Kockázatelemzés

A megfelelő adatok, elemzések és technológiák révén a vezetőség holisztikus, prediktív hozzáállást sajátíthat el a kockázathoz való viszonyában, és ezen ismeretek alapján stratégiai döntéseket hozhat, miközben továbbra is tartja magát a vállalati célkitűzésekhez.

A szervezeteket világszerte egyre nagyobb mértékben érintik azok a sorozatosan felbukkanó, összetett kihívások, amelyek alapvetően kihatnak arra, hogy a vállalatok el tudják-e érni céljaikat vagy sem. Egy ilyen folyamatosan változó környezetben a vállalatvezetőknek nem nyújtanak eleget a klasszikus nézőpontok, a bonyolult modellek és az átlagügynökök referenciaértékei, amikor kockázatkezelésről van szó. 

Ehelyett valós idejű, hasznosítható ismeretekre van szükségük, kifejezetten a vállalatuk igényeire szabottan, hogy tágabb perspektívában tudjanak gondolkodni, és tervezni tudjanak a jövőre nézve.

Elemzési megoldásaink olyan tudással, szakértelemmel és információkkal ruházzák fel Önt, amelyek segítenek kiigazodni a mai környezetben, nyomon követni és előre látni a felbukkanó kockázatokat, jobb üzleti döntéseket hozni, a szervezetet magabiztosan irányítani.

A Marsh iparágvezető adatai, elemzései és technológiái olyan kockázatkezelési ismereteket biztosítanak, amelyek a vezetői csapat céljaihoz és elképzeléseihez igazodó kockázatkezelési stratégiák jobb megtervezését, finanszírozását és megvalósítását teszik lehetővé.

Általános GYIK

A kockázatok kezelése összetett feladat tud lenni. Ezért a vállalat irányításához és a pénzügyi eredmények folyamatos javítására irányuló lépések megtételéhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak olyan elemzési eszközök, amelyekkel felmérhető a kockázatoknak való kitettség, illetve a kockázatok hatása. 

Elemzések és technológiák segítségével egyszerűbbé lehet tenni a kockázatkezelést. Az eszközökkel és megbízható stratégiával megtámogatott adatok és kockázati elemzések biztosítják vállalatának azokat az alapvető dolgokat, amelyekkel figyelemmel kísérheti, mérsékelheti és kezelheti a kockázatokat. Az elemzésekre támaszkodva nagy hatékonyságot érhet el a következők terén:

 • Kockázat beazonosítása: Használjon konkrét adatpontokat annak megértéséhez, hogy honnan várható kockázat. 
 • Kockázatértékelés: Készítsen profilokat az egyes kockázatokról, és mérje fel ezek hatását.
 • Kockázatcsökkentés: Adatokra támaszkodva reagáljon bizonyos kockázatokra a felismert viselkedések alapján. 
 • Kockázatfigyelés: Mérje, hogyan javul a kockázatok kezelése, és hogyan alakulnak a fenyegetések az idő elteltével. 
 • Kockázati jelentés: Értékelje újra a kockázatokat, hogy meghatározza az életciklusukat, és tanuljon a múlt hibáiból.

Szigorúan alkalmazott kockázatkezelés esetén Ön felkészültebb lesz a folyamatosan változó folyamatok, az egyre kifinomultabb szabályozások és a gazdasági feltételek alakulásának kezelésére. Ez azt jelenti, hogy Önnek több eszköz áll a rendelkezésére a vállalat pénzügyi eredményességével kapcsolatos célokra irányuló stratégiák megvalósításához. 

Modern, folyamatosan gyorsuló kockázati környezetben élünk. Ezért elengedhetetlen, hogy olyan elemzési eszközök álljanak rendelkezésre, amelyekkel úgy lehet mérsékelni a kockázatot, hogy közben a vállalat ütemtervétől sem térünk el. Íme a kockázatelemzés által a vállalat számára adódó lehetséges előnyök közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

 • Tökéletesítheti a vállalati információkat: Az elemzés segít mélyebbre hatolni a szervezeten belül jelentkező esetleges problémákba, és jobb helyzetet eredményez ezek uralásához.
 • Figyelemmel kísérheti az általános vállalati teljesítményt: Ezáltal világos képet kap arról, mi válik be a vállalatnál és mi nem. 
 • Előre jelezhet adatokat, hogy megalapozott döntések szülessenek: Ha időben megérti a problémákat, akkor könnyebben el tudja kerülni őket a jövőben. 
 • Veszteségek megelőzése az idő elteltével: Időben vegye észre a figyelmeztető jeleket, hogy nagyobb biztonságot és hatékonyságot érjen el a vállalat minden területén. 

Leegyszerűsítve mindezt: a kockázatelemzés fel tudja készíteni vállalatát a közeli és a távoli jövőre egyaránt. 

