Skip to main content

Kezességvállalás

A piacokon jelenleg uralkodó versenyhelyzet a szerződésekben foglalt ígéretek betartásával kapcsolatos megbízhatóságot, a költségek csökkentésére való folyamatos odafigyelést és egyre nagyobb mennyiségű forgótőkét tesz szükségessé. Szakembereink a kezességgel kapcsolatos olyan innovatív tanácsadási szolgáltatásokat biztosítanak, melyek támogatják a szervezeteket üzleti tevékenységeik ellenállóképességének erősítésében, valamint növekedési célkitűzéseik elérésében.

Egy vállalkozás működtetéséhez a vállalat szerződéseire és egyéb pénzügyi kötelezettségeire vonatkozóan garanciákra van szükség. A kezesi biztosítások (azaz bondok) előnye, hogy igénybevételük által pénzeszközök szabadíthatók fel, nem csökken a hitelfelvételi kapacitás, továbbá lényeges költségmegtakarítással járhatnak a banki akkreditívekhez képest.

A Marsh kezességvállalási szakértőkből álló nemzetközi csapata segítséget tud nyújtani a vállalkozásoknak hitelkeretük fenntartását és pénzügyi kockázataik csökkentését célzó stratégiák és megoldások megvalósításában.

Házon belüli ágazati szakértelmünket és tapasztalatainkat ötvözve egyedülálló kezességvállalási megoldásokat dolgozunk ki különféle iparágak és földrajzi területek számára. Nemcsak a vállalati mérlegre koncentrálunk, hanem ezen túlmenően a mögöttes eszközökön alapuló, személyre szabott megoldások feltérképezésével segítjük elő vállalkozásának jövedelmező növekedését.

Általános GYIK

A kezesi biztosítás egy biztosítótársaság által valamely cég nevében egy adott kedvezményezett számára kibocsátott garancia. Célja egy projekt befejezésének vagy valamilyen áru, illetve szolgáltatás nyújtásának a garantálása. 

A kezesi biztosítási konstrukciók leggyakoribb kedvezményezettjei állami szervezetek, amelyek például a kormány által az adófizetők pénzéből finanszírozott útépítési projektekkel kapcsolatban vehetnek igénybe ilyeneket. Kedvezményezett szervezetek lehetnek még többek között adóhatóságok, vámhatóságok, bíróságok, valamint környezetvédelmi hatóságok. 

A magánszektorban kedvezményezett lehet a munkáltatóként vagy projektgazdaként eljáró fél, illetve az építkezési projektek vagy késztermékek vevője.

A kezesi biztosítások használhatók fizetési garanciaként, jellegüket tekintve pedig lehetnek szabályozói vagy kereskedelmi/szerződéses konstrukciók.

A szabályozói jellegű kezesi biztosítások közé tartoznak a következők: 

 • A kormány által valamilyen építkezési projekttel – például utak, repülőterek, kikötők építésével vagy vasútépítéssel – kapcsolatban előírt kezesi biztosítás.
 • Importőrök által a vámhatóság, mint kedvezményezett számára kötendő kezesi biztosítás az adók és vámok megfizetésének biztosítására.
 • A köztulajdonban lévő földek természeti kincsek bányászatakor vagy kiaknázásakor megfelelő gondossággal történő védelmét garantáló kezesi biztosítások.
 • Adókivetéssel kapcsolatban a kormánnyal folytatott jogvitához kapcsolódó fizetésigarancia-biztosítások.
 • A tisztességtelen piaci versennyel kapcsolatos jogvitákból eredő bírságok, pénzbüntetések vagy kártérítések ellen benyújtott fellebbezésekre vonatkozó bírósági garanciabiztosítások.

A nem szabályozói jellegű kezesi biztosításokat szerződési vagy fizetési biztosítékként bocsátják ki szerződéses vagy fizetési kötelezettségek fedezeteként. A kezesség harmadik fél által vállalt garanciaként működik. 

A kezesség a bankgarancia (azaz az akkreditív) megfelelője a biztosítási ágazatban. A kezesség ugyanakkor fokozhatja a bankok és a vállalatok – így általánosságban a piac – likviditását. Fontos szerepet játszik a tőkekövetelménnyel kapcsolatos előírások lazításában, valamint az értékes likviditási források megőrzésében, különösen a gazdasági volatilitás időszakaiban.

A kezesség lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy szerződő félként részt vegyenek olyan ügyletekben, amelyekben harmadik fél feltételhez kötött biztosítékát írják elő. Mivel a kezesi biztosítások mérlegen kívüli tételek, és így nem járnak hitelkeret felhasználásával, hozzájárulhatnak a vállalkozások likviditási helyzetének javításához. A kezesség emellett tovább javíthatja a likviditási helyzetet azáltal, hogy tőkekifizetések helyett ezeket a biztosításokat lehet bevezetni a könyvekbe.

Számos üzletágban használnak kezesi biztosítást, köztük például a következőkben:

 • Építőipar
 • Energiaszektor
 • Élelmiszeripar 
 • Kiskereskedelem
 • Gyártás
 • Kommunikáció, média és technológia
 • Pénzügyi szektor
 • Bányászat

Kollégáink

Bence Buttás

Bence Buttás

Senior Client Executive, Corporate Client Practice

 • Hungary