Verantwoord Bestuur

Een correct bestuursbeleid, integer handelen en het behoud van het vertrouwen van onze aandeelhouders vormen enkele van de belangrijkste waarden en normen van Marsh.

De openbare website van Marsh, die is gebaseerd op wat wij betrouwbare bronnen achten, bevat enkel algemene informatie over risicobeheersing en verzekeringen. De informatie is niet bedoeld als advies in individuele situaties en kan dan ook niet als zodanig worden opgevat.

Passages over juridische, fiscale of boekhoudkundige kwesties moeten worden gelezen als algemene observaties die alleen zijn gebaseerd op onze ervaring als verzekeringsmakelaars en risicoadviseurs en deze kunnen dan ook niet worden opgevat als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. Hiertoe zijn wij niet bevoegd.

Jaarverslagen en -vergaderingen

De wereldwijde resultaten van onze financiële prestatie zijn terug te vinden op de beleggers pagina op de website van onze moedermaatschappij, Marsh & McLennan Companies. Hier vindt u een overzicht van het laatste nieuws, de financiële resultaten, aandelen- en aandeelhoudersinformatie, jaarverslagen en jaarvergaderingen.

Bedrijfsinformatie

Marsh is een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een wereldwijde professionele dienstverlener die haar klanten voorziet van adviezen en oplossingen op het gebied van risico, strategie, en mensen. Marsh & McLennan Companies is tevens moederbedrijf van Guy CarpenterMercer, en Oliver Wyman.

In Nederland staat ons bedrijf ingeschreven bij de plaatselijke Kamer van Koophandel (KvK) als Marsh B.V. onder nummer 24120005. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Daarnaast valt Marsh B.V. onder de bevoegdheid en regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons registratienummer is 12010064. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Financiële Markten.

Tot slot is Marsh B.V. aangesloten bij organisaties die kwaliteitseisen stellen aan hun leden. Deze eisen gelden voor de inhoud van het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van de medewerkers op peil wordt gehouden. Deze organisaties zijn:

Beloningbeleid

Informatie over het Beloningsbeleid van Marsh vindt u hier.

Klachtenafhandeling

Wij streven er voortdurend naar onze klanten een uitstekende dienstverlening te bieden en altijd open te staan voor hun mening. Alle klachten worden efficiënt, effectief en eerlijk afgehandeld.

Een klacht, die zowel schriftelijk, telefonisch als persoonlijk kan worden ingediend, moet in eerste instantie worden gericht aan uw eigen contactpersoon bij Marsh. In alle andere gevallen kunt u uw klacht richten aan:

Marsh B.V.
t.a.v. de afdeling Legal & Compliance
Postbus 232
3000 AE Rotterdam
+31 10 40 60 600
Fax +31 10 42 06 806
Stuur een e-mail

Mocht u echter niet tevreden zijn over de manier waarop wij een klacht hebben afgehandeld, dan heeft u het recht uw klacht te richten aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 35 52 248
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Wanneer u reden ziet om een klacht in te dienen, zullen wij deze afhandelen volgens onze klachtenafhandelingprocedures. Deze procedures zijn in overeenstemming met de eisen en richtlijnen van onze toezichthouder.

Opdrachtvoorwaarden

De opdrachtvoorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Marsh, zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden (English version here) en servicebeginselen (English version here) en, in sommige gevallen, in een gepersonaliseerde Service Level Agreement. Voordat Marsh met de klant een overeenkomst aangaat, wordt een kopie van deze documenten aan de klant verstrekt.

De voorwaarden die op u van toepassing zijn, kunnen per land verschillen en zijn afhankelijk van het land waarin u zakendoet en van de diensten die u worden aangeboden. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger bij Marsh wanneer u de voorwaarden wenst te ontvangen die van toepassing zijn op uw specifieke situatie.