A mesterséges intelligencia (AI) és a prediktív technológia terén elért előrelépésekkel jelentősen bővültek a kockázatelemzés lehetőségei, és a különböző szervezetek egyre gyorsabban sajátítják el ezeket. Azzal párhuzamosan, ahogy a feldolgozási képességek és a szoftverek folyamatosan egyre kifinomultabbá válnak, néhány új tendencia figyelhető meg:

 • Szervezeti stratégia: Ahelyett, hogy másodlagos tervezési eszközként használnák a kockázatelemzést, az egyre inkább a stratégiai párbeszédek középpontjába kerül, valós idejű segítséget nyújtva az adatokon alapuló döntésekhez.
 • Adattisztítás: Amint a vállalatok kezdik felismerni a kockázatelemzésben rejlő lehetőségeket, a vezetők is egyre inkább előtérbe helyezik az adatokkal kapcsolatos, a vállalati adatbázisok megtisztítására irányuló kezdeményezéseket, ezáltal úgy tudják alkalmazni a kockázatelemzést, hogy még nagyobb pontossággal érnek el eredményeket. 
 • Automatizáció és AI: Mivel elképesztően növekszik a rendelkezésre álló információmennyiség, és újabbnál újabb, fejlett AI-alapú algoritmusok látnak napvilágot, a kockázatelemzést egyre inkább használják arra, hogy adatalapú ismeretek biztosításával és lehetséges megoldások ajánlásával segítsen a döntéshozóknak.

A kockázatelemzés egyre kifinomultabbá és hozzáférhetőbbé válik, így a szervezeteknek érdemes fontolóra venniük, hogy beruházzanak ebbe a képességbe, és beépítsék a kockázatkezelési kezdeményezéseikbe és stratégiáikba, hogy nagyobb tervezési pontosságot érjenek el, proaktív lépéseket tegyenek, és több területen is csökkentsék a kockázatoknak való kitettséget. 

A kockázatelemzés révén a vállalatvezetők csökkenteni tudják a teljes kockázatkezelési költségeiket, többek között az alábbi képességeknek köszönhetően:

 • Adatkezelés: A kockázatelemzés segítségével a szervezetek egyetlen holisztikus platformon tudják összevonni különálló adataikat, ami egy egységesebb perspektívát hoz létre, értékes ismereteket kínálva.
 • Proaktív kockázati tervezés: A kockázatelemzés segítségével a vállalatvezetők olyan hasznosítható ismereteket kapnak, amelyek proaktívan kezelik az ágazatra jellemző kihívásokat, mérsékelve az esetleges kockázati kitettséget, valamint csökkentve a reagálási időket és a veszteségeket egy tényleges válság esetén.
 • Vállalati szintű együttműködés: Abból kiindulva, hogy az üzletmenetben jelentkező zavarok mindig szélesebb körben is éreztetik hatásukat, a kockázatelemzés segít egységesíteni egy szervezet szemléletmódját, miközben rálátást ad a csapatoknak a saját sérülékeny pontjaikra, és egy világos tervet kínál ezek kezeléséhez.

Napjaink összetett kockázati viszonyai mellett a kockázatelemzés lehetőséget nyújt a vezetőknek, hogy magabiztosabban kísérjék figyelemmel, értékeljék és kezeljék a kockázatokat. 

A kockázatelemzés kulcsfontosságú eleme egy átfogó és hatékony kockázatkezelési terv kidolgozásának. A kockázatelemzésnek köszönhetően eltűnnek a találgatások és a szubjektív tényezők a tervezési folyamatból, és nem kell kizárólag véleményekre, illetve korlátozott múltbeli adatokra támaszkodni a jövőbeni tendenciák meghatározása során. 

Ami pedig a döntéshozókat és az érdekelteket illeti, a kockázatelemzés jellemzően egy megalapozottabb, pontosabb megközelítéshez vezet a kockázatkezeléshez kapcsolódó tervezés terén.

A big data a kockázatkezelés nélkülözhetetlen eszköze, mivel segít a szervezeteknek kiértékelni a több különböző forrásból származó, eltérő adatokat. Mivel így egy nagyobb adatkészlet áll rendelkezésre, a kockázatelemzés során szerzett ismeretek is pontosabbak annak a feltöltött adatmennyiségnek a méretéből adódóan, amelyből extrapolálják ezeket.

Napjaink rohamosan változó kockázati környezetében a vállalatvezetők nem érik be a klasszikus szempontokkal, amikor kockázatkezelésről, tőkeallokációról és eredmények eléréséről van szó. A kockázatelemzésnek központi szerepet kell szánni a döntéshozás és a tervezés folyamatában. 

Our people

Image placeholder

Gergely Dányádi

Sales and Business Development Leader