Skip to main content

Captive biztosítások

A captive biztosítások kezelésében világelső Marsh átfogó megközelítést kínál az innovatív captive megoldások terén, így támogatva a különböző méretű szervezeteket az összetett globális kockázatok kezelésében.

Az emelkedő biztosítási díjakkal, a kapacitáshiánnyal és az egyre szigorúbb feltételekkel szembesülve számos vezető kutatja a kockázatfinanszírozás alternatív módjait. Az egyik legnépszerűbb lehetőséget a captive biztosítótársaságok kínálják.

A captive biztosítás hatékony eszköz lehet vállalata számára, hiszen általa teljes mértékben ellenőrzése alá vonhatja kockázatait, miközben nagyobb pénzügyi rugalmasságra és védelemre tehet szert. A keletkező többletet pedig potenciálisan a stratégiai befektetések finanszírozására használhatja szervezete összes tevékenységi körére kiterjedően.

A Marsh csapata segítséget nyújt abban, hogy vállalata stratégiai és pénzügyi céljaival összhangban álló captive programot alkothasson meg. Szakértelmünket az iparágvezető elemzésekkel ötvözve felmérjük szervezete igényeit, ajánlásokat fogalmazunk meg, és számszerűsítjük, hogy milyen jelenbeli és jövőbeli előnyöket nyújthat a captive biztosítás vállalata számára.

A Marsh kezel világszerte minden negyedik captive biztosítást. Egyre több captive biztosítással rendelkező cég részesíti előnyben a mi vállalatunkat, így biztos lehet abban, hogy a megfelelő tapasztalattal, szakértelemmel és erőforrásokkal felvértezve vághat bele kockázatai kezelésébe saját feltételeinek megfelelően, és maximalizálhatja captive biztosítása teljesítményét.

Általános GYIK

A captive biztosítás egy kockázatfinanszírozási mechanizmus, amellyel a vállalat biztosítja magát a jövőbeli veszteségek ellen. A captive biztosítási konstrukció keretében a biztosított házon belülre viszi a kockázatát egy olyan, engedéllyel rendelkező cég létrehozásával, amely biztosítást nyújt az anyavállalatnak és/vagy kapcsolt vállalkozásainak. 

Azáltal, hogy saját biztosítótársaságot hoz létre az egyedi üzleti kockázatai elleni védelem érdekében, a vállalat kezelheti a nehezen biztosítható kockázati kitettségeit, lefedheti a kockázatkezelési programjának hiányosságait, és profitot szerezhet a kereskedelmi biztosítóknak fizetendő díjak megtakarításával. A captive biztosítás értéket teremthet a pénzügyi, stratégiai és működési előnyei révén. 

A captive biztosítások célja, hogy növelje a vállalatok lehetőségeit a hagyományos kockázatáthárítási programokhoz kapcsolódó visszatartások és levonások kezelésére. A szervezetek általában olyan szolgáltatókat választanak, amelyek a program létrehozásában, megvalósításában és napi szintű működtetésében is támogatást nyújtanak – ilyen captive biztosításkezelő a Marsh is.

A hagyományos biztosítási programokhoz hasonlóan a captive biztosítótársaság is kötvényeket állít ki, feldolgozza a kárigényeket, valamint betartja a vonatkozó szabályozásokat. A legjelentősebb különbség abban áll, hogy a captive az anyavállalat számára lehetőséget nyújt arra, hogy megtartsa vagy felossza a nyereséget a szervezeten belül, míg a hagyományos biztosítótársaságok megtartják a nyereséget.

Azáltal, hogy a captive biztosítást helyezi vállalata kockázatkezelési programjának középpontjába, alacsonyabb teljes kockázati költséget érhet el, stabilizálhatja a kockázati kapacitást, és viszontbiztosításhoz juthat. 

