Felhasználási feltételeit

A weboldal üzemeltetője a <Hivatalos cégnév> („Marsh”), mely a Pénzügyi Irányító Hatóság engedélyével és szabályozása alatt működik.  Kérjük, olvassa el gondosan az alábbi feltételeket („Feltételek”). A weboldal használatával beleegyezik abba, hogy betartja ezeket a feltételeket, a Marsh Adatvédelmi nyilatkozatát is beleértve. Amennyiben nem egyezik bele a feltételek betartásába, ne használja illetve tekintse meg a weboldalt.

KÉRJÜK, A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET:

 1. Bár a Marsh minden ésszerű erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a weboldalon található információk a feltüntetésük idején helytállóak legyenek, tudnia kell, hogy a Marsh nem vállal felelősséget azért, ha az információk hiányosak, pontatlanok vagy elavultak.
 2. Hacsak a weboldalon erről kifejezetten nem rendelkezik, a Marsh nem vállal felelősséget egyetlen weboldal tartalmáért és használatárt, illetve az Ön által küldött vagy fogadott egyetlen üzenetért sem.
 3. A weboldalhoz fűződő minden jelenlegi és jövőbeli szerzői jog és más szellemi tulajdonjog tulajdonosa a Marsh és licenctulajdonosai. Jelen feltételek értelmében a weboldalt illetően Ön kizárólag a weboldal korlátozott használati jogára szerez jogosultságot. Ön beleegyezik a Marsh és licenctulajdonosai tulajdonjogainak védelmébe, valamint abba, hogy a Marsh vállalatot azonnal írásban értesíti (az elérhetőségeket lásd alább), amennyiben a weboldalhoz való jogosulatlan hozzáférésről vagy a weboldal bármely tulajdonjogot sértő használatáról szerez tudomást.
 4. Kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú használatára illetve szervezete nem kereskedelmi célú használatára jogosult arra, hogy a weboldalról információkat illetve tartalmat nyomtasson ki vagy töltsön le. A weboldalnak és tartalmának semmilyen részét, semmilyen média közvetítésével nem kínálhatja fel értékesítésre, nem adhatja el illetve forgalmazhatja. A weboldal egyetlen részét sem teheti elérhetővé egy másik weboldal részeként, sem internetes hivatkozás formájában, sem másként, hacsak erre a Marsh írásban fel nem jogosította. Az engedélykéréshez küldjön e-mailt vagy levelet a Marsh vállalatnak (az elérhetőségeket lásd alább), az alábbi adatok megadásával: (a) az Ön neve vagy a hivatkozás(ok)ért felelős műszaki kapcsolattartó neve; (b) vállalatának neve; (c) az Ön vagy a hivatkozás(ok)ért felelős műszaki kapcsolattartó e-mail címe és telefonszáma; valamint (d) annak a weboldalnak a címe(i), ahol a kezdőoldal hivatkozása(i) meg fog jelenni. A Marsh nevet nem használhatja, illetve a Marsh márkával nem élhet vissza semmilyen formában; ennek a használatnak vagy visszaélésnek a megállapítása kizárólag a Marsh belátásától függ.
 5. A weboldalt nem használhatja semmilyen illegális célra, és beleegyezik különösen abba, hogy nem küld, használ fel, másol, posztol vagy enged más részéről posztolni olyan tartalmat, amely becsületsértő, obszcén, gyalázkodó, szeméremsértő, illetve valamely személy magánélethez való jogát sérti. Beleegyezik abba, hogy nem küld kéretlem promóciós vagy reklámanyagot, levélszemetet vagy hasonló anyagokat, illetve olyan méretű üzeneteket, melyek akadályozhatják a weboldal működését vagy azt, hogy más látogatók a weboldal használatát élvezzék.
 6. A Marsh fenntartja magának a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül bővítse, módosítsa, megváltoztassa, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a weboldal egészét vagy bármely részét, illetve korlátozza vagy megtiltsa annak elérését.
 7. Az általunk megszerzett információkat bizalmasan kezeljük és kizárólag Adatvédelmi nyilatkozatunknak illetve az Ön utasításainak megfelelően hozzuk nyilvánosságra.

  Az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások normál menete során előfordulhat, hogy az információkat megosztjuk a Marsh & McLennan Companies Group („MMC”) cégcsoporton belül, és felhasználjuk kutatási, statisztikai, valamint bűnmegelőzési célokra. Az előbbi célokra, valamint rendszeradminisztrációs célból sor kerülhet a továbbításukra bármely országba, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országokat is. Előfordulhat továbbá, hogy felhasználjuk arra, hogy ügyfeleinket olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkkal lássuk el, melyek véleményünk szerint érdeklődésükre tarthatnak számot.

  Amikor ügyfeleink személyes adatokat tartalmazó információt (neveket, címeket illetve egyéb, élő személyekhez fűződő információkat) adnak át nekünk, ezt az adatot az adott ügyfél általános biztosítási és egyéb szolgáltatásainak végrehajtására őrizzük meg és használjuk fel, abban a hiszemben, hogy azokat a személyeket, akikre az adat vonatkozik, tájékoztatták az adat megszerzésének indokáról (indokairól), és arról a tényről, hogy sor kerülhet ennek harmadik felekkel, például az MMC vállalatcsoporttal való közlésére.
 8. Ön ezúton beleegyezik, hogy a Marsh vállalatot kártalanítja mindazon költségek, kárigények, veszteségek és károk (köztük jogi díjak) tekintetében, melyeket a weboldallal való visszaélése vagy a jelen feltételek Ön által való megsértése miatt merültek fel, vagy amelyeket a Marsh vállalat ellen az előbbiek miatt ítéltek meg.
 9. Előfordulhat, hogy ez a weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, melyekre azonban a Marsh vállalatnak nincs befolyása. A Marsh nem vállal felelősség az ilyen más weboldalakon található tartalom pontosságáért vagy más jellemzőjéért, valamint a rajtuk folytatott tevékenység biztonságáért. Ezeket a weboldalakat Ön a saját felelősségére használja.
 10. Amennyiben megsérti ezeket a feltételeket, a Marsh vállalatnak lehetősége van arra, hogy felfüggessze a weboldalhoz való hozzáférést, illetve megtagadja, hogy a továbbiakban hozzáférést biztosítson Önnek hozzá.
 11. Ezt a weboldalt, hacsak másként nincs jelezve, jótállás és garanciák nélkül, ingyenesen bocsátjuk az Ön rendelkezésére, és a Marsh nem vállal felelősséget Önnel szemben (a Marsh gondatlansága vagy csalás okozta személyi sérülés vagy haláleset kivételével) sem szerződéses, sem (a gondatlanságot is beleértve) szerződésen kívül felmerülő, sem egyéb okból, mely a weboldal kapcsán merül fel. Egyedüli jogorvoslati lehetősége a weboldal használatának abbahagyása. A Marsh felelőssége nem korlátozható a közvetlenül a Marsh gondatlansága által okozott haláleset vagy személyi sérülés esetén.
 12. Jelen feltételeket a Marsh időről-időre módosíthatja. Amennyiben a weboldal a változások után tovább használja, ez a változások elfogadását jelenti az Ön részéről.
 13. A weboldal tartalmát és jelen feltételeket a magyar jogszabályok szabályozzák, és a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.
 14. Amennyiben kérdezne vagy érdeklődne a weboldallal vagy a Marsh vállalattal kapcsolatban, ezt megteheti kapcsolatfelvételi űrlapunk segítségével, vagy írhat nekünk a következő címre:

Marsh Kft
Corvin Irodák, Futó utca 47-53
1082 Budapest, Magyarország
E-mail küldése