Skip to main content

Sağlık Sigortaları Ve Çalışan Yan Haklar

Sağlık sigortaları ve çalışan yan hak programları bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve Marsh buna ilişkin uzun vadede sürdürülebilirlik sağlayan bir yaklaşım sunuyor.

Sağlık sigortaları ve çalışan yan haklar sektörü hızlı bir değişim süreci yaşıyor. Çalışan başına sağlık sigortaları ve yan hakların toplam yıllık maliyeti, hem çalışanın kazancını hem de enflasyon oranlarını aşmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra yeni yasalar ve düzenlemeler,  ek karmaşa ve ilave giderleri beraberinde getiriyor. Tüm bunlara ilave olarak bu alanda kritik yeteneklerin olmayışı, kilit çalışanları çekecek olan rekabetçi sosyal hakların sunulmasına yönelik bir baskı da yaratıyor.

Marsh’ın sahip olduğu deneyimin kapsamı ve derinliği, sağlık sigortaları ve çalışan yan haklar tasarımına yönelik daha bütünsel bir yaklaşımı size sunabileceğimiz anlamına geliyor. Riskin asgariye indirilmesine, sosyal haklar yapısının optimize edilmesine ve personel bağlılığının azamiye çıkartılmasına yardım eden stratejik tavsiyeler ve brokerlik hizmetleri sunmak için Mercer ile birlikte çalışıyoruz. Mercer Marsh Benefits ekibimiz ile birlikte çalışarak, sağlık sigortaları ve yan haklarınızın yönetim şeklini düzenleyebilir ve şirket süreçlerinize uyum ihtiyaçlarını daha iyi değerlendirebilirsiniz ve böylece maliyet tasarrufu da sağlayabilirsiniz.

Belli başlı sağlık hizmetleri sağlayıcılarının neredeyse tamamı ile olan ilişkilerimizin gücünü kullanarak, trendleri öngörüyor ve maliyetlere, poliçe şartlarına ve sunulacak çözümlere ilişkin müzakerelerimizi müşterilerimize değer katacak şekilde şekillendirip, geliştiriyoruz. Sizinle yakından çalışarak mevcut piyasa dinamiklerini anlamanıza, amaçlarınızı ve zayıf noktalarınızı belirlemenize ve bunun ardından kurum ihtiyaçlarınıza uyarlanmış özgün bir strateji geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Marsh’ın bu alanda kurumlara özel içerikler sunan kapsamlı benchmarking analizlerini ve sağlık kurumlarına ilişkin network optimizasyonunu içeren bir dizi uygulama kullanır.  Küçük yerel işletmelerden büyük çok uluslu organizasyonlara kadar her büyüklükteki müşterilerle çalışmaktayız. Sahip olduğumuz kapsamlı deneyim, en iyi uygulamaları belirlememize ve dünyanın neresinde olursanız olun ihtiyaçlarınıza göre bunları sınıflandırmamıza imkan sağlar.

 

Insights