A captive biztosítások révén további egyedi előnyökre is szert tehet: 

 • Jobb megközelítés a jövőbeli, katasztrófa okozta – például kiberbiztonsági, terrorizmus okozta vagy termékfelelősséghez köthető – veszteségek finanszírozására.
 • Egyedi kockázatok fedezése, amelyre hagyományos biztosítási konstrukcióban nem lenne lehetőség.
 • Lehetőség a tőke- és többletképzésre, valamint képesség a biztosítási kárigények finanszírozására a díjfizetések kifizetésével, illetve félretételével, valamint a befektetések biztosításával a veszteségek fedezésére.
 • A jegyzési és teljesítménykezelési adatok rögzítésének képessége egy statisztikai bázis létrehozása érdekében, amelynek köszönhetően a vállalat jobban tud fedezetről gondoskodni a biztosítóknál megfelelő feltételek és árszabás mellett. 

A captive biztosítási program segítségével szervezete csökkentheti a hagyományos és újonnan megjelenő kockázatkezelési problémákat. A kockázatok feletti nagyobb ellenőrzés és az alacsonyabb költségek révén pedig vállalata növelheti átfogó gazdasági biztonságát és profitabilitását.

Bár iparágtól függetlenül minden vállalat élvezheti a captive biztosítás potenciális előnyeit, a saját captive biztosítási programot létrehozó vállalatok általában a következőkkel jellemezhetők:

 • A kereskedelmi környezetben nehezen biztosítható vagy nem biztosítható kockázati kitettségek. 
 • Stratégiai megközelítés a kockázat, a kitettségek és a kockázati költségek kezelésére a legalacsonyabb áron történő biztosításvásárlás helyett.
 • A kockázati profil javítása iránti elkötelezettség.

Számos egyedi struktúra áll szervezete rendelkezésére, ezért testre szabhatja saját captive biztosítási programját és fedezetét, hogy az megfeleljen egyedi kockázati kitettségeinek és stratégiai kezdeményezéseinek. 

A saját captive biztosítási programjukat létrehozni kívánó üzleti vezetők számára számos lehetőség rendelkezésre áll. 

 • Egyetlen anyavállalatra kiterjedő captive: A szervezet azért hozza létre saját captive biztosítótársaságát, hogy kizárólag saját vállalatát, valamint saját munkavállalóit, és a – például üzemeltetési szerződés keretében – ellenőrzése alatt álló (de nem kapcsolt) vállalat(ok)hoz tartozó munkavállalókat biztosítsa. Ez a modell ideális azon, nagyobb vállalatok számára, amelyeknek további diszkrécióra, titoktartásra és/vagy teljes körű kockázatkezelésre van szükségük. Az egyetlen anyavállalatra kiterjedő captive biztosítások teszik ki a captive biztosítási programok legnagyobb részét, körülbelül 85%-át. 
 • Bérelt captive: A bérelt (ún. rent-a-cell) vagy PCC (protected cell captive) néven ismert programtípus esetén egy captive biztosítótársaság nyújt szolgáltatást, hogy a vállalattulajdonosoknak ne kelljen saját biztosítótársaságot létrehozniuk. Ezáltal a vállalat kiaknázhatja a captive biztosítótársaság előnyeit anélkül, hogy viselnie kellene egy saját captive létrehozásával és kezelésével járó kezdeti költségekkel, tőkebefektetéssel vagy karbantartási kiadásokkal járó terheket.

A PCC captive biztosítások száma jelentős növekedésnek indult, hiszen ezek gyorsabban, alacsonyabb költségek mellett és egyszerűbben elindíthatók. Egy vagy két fedezeti ágat biztosítanak azok számára, akiknek a különféle kockázatokat különálló ún. „sejtekbe” (cell) kell rendezniük.

