Skip to main content

Egyenlő javadalmazás és más munkáltatói lépések a munkavállalói bizalom erősítésére

Multi-ethnic business people smiling during a meeting in conference room. Team of professionals having meeting in boardroom.

A bizalmon alapuló kapcsolatok az igazán hatékony kapcsolatok. Nincs ez máshogy a munkahelyen sem. Pszichológusok arra jutottak, hogy mindezt három tényező befolyásolja leginkább: a jóakarat, a kompetencia és az integritás. Mindhárom tényező fontos, nem elhagyható és egyik sem helyettesíthető a többivel. Ez a kérdéskör különösen érdekes az EU férfiak és nők egyenlő díjazásának hamarosan életbe lépő irányelve kapcsán

Röviden a téma hátteréről

Nemrég jelent meg a Mercer idei Global Talent Trends 2024 jelentése, amely 12200 cégvezető, HR-vezető, munkavállaló és befektető véleményét tartalmazza globálisan a munka világának aktuális helyzetéről. A társadalmi dinamika átalakítja a munkastruktúrákat, a technológia rendkívüli sebességgel fejlődik, mi pedig még keressük a helyünket a világjárvány okozta változásokban. A munkáltatóknak fontos megérteni ezeket a hatásokat, és lépéseket tenni a fejlődés érdekében.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott 2023/970 számú irányelv kiemelkedő jelentőségű az egyenlő bérezés és a bérek átláthatóságának szempontjából. Az irányelv útmutatást nyújt az EU tagállamoknak az egyenlő bérezésről szóló jelentések készítéséhez és a bérek átláthatóságának növeléséhez. Ez lehetőséget teremt a vállalatoknak arra, hogy átláthatóbbá tegyék bérszerkezetüket, és megfeleljenek a nemek közötti bérkülönbségekre vonatkozó követelményeknek. Az irányelv által előírt intézkedések segíthetnek abban, hogy a munkahelyek igazságosabbak és befogadóbbak legyenek. Az irányelvet a tagállamok 2026. júniusáig kötelesek saját jogrendjükbe átültetni.

Jóakarat, kompetencia és integritás

Vegyük sorra mindhárom tényezőt a Global Talent Trends 2024 jelentés megállapításai alapján!

A jóakarat (ha úgy tetszik, munkáltatói empátia) az üzleti stratégia részeként azt jelenti, hogy meghallgatjuk az alkalmazottakat, megértjük a törekvéseiket, olyan feladatokat tervezünk, amely a legjobbat hozza ki belőlük, és minden lépésbe bevonjuk őket. A jelentés eredményei értelmében a munkavégzés biztonsága a legfontosabb ok, amiért az emberek a jelenlegi munkaadójuknál maradnak, majd a tisztességes fizetés, a pozitív munkakultúra és a fejlődési lehetőségek következnek. Az ezekre a területekre való odafigyelés azt mutatja, hogy egy szervezet bízik a munkavállalóiban, és hajlandó elkötelezni magát a hosszú távú sikerük mellett.

A kompetencia (szakértelem és képesség) mindkét irányba hat: a vezetők bíznak abban, hogy a beosztottaik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, az alkalmazottak pedig abban, hogy a vezetőik felelősséget vállalnak a döntéseik iránt. A vezetők háromnegyede (74%) úgy véli, hogy a munkavállalók többsége nem tud alkalmazkodni a munka új világához, ezért az utóbbiak joggal érezhetik úgy, hogy vezetőik nem bíznak a képességeikben.

Az integritás a szavak és a tettek közötti következetességet takarja. Következetesen és transzparensen azt cselekszi a cég, amit mond. Az átláthatóság sokat segíthet, különösen a fizetéssel és az előléptetéssel kapcsolatos döntésekben, hiszen azok a legfontosabbak a munkavállalók számára. Ez rámutat arra, milyen fontos, hogy a vállalatoknak legyen bérstratégiájuk, és hogy elismerjék a munkavállalókat az egyedi teljesítményük, hozzájárulásuk, tapasztalatuk és képességeik alapján.

Az átláthatóság nemcsak a döntéshozatalra vonatkozik, hanem a hibák beismerésére, az aggályok kezelésére és a folyamatos javulás érdekében adott visszajelzések kérésére is. A nyílt és őszinte kommunikáció révén a szervezetek erősíthetik a kapcsolataikat az alkalmazottakkal, és pozitívan formálhatják a munkáltatói márkát.

