Munkaerővel kapcsolatos üzleti kockázatok - Egészség és biztonság

A Mercer Marsh Benefits 2600 HR szakember és kockázatkezelő körében végzett felmérést (People Risks 2022) a munkaerővel kapcsolatos üzleti kockázatokkal kapcsolatban, amelyek abból fakadnak, hogy a vállalat hogyan vonzza be, kezeli, látja el eszközökkel és motiválja ezt a kritikus erőforrást, vagyis az embert.

Happy business people celebrating success at company
A Mercer Marsh Benefits 2600 HR szakember és kockázatkezelő körében végzett felmérést (People Risks 2022) a munkaerővel kapcsolatos üzleti kockázatokkal kapcsolatban, amelyek abból fakadnak, hogy a vállalat hogyan vonzza be, kezeli, látja el eszközökkel és motiválja ezt a kritikus erőforrást, vagyis az embert.

A munkaerő és az üzleti rugalmasság kockázatainak kezelése érdekében változóban vannak a prioritások. A téma előző cikkében érintőlegesen szó volt az emberi kockázatok 5 pilléréről:

  1. Egészség és biztonság
  2. Irányítási és pénzügyi gyakorlat
  3. A felgyorsult digitalizáció 
  4. Tehetséggondozás
  5. Környezeti és társadalmi gyakorlatok

Nézzük meg ezek közül bővebben az elsőt, az egészség és biztonság témakörét!

Megfelelő szinten áll az egészség és biztonság?

Bár a kutatásban résztvevő megkérdezettek - HR szakemberek és kockázatkezelők - elismerik, hogy az egészség jelentős hatást gyakorol az iparágak, gazdaságok és társadalmak hosszú távú fenntarthatóságára, mégis más kockázatokat tartanak fontosabbnak. Az elmúlt pár év tükrében nem csoda, hogy a világjárványoktól és más fertőző egészségügyi betegségektől való félelem áll az első helyen, ezt követi a munkavállalók egészségének általános megőrzése. Az egészség és biztonság alacsonyabban szerepel a rangsorban, de valójában a vállalkozásokra leselkedő legsúlyosabb hosszú távú veszélynek ezt a témát tekintik.

Néhány fontos adat a People Risks 2022 kutatásból:

  • A résztvevők 87%-a úgy gondolja, hogy az egészség és biztonság nem megfelelő szintje komoly veszélyt jelent az üzletmenetre nézve.
  • 40% szerint a változó magatartás akadályozza az egészségügyi és biztonsági kockázatok csökkentését.
  • A HR és a kockázatkezelő szakemberek 69%-a szerint az alkalmazottak nagyon fontosnak tartják az egészséget és biztonságot, szemben a befektetők 54%-ával.

Lássuk, milyen elemekből áll össze az egészség és biztonság témaköre!

Pandémiák: mára igen elterjedtté vált ez a fogalom, amelybe a COVID-19 világjárvány mellett beleértjük a fertőző betegségek terjedését.

Az alkalmazottak egészsége és jólléte: kezeletlen munkaerő-egészségügyi kockázatok, beleértve a fizikai inaktivitást, az alkohol- és kábítószerfogyasztást, valamint a dohányzást, a rossz alvásminőséget, a rossz étrendet, a megelőző ellátás hiányát, valamint a kezeletlen krónikus betegségeket (köztük olyan „népbetegségeket”, mint a cukorbetegség, tüdőbetegség és rák).

Mentális egészség: a munkaerő mentális egészségügyi problémái (pl.: szorongás, stressz, depresszió és függőség). Nem megfelelő munkahelyi támogatás a mentális egészségügyi problémákkal küzdő munkavállalók számára. Olyan munkahelyi kultúra, amely hozzájárul a rossz mentális egészséghez.

A munkaerő kimerültsége, vagyis a munkavállalói kiégés: a munka és a magánélet egyensúlyának problémáiból eredő túlfáradtság, valamint a túl sok prioritás és az egyéb zavaró tényezők. Növekvő munkaterhelés az átszervezéseket követően.

Munkával összefüggő betegség vagy sérülés: Munkabalesetek és sérülések, valamint nem biztonságos munkakörülmények. A korábbi munkakörülmények romlása (beleértve a jelenléti és a távmunkát is).

Mi lehet ezekre a megoldás?

Az alkalmazkodóképesség kora című kutatásunk szerint a HR-szakemberek 88%-a tapasztalta, hogy növekszik a vezetői szint bevonása a munkavállalói juttatásokba. A juttatások tervezésének, finanszírozásának és nyújtásának az üzleti és munkavállalói igényekkel összhangban kell változnia. A juttatások újratervezése és digitális elérhetőségük, sőt a nem biztosítás alapú munkavállalói támogatások alkalmazása is szükséges ahhoz, hogy lépést tartsunk a változások ütemével, miközben a juttatási kínálat versenyképességét megőrizzük.

Javaslatunk tehát az, hogy fektessen olyan munkavállalói juttatásokba és programokba, amelyek kezelik az egészségügyi kockázatokat.

Azok a munkáltatók teremtik meg üzletileg a saját rugalmasságukat, amelyek nem csak az aktuális egészségügyi és jólléti kérdésekre összpontosítanak, hanem a megelőző intézkedésekre, a jövőbeli válságok során igénybe vehető támogatásokra és az egészség és biztonság kultúrájára is.

A munkavállalók egyén szintű egészségügyi állapotára való odafigyeléssel a munkáltatók nemcsak az egészségügyi költséget és munkaképtelenségi károkat csökkentik, hanem a termelékenységet is növelik.

Author(s):

Image placeholder

Barbara Bátori

Senior Analyst, MMB

Image placeholder

András Moharos

MMB Leader, Employee Health & Benefits (MMB)