 • Kockázatviselési csoport (Risk retention group, RRG): Az RRG-konstrukció csak az Egyesült Államokban érhető el. A hasonló biztosítási igényekkel rendelkező vállalatok egy közös felelősségbiztosítási társaságot hoznak létre a közös kockázatviselés érdekében. Ez a struktúra a potenciálisan költséges felelősségek, például a közúti szállítással és fuvarozással kapcsolatos autóipari kockázatok, vagy az orvosi műhibák esetén lehet hasznos. Ugyanakkor nem alkalmazható az olyan, „első felet érintő” (first-party) kockázatokra, mint a tulajdon vagy a munkavállalói kártérítés. 
 • Csoportos captive: Ebben a captive programban a tulajdonjog csak a biztosított felekre terjed ki. A captive elsődleges célja, hogy nagyobb hosszú távú költségstabilitást biztosítson, mint amekkorát a hagyományos piac lehetővé tesz. 

Azáltal, hogy a fentiek közül bármelyik struktúrát választhatja iparágtól függetlenül, jobb kockázatkezelést érhet el a saját captive biztosítási programja kidolgozásával.

Amint elindította saját captive programját, az egyedi jelentések és a versenytársakkal való összehasonlítás (benchmarking) révén betekintést kaphat saját programjába az adott iparág, vállalatméret és/vagy régió összefüggésében. 

A benchmarking segítségével olyan fontos kérdésekre is választ kaphat, mint a következők: 

 • A captive programom összhangban áll vállalati céljaink elérésének előmozdításával?
 • Hogyan használják a versenytársaim captive programjukat bizonyos kockázatok esetén?
 • Hogyan tud reagálni a captive program a felmerülő kockázatokra?

A Marsh kezel világszerte minden negyedik captive biztosítást. Olyan betekintést nyújthatunk, amely révén fokozhatja captive programja hatékonyságát és beazonosíthatja a potenciálisan lefedettséget igénylő területeket, valamint adatokkal alátámasztott ajánlásokkal szolgálhatunk a vállalat felsővezetése számára. 

A kereskedelmi biztosítások piacán az elmúlt években jelentkező kihívások, valamint a világjárvány elmúlt hónapokban tapasztalható hatásai miatt megugrott a captive biztosítások iránti érdeklődés. 

Most, a gazdasági bizonytalansággal és dinamikus piaci feltételekkel jellemezhető elmúlt évet követően a szervezetek világszerte egyre inkább nyitnak a captive biztosítások felé a nagy súlyú kockázatok kezelésének, valamint a nagyobb rugalmasság és a teljes kockázati költség feletti nagyobb kontroll megszerzésének eszközeként. Jelenleg a becsléseknek szerint több mint 6000 captive biztosító van jelen világszerte, és továbbra is magas számú alapításra számítunk, beleértve a 2022-es évet is.

A captive biztosítások a hagyományos és újonnan megjelenő kockázatok biztosítására is használatosak. A főbb fedezeti területek közé tartozik a teljes körű vagyonbiztosítás, a baleset-biztosítás, a gépjármű-felelősségbiztosítás, a munkavállalói kártérítés, az általános felelősségbiztosítás és a termék-felelősségbiztosítás, hogy csak néhányat említsünk. 

Az újonnan felmerülő kockázatok, például az ellátási lánc, az üzleti tevékenység feltételes felfüggesztése/felfüggesztése, a kiberfelelősség és az orvosi veszteségkorlátozás terén is jelentés növekedés figyelhető meg az elmúlt években. Ide tartoznak a nehezen biztosítható kockázatok, például az igazgatói és tisztségviselői felelősség, amelyek segítségével 53%-os növekedést sikerült elérni a PCC-alapítások terén 2020-ban. További részletek a 2021 Captive Landscape jelentésben találhatók.

Bár a captive biztosítás és önbiztosítás is a kockázatfinanszírozási mechanizmusok egy típusa, vannak köztük különbségek. 

Az önbiztosítás minden típusú biztosítási kockázat vállalásának hivatalossá tett módja. Ahelyett, hogy a kockázatot külső kereskedelmi biztosítótársaságra ruházná át, az önbiztosító cég pénzösszeget tesz félre a jövőbeli veszteségek finanszírozására. 

