalmasság, sőt, az elavulás kockázata, mivel a mesterséges intelligencia használata egyre inkább terjed. Az első két kockázat, a kiberbiztonság és a riválisok jelentik ma talán a legsürgetőbb problémát a technológiai vállalatok számára. A piaci részesedésért vívott harc fűti a gyors innovációs versenyt, és az új technológiák gyakran az előtt kerülnek piacra, hogy azonosítják és kijavítják a kompromittálásukra (például feltörés) használható összes potenciális módot. Így egyes gátlástalan személyek sajnos a saját javukra fordíthatják a jó szándékkal készült termékeket és szolgáltatásokat. Az adatszivárgások komoly következményekkel járhatnak a vállalatokra és fogyasztókra nézve is, ami megköveteli a stratégiai kockázatkezelés megtervezését.

A munkavállalók szokásos biztosításán felül, amely magában foglal egy üzleti tulajdonosoknak szóló veszteségekkel és felelősségekkel, valamint – adott esetben – a munkavállalók kártérítésével kapcsolatos biztosítást, számos egyedi típusú fedezet van, amelyet a szoftvervállalatoknak érdemes megfontolnia. 

Az első a kiber-felelősségbiztosítás, amely segíthet egy adatszivárgást követő helyreállítási erőfeszítések és az ezekhez kapcsolódó jogi díjak kifizetésében. A következő a hiba- és mulasztásbiztosítás, amely a vállalata termékének teljesítményével kapcsolatos kártérítési igények felmerülése esetén lehet hasznos. 

Végül érdemes megfontolni a hitelesség-biztosítást is, amelyet azokra az iparágakra szabtunk, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak a szellemi tulajdonra. A hitelesség-biztosítás védelmet nyújt a vállalatának és az ügyfeleinek olyan helyzetekben, amikor egy alkalmazott védett információkat tesz közzé. 

A szoftvervállalatokhoz hasonlóan a hardvervállalatoknak is legalább olyan biztosításra van szüksége, mint a legtöbb más vállalatnak. Ez magában foglal egy üzleti tulajdonosoknak szóló veszteségekkel és felelősségekkel, valamint – adott esetben – a munkavállalók kártérítésével kapcsolatos biztosítást, és esetleg céges gépjármű-biztosítást, amennyiben a termékek vagy szolgáltatások szállítása rutinszerűen az üzleti tevékenység részét képezi. A hardvervállalatok számára ezen felül hasznos lehet fedezetet kötni az ellátási lánc megszakadása miatt üzemszünetekre, valamint a termékhibákhoz kapcsolódó perek elleni védelemre. Ezek a fedezeti csomagok a biztosítótól és a földrajzi területtől függően különböző neveken érhetők el, de lényegében ugyanazt a szerepet töltik be.

A hiba- és mulasztásbiztosítás olyan szakmai felelősségbiztosítás, amely védelmet nyújthat olyan kártérítési igények vagy perek ellen, amelyeket azzal a váddal indítottak, hogy a biztosított fél hibát követett el az üzleti szolgáltatásai biztosításával vagy a termékeivel kapcsolatosan. A hiba- és mulasztásbiztosítás olyan helyzeteket fedezhet, mint a gondatlansághoz, szolgáltatási hibákhoz vagy megtévesztéshez kapcsolódó kártérítési igények. 

A technológiai hiba- és mulasztásbiztosítás a tipikus hiba- és mulasztásbiztosításon felül fedezetet nyújt a vállalat nyújtotta technológiai termék vagy szolgáltatás hibája vagy meghibásodása okán a vállalat ügyfelei által elszenvedett pénzügyi veszteségekre. Például ha egy vállalat szoftvere kódolási hiba miatt hibába ütközik, és ezáltal a szoftvert használó ügyfél üzleti tevékenysége megszakad, a vállalat technológiai hiba- és mulasztásbiztosítása fedezheti az ügyfél által elszenvedett veszteségeket.

A technológiai cégeknek (főleg azoknak, amelyek az első nyilvános tőzsdei bevezetést fontolgatják) figyelembe kell vennie a szabadalmakhoz, védjegyekhez, szerzői jogokhoz és kereskedelmi titkokhoz kapcsolódó kockázatoknak való kitettségüket. 

Adott feltételektől függően a szellemitulajdon-biztosítás a következők ellen nyújthat védelmet:

  • Egy szellemi tulajdon megsértésével vagy vele kapcsolatos visszaéléssel összefüggő, harmadik fél által kezdeményezett kártérítési perből eredő védekezési költségek és károk.
  • Vendorok, partnerek, upstream gyártók vagy downstream ügyfelek harmadik fél által benyújtott jogsértési igénye esetén történő kártalanítását megkövetelő szerződéses kötelezettségekhez kapcsolódó védekezési költségek és károk.
  • Egy regisztrált szellemi tulajdon, szabadalom, védjegy vagy szerzői jogi regisztráció visszavonására vagy érvénytelenítésére irányuló harmadik fél általi próbálkozások elleni védekezési költségek. 

Kollégáink

Placeholder Image

Csaba Németh

Vice President, Corporate Client Practice

  • Hungary