Egyenlő (értékű) munkáért egyenlő díjazást

A munkahelyi kultúra nyitottabbá, befogadóbbá és igazságosabbá vált, ahogy a munkáltatók és kormányok felkarolták a sokszínűséget, az egyenlőséget és a befogadást, mint szemléletet. 2022 decemberében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa megállapodásra jutott az egyenlő bérezésről és a bérek átláthatóságáról szóló irányelvben foglalt intézkedésekről. Ezt követően 2023. május 10-én megszületett az „Európai Tanács 2023/970 irányelve, mely megerősíti a bérek átláthatóságát és végrehajtási mechanizmusait a férfiak és nők egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvének alkalmazásával.

Az irányelv útmutatást nyújt az EU tagállamoknak az egyenlő bérezésről szóló jelentések készítéséhez és a bérek átláthatóságának növeléséhez. Azon munkáltatók, akik legalább száz alkalmazottal rendelkeznek, kötelesek lesznek közzétenni a nem azonos nemű munkavállalók közötti bérszakadékra vonatkozó információkat. A jelentés gyakorisága a vállalat méretétől függ.

A bérek közötti különbségek csak és kizárólag akkor megengedettek, ha törvényes és olyan objektív kritériumokon alapulnak, amelyek nem kapcsolódnak a nemhez. Viszont kapcsolódhatnak például az egyén kompetenciájához és teljesítményéhez. Az egyenértékű munka értékeléséhez és összehasonlításához a munkáltatók figyelembe vehetnek olyan szempontokat, mint végzettség, a készségek, az erőfeszítés, a felelősség és a munka jellege.

Ha a bérszakadék meghaladja az 5 százalékot, és nem magyarázható meg törvényes tényezőkkel, akkor a munkáltatóknak közös bérfelmérést kell készíteniük a munkavállalók képviselőivel, és az eredményt meg kell osztani a munkavállalókkal és a megfelelő hatóságokkal.

Cégmérettől függetlenül az összes munkáltatónak biztosítania kell a bérek átláthatóságát a foglalkoztatás előtt és alatt. Ismertetniük kell a bérekről szóló információkat az álláshirdetésekben, valamint az interjúk előtt. Tilos lesz a munkáltatóknak megkérdezniük a munkavállalókat a jelenlegi és korábbi fizetésükről, és a bizalmas záradékok is tiltottak. A munkavállalóknak joguk lesz kérni, ezzel párhuzamosan a munkáltatóknak pedig kötelezettségük lesz biztosítani a nemek szerinti átlagbér szinteket az azonos vagy egyenértékű munkát végző munkavállalók kategóriái szerint.

Hogyan kapcsolódik az irányelv a fenti 3 tényezőhöz?

Ahogy láthattuk a tisztességes fizetés, a jövedelmet is befolyásoló egyéni kompetenciák, valamint a jövedelemmel és előléptetéssel is kapcsolatos transzparencia nagyon fontos tényezők a munkahelyi bizalmi légkör kialakításához. Az egyenlő díjazás EU-s irányelve pedig nagymértékben támogatja, sőt megalapozza mindezt. Látva ezt az összefüggést nem meglepő, hogy a Mercer adatai szerint a munkáltatók 42%-a már 2024-ben tervezi a bérek átláthatóságának növelését.

Mercer segítség a megvalósításhoz

A Mercer Marsh Benefits elemzéseken alapuló eszközzel támogatja a vállalatokat az egyenlő bérezés és az egyenlőség előmozdításában. Az elemzés végeredményét ábrázoló dashboard besorolási szintek szerinti mutatókat tartalmaz. Az összefoglaló pedig megmutatja a férfiak és a nők közötti bérkülönbséget az egyenlő munkakörökben. MMB szakemberei ez alapján tesznek javaslatokat különböző javító intézkedésekre és korrekciókra. A megbízó vállalat egyedi igényére szabott riporton alapuló tanácsadás révén a szervezet számára könnyebbé válik az irányelv előírásainak való megfelelés is, valamint jelentős támogatást kap az igazságos bérezés elvének kialakításához.

 

Barbara Batori

Barbara Bátori

Senior Analyst, MMB

  • Hungary