Az önbiztosításhoz hasonlóan a captive biztosítás is egy kockázatfinanszírozási mechanizmus, amellyel a vállalat biztosítja magát a jövőbeli veszteségek ellen. Ugyanakkor a captive biztosítási konstrukció esetén a biztosított formálisabb keretbe foglalja az egyedi üzleti kockázatai elleni védelmet saját biztosítótársaság létrehozásával. 

Egy tapasztalt captive biztosításkezelővel együttműködve a szervezet kizárólag a captive biztosítási programokra jellemző, egyedi előnyöket érhet el, beleértve a katasztrófa okozta veszteségek elleni megfelelőbb védelmet, és a hagyományos biztosítási konstrukcióban esetlegesen el nem érhető kockázatok lefedettségét. 

Bár a captive biztosítási programok számos potenciális előnnyel járnak, vannak olyan fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a captive biztosítótársaság alapítására vonatkozó üzleti döntés során:

 • Tőkekötelezettségek: Az anyavállalatnak biztosítania kell a captive üzleti tervének támogatásához szükséges tőkét a választott székhely szerinti biztosításszabályozási hatóság által meghatározottak szerint. Bár ezek a pénzeszközök az anyavállalat konszolidált csoportjain belül maradnak, előfordulhat, hogy nem érik el ugyanazt a hozamot, mintha az anyavállalat tevékenységébe fektetnék őket. 
 • Működési költségek: A vállalatnak számolnia kell az indulási és éves működési költségekkel, például a megvalósíthatósági tanulmány és a folyamatos captive biztosításkezelés költségeivel.
 • Időbeli elkötelezettség: Az anyavállalat menedzsmentjének időt kell szánnia a captive kezelésére. Egy captive alapítása nem egy rövid távú kezdeményezés, nem használható azonnali célelérésre. Sokkal inkább egy hosszú távú kötelezettségvállalás a szervezeti kockázatkezelési stratégia mellett. 

Azáltal, hogy a megfelelő erőforrásokat a captive biztosítótársasághoz rendeli, szervezete egyre jobban ellenőrzése alá vonhatja a kárigényeket és kárelhárítást, valamint alacsonyabb működési költséget érhet el a kereskedelmi biztosításokkal összehasonlítva.

A Marsh speciális szakértelemmel és globális tapasztalattal rendelkező captive csapata Önnel együttműködve egy olyan átfogó megoldást tud megalkotni, amely a szervezete egyéni kockázati kitettségeire és biztosítási igényeire szabott. Az iparág legjobb adatelemzéseit és benchmarkingértékeléseit felhasználva segítünk Önnek abban, hogy a kockázatokat saját feltételei szerint kezelje, és nagyobb ellenőrzést szerezzen vállalata teljes kockázati költsége felett.

A captive székhely az a hely, ahol a captive biztosító működési engedéllyel rendelkezik. Világszerte több mint 70 captive székhelyet tartunk számon – de ne illetődjön meg a számoktól. A székhelyek mindegyike két kategóriába sorolható: onshore és offshore. Az onshore székhelyek egy nagyobb országban vagy régióban, például az Egyesült Államokban vagy az Európai Unióban találhatók. Az offshore székhelyek a nagyobb országokon kívül találhatók, ide tartoznak például a Bermudák, a Kajmán-szigetek, Guernsey és a Man-sziget. 

Hogyan döntheti el, hogy melyik székhely a megfelelő vállalata számára? Egyedi szervezeti igényei alapján a captive biztosításkezelő Önnel együttműködve határozza meg, hogy kezdetben melyik székhelyet érdemes választani, és hogy idővel szükséges-e azt megváltoztatni. 

Szakembereink minden székhelyen segítenek végigvezetni Önt a captive teljes életciklusán – a megvalósíthatóságtól az optimalizálásig. 

Kollégáink

Placeholder Image

Gergely Dányádi

Sales and Business Development Leader

 • Hungary