Skip to main content

Hajózás, tengeri szállítmányozás

A gazdaság minden területét érintő bizonytalanság és változás új kihívásokat, de fejlődési lehetőségeket is teremt a tengeri szállítmányozás pénzügyi aspektusaiban, a hajóépítés, a hajózás, a kikötők és terminálok tekintetében, valamint a rakománykezelés és a logisztika területén is.

A napjainkban tapasztalható példátlan mértékű globális bizonytalanság a tengeri szállítmányozási és logisztikai iparágakra is hatást gyakorol. Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások és ipari szabályozás, valamint a technológiai fejlődés és a „big data” felgyorsítja a kockázatelemzés sebességét és konvergenciáját. Az olyan újszerű és váratlan kockázatok, mint a világjárványok, az ellátási láncokat érő sokk, a kiberfenyegetések és a késedelmek okozta világszerte tapasztalható szállítmányozási elmaradások tovább növelik a tengeri szállítmányozási és logisztikai cégek működését akadályozó tényezők számát.

Ez a változó globális környezet gyors alkalmazkodást követel a hajótulajdonosok és -üzemeltetők, a kikötők és terminálok vezetői, valamint a rakomány- és logisztikai szolgáltató szervezetek részéről. Meg kell küzdeniük a biztosítási piac veszteségekre adott kritikus reakciójával is, ami növeli az árakat, csökkenti a fedezetet és bonyolultabbá teszi a kárrendezéseket.

A megfelelő útmutatással, biztosítási programokkal és kockázatcsökkentési stratégiákkal a tengeri szállítmányozási és logisztikai vállalatok ügyesen navigálhatnak a változó kockázati környezetben, hogy minimalizálják a veszteségeket és a kötelezettségeket, valamint kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyek teret engednek a jövő kihívásaival szembeni ellenálló képesség megszerzésének és a fejlődésnek.

A Marsh rendelkezik azzal a kapacitásmértékkel, hatókörrel és piaci jelenléttel, amely segítségével képes szinte bármilyen kockázati problémát megoldani, amellyel az Ön cége szembesül.

Kapcsolódó cikkek

650+

Több mint 650 tengeri szállítmányozási szakembert tudhatunk munkatársaink között

29

A Marsh már 29 országban képviselteti magát

US$4.7 mrd

Összesen 4,7 milliárd USD értékű biztosítási díj 2020-ban

Általános GYIK

A kockázatviselés fő (és legnyilvánvalóbb) területének tekinthető a cég tulajdonában lévő vagyontárgyak elvesztése vagy megrongálódása, vagy az olyan vagyontárgyaké, amelyekért a biztosított a kár bekövetkezésekor felelős. A tűz, a robbanás vagy a tengeri veszélyek, mint például a zátonyra futás, a megfeneklés, az elsüllyedés és a felborulás jelentik a fő kockázati tényezőket hajók esetében. Egyes helyeken a háború, a sztrájk, a kalózkodás vagy a jégkár is kockázatot jelenthet. A tengeri áruszállítás esetében további kockázatot jelentenek a tranzit- és az áruk nedvesedése miatt bekövetkező károk, a lopás vagy a hiányos szállítás – ezek mind-mind gyakori káresemények. A fizikai károk mellett a tengeri szállítmányozás során felmerülő kötelezettségek is jelentős kockázati kitettséget jelentenek.

Miközben a gazdaság kilábal a világjárvány okozta korlátozások hatásaiból, továbbra is komoly kihívást jelent a kikötői alkalmazottak és a hajószemélyzet egészségének biztosítása. Az új munkamódszerek, az új technológiák és a digitalizáció további kihívásokat, de egyben új lehetőségeket is teremt. A kikötők zsúfoltsága és a környezetvédelmi előírások szintén problémát jelentenek.

A szállítmánybiztosítás elsősorban az áruk fuvarozás közben előforduló esetleges elvesztése vagy károsodása esetén nyújt védelmet. Kiterjedhet azonban az ideiglenes tárolás alatt lévő árukra is, az ellátási lánc egészére vonatkozóan. A rakománybiztosítás további fedezetet nyújt a rakománytulajdonos által fizetendő esetleges közös hajókár és mentési költségek fedezésére is. 

A világjárvány hatására még inkább megnövekedett a gyorsaság és a big data iránti igény, súlyosbodott a bevételcsökkenés, a kikötőbeli késés, a rakományok felhalmozódása, az egészségügyi problémák a hajókon és a kikötőkben, valamint a globális egészségügyi óvintézkedések miatt megváltoztak a kereskedelmi szokások is. 

A tengerészek fizikai és mentális jólléte minden eddiginél nagyobb prioritást élvez a tengeri szállítmányozásban érdekeltek körében. A közelmúltban kiadott úgynevezett Neptun-nyilatkozatot célja a tengerészek biztonságának és jóllétének védelme és javítása. Sok tengerész jóval a munkaszerződés lejárta után is a hajókon reked, ami mélyen megrengeti biztonságérzetüket és mentális jóllétüket. Több mint 800 szervezettel együtt a Marsh is aláírta a Neptun-nyilatkozatot, és ezzel elkötelezte magát e nélkülözhetetlen munkavállalók munkakörülményeinek javítása mellett. 

Kollégáink

Placeholder Image

Helga Tengelics

Senior Client Executive, Corporate Client Practice

  • Hungary