Skip to main content

Éghajlatváltozás és fenntarthatóság

Ahogy a szervezetek a legkülönfélébb iparágakban éghajlatváltozási és fenntarthatósági stratégiákat dolgoznak ki, új kockázatokkal és kezelendő lehetőségekkel találkoznak.

Hogyan segít a Marsh?

Napjainkban bármely iparágban tevékenykedő vállalatnak folyamatosan fejlesztenie kell a hagyományos üzleti modelljét, hogy javítsa fenntarthatóságát és csökkentse az éghajlatra gyakorolt hatását. Ezek a fejlesztések párhuzamosan zajlanak az időjárással kapcsolatos szélsőséges események egyre gyakoribbá és súlyosabbá válásával, amelyek próbára teszik a szervezetek ellenálló képességét.

A kockázatok előrejelzésének, mérésének és kezelésének képessége kritikus előnyt jelent az átmenet során. A Marshnál segítünk a vállalkozásoknak az üzleti rezilienciájuk növelésében: segítségünkkel lépést tarthatnak a változó kockázati környezettel, felkészülhetnek a nemkívánatos eseményekre, és biztosítást köthetnek az új típusú kockázatok elleni védelem céljából.

Szervezetének olyan környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szemléletet tudunk nyújtani a kockázatkezelésben, amely segíthet a versenytársaival szemben előnybe kerülni. Ügyfeleinkkel közösen olyan proaktív tervet készítünk, amely támogatja vállalatának pénzügyi stabilitását, miközben segít egy olyan világ megteremtésében, amely az elkövetkező generációk számára is fenntartható.

Termékek

Általános GYIK

Minden vállalkozásnak egyedi sebezhetőségekkel kell szembenéznie a mindennapi működés során; az éghajlatváltozás azonban minden iparágban felerősített számos fontos kockázati területet, például:

  • Fizikai: A súlyos erdőtüzek, rekordszintű hőhullámok és az intenzív áradások miatt az éghajlatváltozás által az embereknek, illetve a vagyonban és az ellátási láncokban okozott lehetséges fizikai károk mindenhol jelentős veszteségeket okoznak a vállalatoknak. Ezek a változó természeti események új kihívásokat is teremtenek a kockázatkezelés és az ellenálló képesség megőrzése terén, különösen figyelembe véve azt, hogy egyes fedezetek megszerzése egyre nehezebbé válik.
  • Átmenet: Az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás folyamata sokak számára új kockázatokkal jár, beleértve a politikai, technológiai vagy befektetői hangulatban bekövetkező változásokat, amelyekkel meg kell birkózni.
  • Reputációs: A szervezeteknek képesnek kell lenniük arra, hogy egyértelmű fenntarthatósági és éghajlatváltozási kezdeményezéseket határozzanak meg, illetve priorizálják és megvalósítsák őket. Az ennek elmulasztásával járó pénzügyi és hírnevet érintő hatás ugyanolyan költséges lehet, mint maga az esemény fizikai kára.

A vállalatoknak olyan proaktív kockázatkezelési stratégiát és programot kell megalkotniuk, amely mindhárom kockázatot kezeli, mivel a legtöbb vállalat mindháromnak a hatását meg fogja tapasztalni az elkövetkező években.

A biztosítók egyre inkább értékelik biztosítottaik fenntarthatóságát (ESG-besorolás) és az átállást érintő kötelezettségvállalásaikat, mivel igyekeznek csökkenteni a kibocsátást a biztosítási portfóliójukban. Egyes vállalatok számára ez a kockázatátruházáshoz való hozzáférés korlátozását eredményezheti, míg mások számára jobb feltételekhez vezethet. További következmény a termékinnováció, amely támogatja a biztosítottakat abban, hogy egy káreseményt követően és az új kockázatok fényében jobban fel tudjanak épülni.

Iparágtól függetlenül a következő biztosítási vonatkozásokkal kell számolnia: 

  • Igazgatók és tisztségviselők (D&O) felelőssége: Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázati tényezőkhöz való alkalmazkodás elmulasztása eredményeként az igazgatók és tisztségviselők ellen a részvényesek keresetet indíthatnak kötelességszegés vagy a részvények értékének elvesztése miatt. Ennek a sebezhetőségnek a kezelése különösen kritikus lesz a jövőben a magas szén-dioxid kibocsátással járó iparágak számára.
  • Vagyon: A kiterjedt erdőtüzek, áradások és más súlyos időjárási események közepette a szervezeteknek proaktívan kell tervezniük, a fizikai eszközök elvesztésének vagy károsodásának lehetőségét is figyelembe véve. 
  • Üzletmenet megszakadása: Az időjárással kapcsolatos kockázatok növekedésével egyre relevánsabb szemponttá válhat az üzletmenet megszakadása, különösen az ügyfelek és a beszállítók szempontjából. Az üzletmenet megszakadásának megelőzését célzó tervezésnek ki kell terjednie az olyan eseményekkel kapcsolatos zárlatokra és veszteségekre is, mint a hőség, a szárazság és az árvíz.

Bár az egyes szervezetek által az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatkezelési megközelítésben figyelembe veendő eszközök jelentősen eltérnek egymástól, a fenti fedezeteket tartalmazó átfogó biztosítási kötvényportfólió segíthet a veszteségek mérséklésében és a kockázati sebezhetőségek egészének kezelésében.

Az ESG a növekedés egyik fő hajtóereje lehet, és fontos szerepet játszhat az üzleti ellenállóképesség növelésében. Ezért a vezetők minden iparágban a fenntarthatósági kezdeményezésekre összpontosítanak a kockázatok csökkentése és a lehetőségek kiaknázása érdekében. Napjainkban az ESG-nek a vállalati stratégia részévé kell válnia, és be kell épülnie az üzleti és működési modellbe. 

Mi a következőkben nyújthatunk segítséget:

  • Felkészülés: A szervezeteknek alapfelmérést kell készíteniük jelenlegi működésükről a nettó nulla energiafelhasználást célzó tervezés és a fenntarthatósági jelentések támogatása érdekében. A zökkenőmentes átmenethez olyan átfogó kockázatkezelési megközelítésre van szükség, amely foglalkozik a környezetre, az emberekre és az irányításra gyakorolt hatásokkal.
  • Biztosítás: Amint a vezetők tisztában vannak kockázati környezetükkel, olyan biztosítási partnerrel kell együttműködniük, aki készen áll arra, hogy új és innovatív szolgáltatási ajánlatokkal segítsen kezelni az újonnan felmerülő veszélyeket. 
  • Elemzés: Az adatalapú döntéshozatalnak az összes fenntarthatósági kezdeményezés ösztönzését kell céloznia. A természeti katasztrófák egyre súlyosabbá és nehezebben előrejelezhetővé válnak, így a kockázat megértéséhez és a tervezéshez elengedhetetlen lesz a legjobb modellező eszközök és a prediktív analitika alkalmazása.

Napijaink vezetői számára a mindennapi működés fenntartása a fenntarthatóbb folyamatokra való áttérés mellett kritikus fontosságúnak bizonyul a nyereségesség megőrzése, a fogyasztói elvárásoknak való megfelelés és a szabályozást érintő változásokkal való lépéstartás szempontjából.

A Marsh vállalatnál segítünk egy olyan proaktív kockázatkezelési program kiépítésében, amellyel mérsékelheti az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat, megvédheti vagyonát, valamint a vállalat és a bolygó jövőjébe fektethet be.