Skip to main content

Visszaélések bejelentése

Amennyiben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélést tapasztal, bejelentést tehet írásban, telefonon vagy személyesen.

Postai úton:

Marsh Kft.
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Corvin Irodák I., 5. emelet
a Marsh Kft. Minőségbiztosítási vezetője részére címezve

Elektronikus levélcímre küldött bejelentés esetén: compliance.hu@marsh.com  

Telefonon az alábbi 0-24 órában hívható rögzített vonalon: + 36-1-234-4958

Személyesen:

Marsh Kft.
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Corvin Irodák I., 5. emelet
(hétfő csütörtök: 8:00 – 17:00, péntek: 8:00 – 16:00)

A bejelentés során azonosító adatainak megadása nem kötelező, azonban a bejelentés kivizsgálását a Marsh Kft. mellőzheti, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg.

A bejelentő, valamint a bejelentéssel érintett személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást a Marsh Kft. Adatvédelmi nyilatkozata  Adatvédelmi nyilatkozat (marsh.com) tartalmazza.

A bejelentésben foglaltakat a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgáljuk. A bejelentőt tájékoztatjuk a kivizsgálás várható időpontjáról, a kivizsgálás esetleges meghosszabbításáról, a vizsgálat eredményéről.

Tájékoztatjuk továbbá, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek át kell adni.