Marsh McLennan 150 år!

150 år av kunskap samlat i 150 sekunder.

150 år av kunskap samlat i 150 sekunder.

I 150 år har vi hjälpt våra kunder att förutse risker och se möjligheter för att skapa en hälsosammare och mer hållbar framtid. Idag är vi världens ledande tjänstefirma inom områdena risk, strategi och personal. Med 76 000 medarbetare runtom i världen hjälper vi våra kunder att navigera i en alltmer dynamisk och komplex värld. Tack vare vår långa historia och samlade erfarenhet räknar vi med att finnas där för våra kunder i minst 150 år till.

Resilience in a complex world


"Mycket handlar om att förutspå det oförutsedda. Vi använder alla de erfarenheter vi har från våra 150 år av rådgivning för att vara relevanta för våra kunder både idag och i framtiden." - Henrik Edwall, Head of Marsh Advisory på Marsh.

Läs mer!

Anticipating future risks

"150 år av kunskap och erfarenhet har gjort att vi har samlat på oss en stor kunskapsbank. Det är någonting vi kan utnyttja när vi utforskar nya områden, vilket till exempel cyberförsäkring är." - Maria Sahlin, Cyber Client Advisor på Marsh.

Läs mer!

Investing in the future


"Det är väldigt tydligt som anställd att vi sitter på en lång historia och samlad erfarenhet från många kriser, att vi har varit med om goda och dåliga tider. Det gör oss väl rustade för att klara av framtida utmaningar inom risk management, kapitalförvaltning och hållbara investeringar."- Silva Hanell, Partner på Mercer Investment Solutions. 

Läs mer!

Investing in people

"Jämlikhet och mångfald är otroligt viktigt för framgång idag. Jag skulle vilja ta det så långt som att säga att det är en förutsättning för att lyckas." - Anna Jägerhorn, Senior Associate, Career Sales & Product Leader på Mercer. 

Läs mer!